Bemoediging: God voorziet!

6 november 2019 - Thema: , , , , | Neelke de Fijter

Geliefde broeders en zusters,

Graag wil ik wat nieuws met jullie delen.
Laat ik beginnen met een wonder, om jullie te bemoedigen met hoe groot en machtig God is.
Een maand geleden had een oudere vrouw brand in huis en alles was verbrand. Ze is arm en de volgende morgen kwam ze naar de kerk om te vragen of we haar konden helpen.
Dus we praatten met haar en legden uit dat we op het moment niks konden doen. We zeiden tegen haar: “Laten we bidden en geloven dat God een wonder zal doen, want alleen Hij kan dat.” Dus we baden met haar en ze zei: “Ik geloof dat mijn Heer alles goed zal maken voor ons.”
De volgende morgen gaf een vrouw uit de kerk haar vijftig euro en we prezen de Heer. Ik wilde niet naar onze sponsors schrijven, omdat dat voelde als ‘te veel gevraagd’. Dus we bleven bidden.

Onze zuster die haar huis had verloren ging elke dag werken bij de plaatselijke vuilnisbelt om metaal, koper en plastic te zoeken. Ze vond oude schoenen en nam ze mee naar huis voor haar zoon.
’s Avonds wilde ze de schoenen bekijken en stak ze haar hand in deze oude schoenen. Ze haalde er oude kranten uit en toen ze haar hand er nog een keer instak, voelde ze wat. Ze haalde haar hand eruit en in haar hand had ze €2500! Ze kon het niet geloven en riep haar zoon. Hij keek ook en zei: “Het is inderdaad €2500!” Dus onze zuster was de Heer zo dankbaar en heeft haar huis nu gerenoveerd. Prijs de Heer: wat onmogelijk is voor ons, is mogelijk voor Hem, want alles is mogelijk voor de Heer.
Het maakt mij zo blij dat de Heer met ons is en dat Hij voorziet.

Mirko heeft heel goed werk gedaan met de jeugd van de kerk. Ze hebben Bijbelstudie gedaan en ze hebben elkaar op verschillende manieren bemoedigd.

Ik wil ook met jullie delen dat ik GRATIS biologische therapie heb gekregen! Het kost zesduizend euro per maand, dus heeft echt een wonder gedaan door het mij gratis te geven voor de komende vijf jaar. Ik ben nu helemaal ‘schoon’ en heb geen psoriasis meer.

We zijn begonnen om meerdere dagen per week kinderen in Tovarisevo, Vrbas, Kucura en Zmajevo eten te geven. We zien hoe nodig dit is voor de kinderen. Bid alsjeblieft voor meer steun voor dit project en ook voor iemand die ons in Kucura wil helpen koken voor deze kinderen. In andere dorpen hebben we iemand die dit wil doen, maar in ons dorp (Kucura) niet. Zuster Jelena woont niet meer in Kucura: zij is verhuisd en woont nu vlakbij de grens met Bosnië.

Ik heb ook een ontmoeting gehad met een man die dichtbij de president van ons land staat en ik heb met hem gesproken over het werk onder Roma. Ze hebben beloofd meer dokters te sturen voor onze kinderbediening.

We zijn in ons dorp ook weer begonnen met koken voor ouderen. Eén dag in de week krijgen ongeveer dertig gezinnen een warme maaltijd. We kunnen dat niet vaker doen, want zo veel geld hebben we niet, maar we doen het met wat we hebben.
We hadden een actie in ons dorp en we hebben honderdvijftig groentes voor onze keuken ingezameld.

Het werk met de kinderen is geweldig. De winter staat voor de deur en de kinderen komen nu allemaal naar de kerk. We hebben veel activiteiten met hen. We helpen hen ook heel actief bij hun huiswerk.

We hebben een bezoek gebracht aan Macedonië, waar we erg gezegend zijn. Mirko heeft Angel geholpen om meer jongeren uit kerken in Macedonië te verzamelen. Ik heb naar mogelijkheden gekeken om broeder Angel – die daar de voorganger is – te helpen om kerkplanting beter te begrijpen.

Het heeft me ook zo geraakt hoeveel kinderen daar een moeilijk leven hebben. Meisjes van twaalf tot veertien jaar oud die de zorg voor familie en huishouden moeten dragen en moeten koken. Het is niet eenvoudig voor hen. En deze meisjes gaan naar school, dus we hebben wat ideeën hoe we hen kunnen helpen.
Ik ben ook dankbaar voor Ria en Margreet dat ze bij ons waren in Macedonië om het werk daar te zien.

In Djurdjevo hebben we nu officieel een kerkcommissie die zorgdraagt voor de eigen kerk. Ze hebben een sponsor gevonden voor één kuub hout. Ze zamelen ook geld in om kinderen te helpen en brood te kopen.

Het gaat steeds slechter met mijn tante en ze heeft erg veel pijn. Bid alsjeblieft voor haar.
Ik wil jullie aanmoedigen ons te helpen met schoenendozen. We hebben er veel nodig in Servië, dus help ons alsjeblieft als je kunt.

Hartelijk dank voor alles wat jullie voor ons doen.

Zegen,
Alex en team


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

25 maart 2020
Thema: , , ,

Geliefden in Jezus, Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Wij hier in Servië bidden voor jullie. Ik wil graag wat met jullie delen over het virus. In ons land zijn er 222 besmettingen en twee mensen zijn... Lees meer