Bestuur

Voorzitter

Ing. Gerrit Jan van Norel

Nijkerk

Secretaris

Gera Geluk-van de Werken

Huizen

Penningmeester

Drs. Klaas Witteveen

Harderwijk

Tweede voorzitter

Martin Holtland

IJsselmuiden

Lid, voorzitter Regioverband

Albert Heldoorn

Harderwijk

Lid, voorzitter Regioverband

Drs. Gerth Westmaas

Nieuwerkerk a/d IJssel

Lid, uitvoering vrijwilligersbeleid

Nelleke ten Kortenaar - Stam

Delfgauw

Lid, voorzitter commissie Fondsenwerving Publiciteit

Drs. Zeger de Haan

Nijkerk

lid, voorzitter jongerencommissie

Ir. Jacob Meijer

Gouda

aspirant-lid, commissie gemeenteopbouw

ds. Ben van Werven

Diever

aspirant-lid penningmeester

Adri Robijn

Sommelsdijk

Functies bestuur en raad van toezicht


Beloningsbeleid Stichting Hulp Oost-Europa:

Buiten de vergoeding van de door hen gemaakte kosten, ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun diensten aan de stichting.

Statuten Artikel 5, lid 21

Bevoegdheden bestuur

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot:

 1. het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden en het bezwaren van registergoederen;
 2. het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
 3. het aanstellen van personeel in dienst van de stichting.
 4. de bij a. en b. bedoelde besluiten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Statuten Artikel 6

Raad van Toezicht

Voorzitter

Dr. Cees Gooijer

Huizen

Secretaris

Cor van Groningen

Delft

Lid

Ds. Jan Verhaar

Krimpen aan den IJssel

Lid

Ir. Evert Raaijen

Harderwijk

Lid

Mr. Rijk van Dam

Barneveld

Lid

Mr. Ton Tanghe

Huizen

Medewerkers

Bureaumanager

Drs. Adré Lichtendonk

Fulltime

Communicatie en fondsenwerving

Herbert van Daalen

Fulltime

Financiën

Marja Meijwaard

Parttime

Jongerenactiviteiten / fondsenwerving

Neelke de Fijter

Parttime

Beloningsbeleid personeel

Het personeel van stichting Hulp Oost-Europa valt onder de CAO van de Protestantse Kerk in Nederland.

Organogram

Vrijwilligers

Betekenis afkortingen:

 • RV: Regioverband
 • CGO: commissie gemeenteopbouw
 • OND: commissie Onderwijs
 • CFP: commissie Fondsenwerving en Publiciteit
 • JC: Jongerencommissie
 • RVT: Raad van Toezicht
 • RTH: Regioteam Hongarije
 • RTM: Regioteam Moldavië
 • RTO: Regioteam Oekraïne
 • RTP: Regioteam Polen
 • RTRM: Regioteam Roemenië Midden
 • RTRZW: Regioteam Roemenië Zuidwest
 • RTRO: Regioteam Roemenië Oost
 • RTB: Regioteam Balkan
 • RTS: Regioteam Slowakije

RV, RTB

Margreet Agterhuis

Harderwijk

RV, RTS, OND

Albert Heldoorn

Harderwijk

RV, CGO, OND, CFP

Adré Lichtendonk

Putten

RV, RTP

Paul Verkade

Barendrecht

RV, RTP

Eric Dijkgraaf

Oene

RV, RTH

Teen van Wiefferen

Huizen

RTS

Henk Selles

Kampen

RTH

Leo van Kampen

Huizen

RV, RTO

Jacob Westland

Huizen

RTRO

Heino Bakker

Rhenen

RV, RTRO

Chiel Huizer

Veenendaal

RV, RTRZW

Wout van de Water

Nijkerk

RV, Depot

Gerth Westmaas

Nieuwerkerk aan den IJssel

RV, RTRM

Menno Zetzema

Lienden

RV, RTM

Jaap Westhuis

Putten

CGO

Gerrit van Dijk

Genemuiden

CGO

Foka van de Beek

Veenendaal

CGO

Ds. Ben van Werven

Zuilichem

OND

Piet Booij

Polsbroek

OND

Gert Cammeraat

Bergambacht

Penningmeester

Adri Robijn

Sommelsdijk

CFP

Herbert van Daalen

Apeldoorn

CFP

Maarten Kleingeld

Nijkerk

CFP, RTP

Gert Wim Stoffer

Wapenveld

JC

Martin Holtland

IJsselmuiden

JC

Els den Hartog

Leerdam

JC

Gerben van Loenen

Gouda

JC

Jacob Meijer

Gouda

JC

Arie Benschop

Putten

Kantoor

Gert Molenaar

Huizen

Kantoor

Frans van Dam

Zeist

Kantoor

Henk Jan Kroeze

Leusden

Kantoor

Bert van Kempen

Lunteren

Kantoor, notulist bestuur

Dineke Vermeulen

Veenendaal

Kantoor

Wil van 't Ooster

Barneveld

CFP, JC

Neelke de Fijter

Amersfoort

Notulist bestuur

Nelly Smits

Nijkerk

RTM

Ron Bregman

Polsbroek

RTO

Mieke den Boer-Snoei

Nieuwerkerk aan den IJssel

RTO

Stoffel de Ronde

Zoetermeer

RTO

Henri Visser

Hendrik-Ido-Ambacht

RTO

Han Tellegen

Oene

RTO

Coby van der Ham

Veenendaal

RTO

Jaap van der Ham

Veenendaal

RTP

Wilco van Essen

Emst

RTRM

Roeline Peters

Lunteren

RTRO

Simone Dina

Naaldwijk

RTRO

Annemarie Labordus-de Borst

Veenendaal

RTRZW

Jannemarie Breen

Sommelsdijk

RTRZW

Marjet Boer-van den Brink

Putten

RTB

Ria Wormsbecher

Harderwijk

Verkoop kaarten

Henk Versluis

Veenendaal

Vrijwilliger project diaconaat

Aart Peters

Barneveld

Vrijwilliger

Annelies Verhage

Huizen

Comité van aanbeveling

voorzitter van het college van bestuur Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN)

Dr. C.P. Boele

Overberg

Directeur Evangelische Hogeschool Amersfoort

Drs. E.J. van Dijk

Veenendaal

Missionair toeruster bij de IZB

Drs. K. van Meijeren

Ede

Predikant hersteld hervormde gemeente Opheusden

Ds. J.C. den Ouden

Opheusden

Zelfstandig adviseur

Dr. S.D. Post

Gorinchem

Voorzitter college van bestuur Hogeschool Driestar Educatief Gouda

Drs. L.N. Rottier

Bodegraven

Algemeen Secretaris Gereformeerde Bond

Drs. P.J. Vergunst

Apeldoorn

Voorzitter College van Bestuur Christelijke Hogeschool Ede

Dr. H. van Wijnen

Nieuwegein

Christelijk gereformeerd predikant; lid van het Deputaatschap Buitenlandse Kerken binnen de Christelijk Gereformeerde Kerken

Ds. D. van der Zwaag

Siegerswoude-De Wilp