Bordspel – toerusting

Informatie toerusting in Oost-Europa

Jaarlijks komen in Insuratei (Roemenië) evangelisten bij elkaar. Ze doen met elkaar bijbelstudie, bidden en praten over het werk. Samen leren ze hoe het evangelisatie vorm kunnen geven.

Meer informatie over gedeeld geloof.

In Roemenië worden regelmatig cursussen georganiseerd om gemeenteleden toe te rusten om het diaconale werk vorm te geven. De cursussen worden vaak door Nederlandse vrijwilligers georganiseerd.

Meer informatie over gedeeld geloof.

Gemeenteleden in Oost-Europa worden gestimuleerd om (christelijke) boeken te lezen. Daarom zijn in diverse christelijke gemeenten boekentafels ingericht.

Meer informatie over gedeeld geloof.