Broederschap in Klein Rusland

21 oktober 2018 - Thema: | Albert Heldoorn


(Henk Selles en Albert Heldoorn reizen weer door Slowakije.
Ze doen dit vanaf 1981. Dit is blog 7 van 9.)

De kerkbouw in Pohronsky Ruskov in Midden-Slowakije vordert gestaag. Het is letterlijk en figuurlijk een wonder-lijke geschiedenis. Zo’n vier jaar geleden kwamen wij in contact met de predikant, ds. Arpád Tóth. Hij had een droom een centrale plaats te stichten in zijn woonplaats. Over missionaire gedachten gesproken en kerkplanting… Wat dit betreft nam ds. Tóth een pioniersplek wel heel letterlijk. In Pohronsky Ruskov was alles aanwezig wat een missionaire gemeente juist níet nodig heeft: er was een handjevol hervormden, van wie de meesten werkloos zijn en dus arm. Het dorp ligt langs een drukke doorgaande weg met huizen op grote afstand van elkaar. Om het deftig te zeggen: de sociale cohesie liet te wensen over. De meeste hervormden zagen elkaar vrijwel niet. Ds. Tóth was ervan overtuigd dat er verhoring kwam op zijn gebed. Hij wilde een gemeente stichten en als een herder de schapen roepen naar de stal. De eerste samenkomsten van de gemeente telden nauwelijks vijf mensen; op leeftijd en ogenschijnlijk uitgeblust. Ze zamelden geld in voor kerkbouw en riepen naburige gemeenten op om ook te doneren.


Op het moment dat we voor het eerst in contact kwamen met ds. Tóth zat er 25.000 euro in kas, veel te weinig om de kerkbouw te starten. Het gebed in de gemeente werd verhoord: door toedoen van stichting HOE gingen jonge mensen uit Ermelo van de Hervormde gemeente Jeugdkant poolshoogte nemen in Pohronsky Ruskov. Vanaf het begin was er broederschap. De burgemeester van het dorp werd ook bezocht en ze maakten kennis met het handjevol gemeenteleden. De plannen voor de kerkbouw kwamen op tafel en ze maakten ook kennis met het het dorp. De verlaten suikerfabriek werpt letterlijk en figuurlijk met de kolossale gebouwen een schaduwzijde over het dorp. Van de vroegere welvaart is weinig over. De vertaling van de naam van het dorp luidt: Klein Rusland. Om de verlatenheid en de stille armoede weer te geven.
Ds. Tóth en zijn kleine gemeente zagen zegen op hun gebed. Er sloten zich meer mensen aan en de Ermeloërs gaven de kerkbouw een flinke duw in de rug. De jeugdvereniging was niet alleen een gesloten front op de werkvloer in Pohronsky Ruskov, ook in Ermelo leverde het eensgezindheid op en een nauwe onderlinge band in de gemeente. Nog een jaar hopen ze in het dorp te bouwen aan de kerk. Dan zal in augustus bij leven en welzijn in Klein Rusland een groot wonder geschied zijn met de opening van het nieuwe gebedshuis. Wilt u bijdragen, gebruik dan projectnr. 19.40.01

Foto boven: ds. Arpád Tóth, de burgemeester, Albert Heldoorn en Henk Selles (Vlnr)


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

16 april 2019

Vereniging Prisma, de koepel van christelijke ontwikkelingsorganisaties, organiseert komende zomer van 10-13 juli een Summer School met als thema: ‘Christelijke Leiders in de Wereld van Morgen’. Deze zomerschool is bedoeld voor christelijke studenten en pas afgestudeerden van het HBO... Lees meer