Conferentie in Hongarije over vorming en toerusting christenjongeren

27 augustus 2015 - Thema: , , | Herbert van Daalen

Jeugdleiders en vertegenwoordigers van enkele protestantse kerken uit Hongarije en omliggende landen waar Hongaars gesproken wordt, organiseren samen met vertegenwoordigers van stichting Hulp Oost-Europa (HOE) op zaterdag 29 augustus 2015 een conferentie om na te denken over toerusting van christentieners. De conferentie heeft plaats in het kantoor van de Synode van de Hongaarse Gereformeerde Kerk in Budapest.

De organisatie van de conferentie hoopt dat er een uitgewerkt plan komt om de toerusting van christenjongeren vorm te geven. Er liggen nu verschillende ideeën op tafel, ingebracht door de Roemeense en Slowaakse jongerenorganisatie. Er wordt onder andere gedacht aan de ontwikkeling van een dagboek en/of een catechesemethode.

Eerder dit jaar bezochten Hongaarse jeugdleiders al een bezoek aan Nederland om kennis te maken met diverse Nederlandse catechesemethodes. Op dit moment is er geen methode voor gemeenten in Hongarije en de Hongaarstalige gebieden beschikbaar. Enkele predikanten in Hongarije hebben in het verleden pogingen gedaan om lessen voor hun eigen catechisanten te ontwikkelen, maar daar is het bij gebleven.

Vanaf het begin heeft stichting Hulp Oost-Europa aangegeven niet zelf de methode te willen ontwikkelen. De stichting wil het gesprek in Hongarije en Hongaarstalige gebieden op gang brengen en stelt daar ook geld voor beschikbaar. Onderdeel van deze besprekingen was de kennismaking met catechesemethodes in Nederland. De conferentie die zaterdag 29 augustus 2015 plaatsheeft moet ervoor zorgen dat er een plan komt dat aansluit bij de behoeften in Hongarije en de Hongaarstalige gebieden.

Uit Nederland zijn Adré Lichtendonk (bureaumanager van HOE), ds. Laurens-Jan Vogelaar (voorzitter commissie Lectuur, Vorming en Toerusting van HOE) en Gerrit van Dijk (lid commissie Lectuur, Vorming en Toerusting). Verder zijn er vertegenwoordigers van de Hongaarse Gereformeerde Kerk en het Evangelische Broederschap (methodisten) uit Hongarije aanwezig, maar ook vertegenwoordigers van  christelijke jongerenorganisaties uit Slowakije en Roemenië.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

22 juni 2022
Thema:

De Baptisten Unie in Moldavië organiseerde van 30 mei tot 3 juni een zomerkamp voor vluchtelingenkinderen. Er kwamen zo’n 120 kinderen op af. Het thema was ‘Gezin, de hoeksteen van de samenleving’. Lees meer

21 juni 2022
Thema:

Ion Miron van de baptistenkerk in Moldavië stuurde een update van de werkzaamheden bij vijf nieuwe opvanglocaties voor kinderen en ouderen. De bouw van de opvanglocaties is financieel mogelijk gemaakt door een RD-actie die in 2019 werd gehouden: Stefan... Lees meer

16 juni 2022