Een apocalyptische situatie…

29 april 2020 - Thema: , , , , | Neelke de Fijter

Door de eeuwen heen hebben pandemieën mensen de gelegenheid gegeven om grote dingen te ontdekken, uit te vinden en te bereiken. Dat is wat er nu gebeurt voor de gehele mensheid. Mensen hebben geen enkele wetmatigheid ontdekt die de wetten van de natuurwetenschappen kan veranderen, of een theorie die ons helpt het goddelijke beter te begrijpen. Nee, we hebben iets ontdekt wat veel waardevoller is, iets dat alle juwelen en edelstenen doet verbleken.

Ja, te midden van deze pandemie die de zigeunergemeenschappen (vaak mensen zonder formele scholing) hard heeft geraakt. Zigeuners werken vaak voor verschillende mensen: ze verkopen seizoensgroenten, uien, netels, sla, etc. Toen de noodsituatie werd uitgeroepen, namelijk de quarantaine, kwam dat als grote tegenslag voor de gemeenschap. In korte tijd zaten ze zonder eten, zonder geld voor medicijnen, zonder geld om water- en elektriciteitsrekeningen te betalen… De uitbreiding van de quarantaine met nog eens dertig dagen zorgde voor schandalige situaties onder de zigeuners: ze gingen de straat op en sloegen in op politie zodat die hen medicijnen zouden geven.

Nou, dat is de onheilspellende situatie die we hier hebben bereikt, zeker in de zigeunergemeenschappen.

Zoals hierboven beschreven staat, geloven we dat God in deze apocalyptische situatie wonderen kan werken en dat mensen GELOOF, HOOP EN LIEFDE kunnen ontdekken. We geloven ook nog steeds dat deze pandemie de hele wereld erop attent heeft gemaakt dat niets zeker is zonder God. En voor het Lichaam van Christus overal ter wereld dat alle dingen ten meewerken ten goede voor hen die God liefhebben (Rom. 8: 28).

Wat doen we in deze periode?

In april 2020 konden we met de hulp van broeder Huizer en stichting HOE in Nederland honderd voedselpakketten maken. Samen met een team van jonge mensen uit Insuratei, Braila County en Lanurile hebben we voedsel uitgedeeld aan mensen die getroffen zijn door COVID-19.

We verlieten ons huis en vele broeders die voor ons baden en kwamen aan in de straten van de dorpen Lanurile, Spiru, Viziru en Zavoaia Baraganu. Alle dorpen waren verlaten en doodstil. Er doken meteen politieagenten op. Toen ze ons echter zagen, begrepen ze dat we ‘door God gestuurd’ waren, zoals sommigen het zeiden. Of dat ‘Jezus’ was aangekomen, zoals anderen zeiden. Daarna verzekerden ze zich ervan dat we de regels van de noodtoestand zouden respecteren en lieten ze ons onze gang gaan. Sterker nog, ze drongen erop aan dat we nog naar vijf andere gezinnen zouden gaan die we zelf niet kenden, maar waarvan zij wisten dat ze dringend hulp nodig hadden.

Toen mensen zagen dat we op straat waren, kwamen ze toegesneld. Maar, ze mochten niet hun eigen werf verlaten. We waren geschokt toen we de wanhoop op de gezichten zagen.

Een man zei tegen me: “Wil God ons nog vergeven?!” Een ander zei: “Wat moeten we doen, meneer Florin? De Heer straft ons.” We probeerden onze blik op onze Redder, Jezus, te richten en in ons hart riepen we het uit naar God om in te grijpen in de wereld. We stapten weer in de auto en bijna iedereen vroeg ons: “Wanneer komen jullie terug? Vergeet ons niet!”

Hoewel bemoedigd door de manier waarop God mensen te hulp komt, daalde er stilte neer over allen in de auto. We dachten allemaal hetzelfde, maar niemand sprak. Bijna thuisgekomen zei een van ons hardop: “Wat gaat er gebeuren? Wat nu?” Dat dachten we allemaal…maar we vertrouwen op de hand van God. Ik was God dankbaar dat we door deze hulpactie GELOOF, HOOP EN LIEFDE in de huizen van mensen konden brengen. En wat er ook gebeurt, het is allemaal onderdeel van het Plan!

Florin Ciornea (Roemenië)


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne