Dubbelganger HOE! Controleer de tenaamstelling in uw testament

22 december 2016 -  | Herbert van Daalen

Stichting HOE ontvangt jaarlijks een deel  van haar inkomsten uit legaten en erfstellingen. We zijn de mensen die het werk van HOE op deze manier ondersteunen en ondersteunden, zeer dankbaar. We gaan altijd zeer zorgvuldig om met hetgeen we uit nalatenschappen ontvangen, uit respect voor de overledene. Sinds kort weten we dat er nóg een stichting was met exact dezelfde naam als onze HOE. Een dubbelganger dus. Heel verwarrend. En dan kán het fout gaan bij het opstellen van een testament. Dat hebben we helaas ervaren.

Zo’n anderhalf jaar geleden kreeg stichting HOE het sterke vermoeden dat een testament ten onrechte niet op naam van HOE Barneveld was gekomen, maar op naam van een andere (zeer plaatselijk actief zijnde) stichting Hulp Oost-Europa in het zuiden van het land. Een jaar later kregen we sterke aanwijzingen dat een tweede testament op naam van diezelfde stichting in het zuiden was gezet terwijl het HOE Barneveld moest. In nog een derde geval ging het op dezelfde manier fout, maar gelukkig had de erflaatster dit in de gaten zodat de fout hersteld kon worden. Het bleek mogelijk dat drie verschillende notarissen in drie verschillende delen van het land een verkeerde  stichting in een testament opnamen.

Hoe kon het fout gaan? De notaris moet toch checken om welke stichting het gaat?

Penningmeester Klaas Witteveen: “Wat ons is verteld is dat de notarissen bij het opstellen van het testament gezocht in het handelsregister van de Kamer van Koophandel naar adresgegevens van stichting Hulp Oost-Europa. Maar deze naam is niet beschermd, dus elk nieuw goed doel kan kiezen voor die naam. In het handelsregister werd echter de andere stichting als eerste vermeld. Die stichting belandde in het ontwerp van het testament. Onze donateurs hebben dat niet gezien, vervolgens is het testament getekend en zodoende is deze pijnlijke vergissing gemaakt.”

Het kan toch zijn dat deze donateur wilde geven aan die plaatselijke stichting?

Witteveen: “Dat is heel onwaarschijnlijk. De plaatselijke stichting is in het geheel niet kerkelijk gelieerd. Onze donateurs leefden met een orthodox-gereformeerde kerkelijke gemeente mee. De donateurs hadden bovendien nog nooit een gift aan deze stichting gegeven, terwijl beiden vanaf 1990 aan onze stichting  vrijwel jaarlijks een gift overmaakten. Beide executeurs-testamentair waren ervan overtuigd dat onze stichting is bedoeld. Wij konden al met al niet anders dan concluderen dat hier een uiterst vervelende fout gemaakt is.”

Kan stichting HOE in dit soort gevallen het geld alsnog krijgen?

Witteveen: “Dat is buitengewoon moeilijk en tijdrovend. Wat op papier vastligt, kan in beginsel niet veranderd worden. Het erfrecht is in Nederland sterk geregeld. Al denk je nog zo’n sterke zaak te hebben, de rechter zal niet snel een testament vernietigen. Daarom is het van belang dat donateurs die een testament hebben of iets in hun testament willen vastleggen, alert zijn en controleren of er sprake is van ‘de juiste stichting HOE’. Wij vragen u daarom goed te controleren  in het testament dat u reeds gemaakt heeft of in het testament dat u in de toekomst van plan bent te laten maken of de gegevens kloppen, want het kan maar zo zijn dat de bijdrage anders bij de verkeerde stichting terecht komt. In ieder geval is het van belang dat de plaatsnaam ‘Barneveld’ vermeld staat. Dan kunnen er geen misverstanden ontstaan. En als u daarbij ook nog het nummer van onze inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel vermeldt, kan er helemaal niets meer misgaan.”

Testament

Het kan zijn dat u overweegt om stichting HOE in uw testament op te nemen, maar niet precies weet hoe dat moet. Wilt u onze stichting begunstigen en iets nalaten, vermeldt dan in uw testament: ‘Ik legateer, vrij van rechten en kosten, uit te keren binnen zes maanden na mijn overlijden, zonder bijberekening van rente, aan Stichting Hulp Oost-Europa in Barneveld ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41179675 een bedrag in contanten van € …….’ Ook wanneer u al een testament hebt, kunt u via de notaris in een aanvullend testament alsnog een legaat laten opnemen. Als u nog vragen hebt, kunt u ook contact opnemen met de bureaumanager van onze stichting Allard Selles, telefoon (0342) 420 554. Hij helpt u graag verder.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

13 september 2023
Thema: ,

Ons nieuwe impactmagazine is uit! We hopen dat we u kunnen inspireren met verhalen uit Oost-Europa. In deze uitgave kunt u lezen: Interview met Menno en Roeline die werken voor het project Pentru Bunica Een dag uit het leven... Lees meer

8 september 2023

In Oekraïne zijn 6 Bijbelvakantieweken gehouden, waaronder in Bótrágy. In totaal namen ruim 300 kinderen en tieners hier aan deel. Elke bijbelweek bestaat uit 4 of 5 dagen. Elke dag was een combinatie van zingen, Bijbelverhaal, verwerking, ontspanning met... Lees meer

5 september 2023
Thema:

Het project PENTRU BUNICA is in 2020 ontstaan. Hierbij waren de vrijwilligers Menno Zetzema en Roeline Peters betrokken, samen met de contactpersonen uit Roemenië van het CE huis (gemeenschapshuis). Zij zijn ervan overtuigd dat het een aansprekend en uniek... Lees meer