Update Protestantse Kerk Oekraïne

De Hongaarse Protestantse Kerk (RCT) in Oekraïne heeft een update gestuurd over de situatie in de gemeenten na 1 jaar oorlog Oekraïne:

“Het is een jaar geleden dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland begon. Helaas heeft deze oorlog grote schade aangericht in heel Oekraïne, inclusief de westelijke provincie Transkarpaten. Net als bijna een jaar geleden heeft onze kerk geprobeerd alles in het werk te stellen om de bittere realiteit van ons dagelijks leven voor velen wat draaglijker te maken. Onze situatie is niet erg rooskleurig en bemoedigend, en we kunnen alleen maar hopen dat er zo snel mogelijk vrede komt, door te bidden tot de Almachtige God.

Het statistische rapport van vorig jaar toonde een forse daling van het aantal kerkleden. RCT heeft bijna vijfduizend volwassen leden verloren door emigratie en we missen meer dan tweeduizend kinderen op de zondagsschool. Momenteel zijn er 58.723 volwassenen in de RCT en 7.000 kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar.

Helaas dwong de oorlog veel mensen het land te verlaten. Ongeveer 4.700 kerkleden vluchtten voor de oorlog naar het buitenland. Tijdens het oorlogsjaar nam het aantal dopen en huwelijken af. Er zitten momenteel 529 leerlingen op gereformeerde scholen. In onze kleuterscholen krijgen 388 jonge kinderen onderwijs. In 2022 woonden bijna 1.200 jonge mensen die de belijdenis voorbereidden onze zomerkampen bij. En bijna 7.000 kinderen gingen naar vakantiebijbelscholen.

Helaas heeft de oorlog het kerkbezoek verminderd, aangezien velen het land hebben verlaten. Er gaan veel minder mensen naar diensten en kerkelijke programma’s. Er is ook een complex en veelzijdig diaconaal, maatschappelijk werk in de kerk. Er zijn bejaardentehuizen, bejaardentehuizen en sociale of gaarkeukens, waar warme lunches en vers brood worden bereid voor ouderen en behoeftigen. Het aantal pakketten dat is bezorgd bij mensen in nood is in de winter de 10.000 gepasseerd.

Onze predikanten zijn allemaal nog steeds op hun plaats en dienen trouw, hoewel ze zich niet in een gemakkelijke positie bevinden. Met aanhoudende luchtalarmen en stroomuitval vormt de zorg voor ouderen en alleenstaanden, achtergelaten door familieleden, een zware belasting voor hun dagelijks leven. Ze hebben ook met veel moeilijkheden te maken in hun gezin en in hun gemeenten. Het leven van iedereen wordt bemoeilijkt door de constante duisternis en ontheemding. Gezinnen die uit elkaar worden gescheurd, vinden het steeds moeilijker om met de afstand om te gaan. Het onderwijs is ook geminimaliseerd vanwege luchtalarmen en onverwarmde scholen. Kinderen lopen ver achter in het onderwijs.

Dankzij de solidariteit en steun van zusterkerken en partnerorganisaties zijn we erin geslaagd om alle pastorale families, alle instellingen, alle sociale diensten te voorzien van adequate generatoren voordat het koude weer begon. De kosten van voedsel, nutsvoorzieningen, medicijnen en vele andere benodigdheden zijn omhooggeschoten. We hebben geleerd zuinig te zijn, en hebben ons hard gemaakt om nog meer mensen te helpen die vanwege hun achtergestelde situatie niet voor hun gezin kunnen zorgen, bijv. omdat ze hun werk kwijt waren.

We zitten nu in de derde week van een onderzoek door energieleveranciers om te kijken hoe het elektriciteitsnet in Transkarpatië wordt belast. Hierdoor is er elektriciteit in woningen en werkt zelfs de straatverlichting. Dit is echt een wonder na wat we de afgelopen maanden hebben meegemaakt. Hoe lang dit wonder zal duren, weten we niet, maar we zijn er dankbaar voor.

Ondanks de ernstige moeilijkheden houden we stand en denken en zorgen we niet alleen voor onszelf, maar voor velen in Transkarpatië en daarbuiten. We hebben duizenden intern ontheemden opgevangen en voor hun dagelijkse behoeften gezorgd, we hebben ouderen, alleenwonenden, gehandicapten, Romafamilies rond kerken omarmd, we hebben broeders en zusters van andere denominaties geholpen in oecumenische samenwerking, en we hebben zelfs voorzien in humanitaire hulp aan Oekraïense inwoners die rechtstreeks door de oorlog zijn getroffen. We hebben dit allemaal grotendeels kunnen doen dankzij de offers van onze broeders en zusters in het buitenland, waarvoor we zeer dankbaar zijn.

Achteraf gezien zijn we hier in Transkarpatië dankbaar dat we het afgelopen jaar niet één keer dagen of weken in kelders en schuilplaatsen hebben moeten doorbrengen vanwege mogelijke aanvallen. We zijn dankbaar dat onze predikanten, zonder uitzondering, en de meeste van onze medewerkers en leraren, in het land zijn gebleven. We zijn dankbaar dat God ons te midden van beproevingen, stroomuitval en koude winterdagen heeft bewaard en ons leven heeft beschermd. We hebben veel te danken aan onze partners in het buitenland die ons hebben gesteund en in gebed het dagelijks leven van onze kerk hebben gedragen. Het is triest om te zien dat zoveel gezinnen door de oorlog uit elkaar worden gescheurd, kerkleden ontheemd en hun plaatsen in de kerkbanken leeg blijven. Maar we blijven bidden, vertrouwen en hopen. We vertrouwen er ten diepste op dat onze hoop op God ons niet zal beschamen en dat de tijd zal komen dat onze vrienden en familie kunnen terugkeren en onze gemeenschappen kunnen worden vernieuwd. In 2023, dat in onze kerk is uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Hoop’, hopen we dat God zijn beloften zal nakomen en ons zijn hoopvolle toekomst zal bieden. We houden nooit op te bidden voor vrede. Wij zijn van mening dat als de Europese leiders zich werkelijk zouden inzetten voor rechtvaardige vrede, de nadruk misschien zou liggen op vredesinspanningen en -onderhandelingen in plaats van op het vervoeren van wapens, waarmee geen mensenlevens worden gered.

Laten we bidden voor vrede, want alleen Gods Shalom kan verandering brengen, niet alleen in Oekraïne, maar in de hele wereld.”