Dankbare winterhulpverhalen uit Bosnië

29 januari 2019 - Thema: , , | Neelke de Fijter

Mohammed
Mohammed is een ‘jonge’ gelovige met een moslimachtergrond. Hij heeft Christus als zijn verlosser aangenomen en is gedoopt. Hij werkte eerder als taxichauffeur, maar is zijn vergunning kwijtgeraakt kort nadat zijn zoon is overleden. Zijn vrouw en familie hebben hem verlaten.

In die periode heeft hij een zelfmoordpoging gedaan. Op diezelfde dag ontmoette hij een van onze evangelisten en hoorde hij het Evangelie. Psychisch gaat het een stuk beter met hem en geestelijk groeit hij. Het is zijn grootste verlangen dat zijn kinderen weer met hem gaan praten en dat er verzoening kan zijn.

Zijn financiële situatie is heel slecht. Hij vecht nog steeds om zijn vergunning als taxichauffeur terug te krijgen en is momenteel werkeloos en dus zonder inkomen.

Deze winter heeft hij overleefd met behulp van ons winterhulp project: hij heeft voedselpakketten en brandhout gekregen, waarvoor hij enorm dankbaar is.

Aisha
Aisha is een buurvrouw van de kerk. Ze woont vijftig meter van de bibliotheek en de pastorie vandaan. Haar man is een aantal jaar geleden overleden en ze zorgt voor haar gehandicapte zus. Ze leeft van een klein pensioentje, wat ook meteen de enige bron van inkomsten is.

We hebben besloten haar in deze moeilijke situatie te helpen. Haar buren hoorden ervan: het gaf een heel positief beeld af van de kerk en van christenen, in een buurt met overwegend moslims.

Aisha is heel dankbaar voor de hulp, want die heeft haar helpen overleven deze winter: het brandhout, de voedselpakketten en de medicijnen.

Langzamerhand is ze op geestelijk gebied ook meer open en heeft ze een verlangen geuit om naar een kerkdienst te komen.

Fatima
Fatima is een van onze kerkleden en ze ontvangt al meerdere jaren winterhulp. Ze kampt zelf al langere tijd met ziekte, haar man was terminaal ziek en haar zoon werkeloos.

Fatima heeft eigenlijk een baan, maar ontvangt geen salaris. Dat gebeurt vaker in Bosnië en Herzegovina: sommige bedrijven kunnen op de een of andere manier blijven functioneren, maar hebben een maandenlange achterstand bij de salarisuitbetaling, door verlies in het bedrijf. Toch houden de mensen (‘graag’) hun baan, omdat werkeloos raken de kans op het vinden van een nieuwe baan heel lastig maakt.

In die situatie overleed haar man. Zijn pensioen was het enige inkomen en dat is nu dus ook weggevallen. Ze worstelt zelf ook nog steeds met haar gezondheid. Ons brandhout en voedsel maken het voor hen mogelijk om de winter door te komen.

Ana
Ana is een kerklid. Ze woont samen met haar zoon, die werkeloos is. Hun huis valt letterlijk uit elkaar. Het enige inkomen is haar pensioen, en dat is heel weinig. Voorheen ging ze naar de markt om dingen uit haar tuin te verkopen. Dit jaar was ze zo ziek dat ze dat niet kon doen. Ze was echt afhankelijk van onze voedselpakketten en het brandhout. Daarmee heeft ze de winter overleefd. Ze is heel dankbaar voor de hulp die ze heeft gekregen. Ze had een uitzonderingspositie en heeft meer hout gekregen, aangezien de isolatie van haar huis heel slecht is en er ramen ontbreken. We zijn tussentijds ook vaak bij haar geweest om extra voedsel te brengen, buiten de normale distributie van voedselpakketten om.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

Gerelateerde projectinfo

Geef ons Heden Dagelijks Brood [903000]

De laatste jaren ben ik iemand geweest die echt probeert te vermijden om over discriminatie op basis van nationaliteit en religie te spreken. De reden is dat ik me heb gerealiseerd dat we als Roma en evangelische christenen in... Lees meer