Een man leest geen Bijbel

18 oktober 2018 - Thema: | Albert Heldoorn

(Henk Selles en Albert Heldoorn reizen weer door Slowakije. Ze doen dit vanaf 1981. Dit is blog 4 van 9.) De hongaarstalige hervormde kerk van Slowakije heeft te maken met een tweesporige leegloop in de gemeenten. Op een groot aantal plaatsen is de generatie tussen 20 en 60 jaar mondjesmaat aanwezig. De mensen trekken of naar de steden of zoeken hun heil in het buitenland. De trek naar een Slowaakse stad betekent vaak, dat ze de kerk niet meer opzoeken.

De trek naar het buitenland houdt in, dat zij onbereikbaar zijn voor de kerken. In een groot aantal gevallen voeden familieleden (vaak grootouders) de kinderen op, maar meestal nemen de ouders hun kinderen ook mee naar hun arbeidsplaats in het buitenland, waar ze meer dan het driedubbele kunnen verdienen dan in Slowakije.

De andere leegloop in de kerken wordt veroorzaakt door het feit, dat de kerk de mensen niet meer aanspreekt. Ook hier wreekt zich het post-communisme. Godsdienst was voor 1989 iets voor oude vrouwen, nu jaren later is de kerk en alles wat er mee samenhangt lachwekkend en totaal niet interessant voor de moderne Slowaak. Heel vaak horen we dat mannen worden bespot als zij in de Bijbel lezen of naar een bijbelstudie komen.

In dit klimaat is het vaak alleen de taak van de predikant de gemeente bijeen te houden en het Evangelie voortgang te laten vinden. De kerkenraad neemt hierin geen actieve rol op zich, terwijl ze in de gemeente de secularisatie om zich heen zien grijpen. Stichting Hoe organiseerde onlangs in Slowakije een Emmaus-cursus voor ouderlingen om deze thematiek aan te snijden.

Op steeds meer plaatsen proberen de predikanten naast de normale kerkdienst alternatieven bedenken om de gemeente bijeen te houden. Het lijkt Nederland wel, in bepaald opzicht. Vormen van pioniersplekken zouden kunnen helpen. Daarom was ds. Tamás Süll uit Komarno op uitnodiging van Stichting Hoe in Nederland om verschillende vormen van pionierswerk te bezoeken. Hij schreef er uitgebreid over in Kalvinista Szemle (foto), het hongaarstalige landelijke kerkblad voor de hervormde kerk in Slowakije.

Ds. Süll schreef niet alleen twee uitvoerige artikelen erover, maar hij bracht pionierswerk ook in de praktijk. In Marcelháza is één kerkdienst per zondag, maar een groot aantal gelovige mensen komt niet. In overleg met de kerkenraad knapte ds. Süll – na ruggespraak met de burgemeester- een leegstaand gebouw in het plaatsje in Midden-Slowakije op. Hier wordt nu iedere tweede zondagmiddag een laagdrempelige dienst gehouden waar veel randkerkelijken naar toekomen en tot zijn grote vreugde ook ongelovige mensen. (Foto). Thema’s waarover hij spreekt waren o.m. geld, trouw en media. U kunt bijdragen aan dit project o.v.v. 19.44.11.

Ook bisschop László Fazekas (links op de foto met Henk Selles), kerkleider van de hervormde kerk van Slowakije, wil graag meer discussie in zijn kerk om de verdwaalde schapen een thuis te geven. Vandaag stelt hij in de synode voor om in samenwerking met Stichting Hoe de mogelijkheid te onderzoeken voor nader contact tussen Nederlandse en Slowaakse predikanten over nieuwe wegen naar de (aardse) toekomst van de kerk.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

16 april 2019

Vereniging Prisma, de koepel van christelijke ontwikkelingsorganisaties, organiseert komende zomer van 10-13 juli een Summer School met als thema: ‘Christelijke Leiders in de Wereld van Morgen’. Deze zomerschool is bedoeld voor christelijke studenten en pas afgestudeerden van het HBO... Lees meer