“De hulp bracht brood op de tafel”

23 december 2019 - Thema: , , , , | Herbert van Daalen

25 jaar contact met Roemeense Evangelische Kerk (BER)

“Ondersteuning van het evangelisatiewerk in Roemenië, maar in het bijzonder in het zuiden blijft wat ons betreft de hoogste prioriteit voor stichting HOE. Er is daar een onvoorstelbare geestelijke duisternis. Ik hoop dat met de hulp van HOE we de komende 25 jaar daar het licht van Christus mogen verspreiden.” Dat zegt voorzitter van de Evangelische Roemeense Kerk (BER), Ion Botgros. Dit jaar is HOE 25 jaar betrokken bij het werk van de BER.

Oud-bestuurslid en vrijwilliger Chiel Huizer is vanaf het begin betrokken bij het werk. Ion: “We kijken met veel respect terug op zijn werk hier in Roemenië. Chiel toonde en toont zich altijd zeer geïnteresseerd. Hij heeft ons geleerd hoe belangrijk het is om als kerk een goede balans te hebben tussen sociale hulp en geestelijke ondersteuning. Door zijn contacten zijn we aan het denken gezet. We prijzen God voor wat HOE in de persoon van Chiel ons gaf.”

HOE heeft de afgelopen 25 jaar bijgedragen aan de totstandkoming van een kindertehuis, een verzorgingshuis. Er werd geïnvesteerd in de bouw van vijf kerken van de BER. Ion: “De gemeenten groeiden snel en konden niet meer samenkomen in een huiskamer. Daarom was de bouw van deze kerken van groot belang.”

Ion is nu zo’n 15 jaar betrokken bij de leiding van de BER. Daarvoor had Petre Miu de leiding. Deze voorganger was 25 jaar geleden in Nederland en ontmoette Chiel Huizer. De contacten werden gelegd en Chiel bezocht de leiding van de BER in het hoofdkantoor in Boekarest.

De armoede was groot en Chiel werd geraakt door de nood in gezinnen. Al gauw werd er een financieel adoptieprogramma opgezet. In de loop der jaren zijn honderden gezinnen geholpen met een maandelijkse toelage. Ruim 200 donateurs maken de ondersteuning van deze gezinnen tot op de dag van vandaag mogelijk. Ion: “De hulp bracht brood op de tafel.”

Het aantal geholpen gezinnen wordt de laatste jaren wel minder. Toch constateren evangelisten van de BER tijdens hun bezoeken aan dorpen in het zuidoosten van Roemenië dat er nog veel armoede is. Waar nodig blijft de steun aan de gezinnen belangrijk. “Sommige mensen denken dat de situatie in Roemenië zo verbetert dat hulp van stichting HOE niet meer nodig is. Ik ben ervan overtuigd dat hier in Roemenië armoede zal blijven. Daarin kan HOE een rol van betekenis spelen””, zegt Ion Botgros.

Hij is blij met de financiële steun die de evangelisten krijgen. “Als ze de ondersteuning via HOE niet hadden, konden ze hun missionaire activiteiten net uitvoeren. De meeste evangelisten hebben een baan om hun gezin te onderhouden. Om tijd en ruimte vrij te maken voor het evangelisatiewerk is een extra financiële tegemoetkoming onontbeerlijk. Hierdoor wordt het werk in Gods Koninkrijk geïntensiveerd.”

Kader: Evangelist Florin in Insuratei is blij met de steun die hij krijgt om huiswerkklassen met zigeunerkinderen te organiseren en het evangelie te verkondigen. “Het is het werk van God dat er steun is. Wat ik geleerd heb van HOE is dat toen mensen hier in Roemenië twijfelden aan de hulp aan zigeuners Chiel Huizer ervan overtuigd was dat wel te doen. Hij geloofde in verandering. Het is gebeurd. We zien dat de combinatie huiswerkklas en verkondiging van het evangelie vruchten afwerpt. Jongeren en ouderen komen tot geloof. Hun leven verandert.”


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

Gerelateerde projectinfo

Wintercampagne [903000]

17 mei 2023

Het blad Örömhír (= Blijde Boodschap) is een christelijk jeugdblad met Bijbelvertellingen, christelijke verhalen, tekeningen en puzzels. Vanaf 2023 wordt materiaal ook online aangeboden. Een trend die aansluit bij de leeftijdsgroep van zondagschoolkinderen (9-14 jaar). Örömhír wordt ook gebruikt... Lees meer

5 mei 2023
Thema:

Wil jij je als vrijwilliger inzetten voor kinderen van ouders zonder scholing? Kinderen die alleen met speciale voorbereiding op de basisschool kunnen starten. Enthousiast om samen te werken met andere vrijwilligers, om te reizen en heb je interesse voor... Lees meer

5 mei 2023

Partner Sándor-Zsolt Szabó, directeur van Cristian Endor uit Oradea (Roemenië) bedankt alle giftgevers voor het financieel mogelijk maken van het zomerkamp in 2022. De wens is om in 2023 opnieuw een zomerkamp te organiseren voor kwetsbare kinderen. Dit geeft... Lees meer