“Ga door! Wat jullie doen heeft effect!”

20 december 2019 - Thema: , , | Jaap van der Ham

Oekraïne – het is er echt nog arm en de levensomstandigheden van de mensen zijn niet altijd hoopvol. De wegen zijn slecht, de werkeloosheid is enorm en de prijzen van bijna alles stijgen met het jaar.

Een van de minderheden in het gebied waar HOE actief is, zijn de Roma. Deze zigeuners wonen vaak in armoedige omstandigheden aan de randen van de ‘Hongaarse’ dorpen (ook een minderheid), daar waar de verharde wegen ophouden, de riolering stopt en de lantaarnpalen ophouden. Je herkent de Roma en hun armoedige woningen direct: ze zijn iets donkerder dan de andere mensen in het dorp, ze kleden zich vaak wat anders en ze leven veel meer op straat. Ook hebben ze heel andere gewoonten en normen.
Kinderen zie je overal, heel veel kinderen.

Deze Romakinderen groeien heel anders op dan hun leeftijdsgenootjes in het dorp. Hun moeders zijn vaak nog heel erg jong, de vaders ontbreken veelal en de kinderen zijn gewend buiten in de modder te spelen. Ze hoeven van hun moeders vaak niet naar school, waarom zouden ze ook? Hun moeder zelf heeft ook niet zo veel geleerd.
De huizen waarin ze wonen hebben vaak geen toilet en geen goede wasruimte.
Voor deze kinderen zijn er heel weinig kansen om een goede opleiding te krijgen. Op de dorpsscholen zijn ze niet gewenst. De Romakinderen zijn vuil, vies en ze kunnen toch niet leren.
En… zeggen velen: “Je kunt ze niet vertrouwen, ze stelen als de raven.”

Toen HOE begon in Oekraïne in 1991, kwamen deze kansarme kinderen al gauw in beeld. Hoe zouden we als stichting hier kunnen helpen? Kunnen we iets doen voor deze kinderen die nauwelijks toekomstperspectief hebben?

Inmiddels zijn heel veel transporten met hulpgoederen naar Oekraïne gebracht. Ook bouwmaterialen en zelfs prefab gebouwtjes/lokalen gingen naar Oekraïne op vrachtwagens en veel vrijwilligers hebben zich in de loop der jaren ingezet om scholen te bouwen en bestaande gebouwen te renoveren voor de kansarme kinderen die niet welkom zijn op de dorpsschool in hun dorp.

Anno 2019 steunen wij zeven kleuterscholen waar zo’n driehonderd Romakinderen les krijgen. Daar zijn we heel blij mee, want door de lessen die deze kinderen krijgen, worden ze na twee jaar onderwijs wél toegelaten tot de dorpsschool. Ze kunnen op een stoel zitten, ze weten hoe ze een pen of potlood vast moeten houden en hebben leren schrijven, ze weten hoe ze van de wc-gebruik moeten maken, ze hebben geleerd hun tanden te poetsen en hun handen te wassen. En ze weten dat ze moeten luisteren naar de mevrouw die voor de klas staat.

Daarnaast krijgen deze kinderen elke dag een ontbijt op school en een maaltijd rond twaalf uur. Het is allemaal heel eenvoudig, maar het zet wel zoden aan de dijk. Er zijn nu veel minder zieke kinderen. Zelfs de Oekraïense overheid ziet het verschil bij deze kinderen tussen nu en aantal jaren geleden.

Eerder dit jaar bezochten wij (Coby en Jaap van der Ham), vrijwilligers voor HOE, enkele directeuren van plaatselijke dorpsscholen. We vroegen hen hoe het nu met de Romakinderen gaat op de dorpsscholen. Ze zeiden: “Ga door! Wat jullie doen heeft effect, deze kinderen kunnen nu de lessen volgen zoals alle andere kinderen van het dorp!”

Als HOE zijn we gelukkig steeds in staat geweest de nodige financiële middelen bij elkaar te krijgen voor dit prachtige werk in Oekraïne, hoewel het elk jaar weer de nodige zorgen geeft om het budget rond te krijgen. Met onze hulp betalen we de juffen, kan er eten gekocht worden voor de kinderen, voorzien we in de kosten voor leermiddelen, brandhout, elektriciteit, gas, enz. Per jaar besteden we ruim € 65.000,- voor dit werk.

Gelukkig heeft de Hervormde Zondagsscholenbond met hun actie van het afgelopen jaar een prachtig bedrag bijgedragen om dit werk vooruit te helpen. De kinderen van de Nederlandse zondagsscholen hebben het fantastische bedrag van € 30.500,- bijeen gespaard om hun leeftijdsgenootjes in Oekraïne te helpen!

Jaap van der Ham – Coördinator Roma-onderwijs Oekraïne


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

17 mei 2023

Het blad Örömhír (= Blijde Boodschap) is een christelijk jeugdblad met Bijbelvertellingen, christelijke verhalen, tekeningen en puzzels. Vanaf 2023 wordt materiaal ook online aangeboden. Een trend die aansluit bij de leeftijdsgroep van zondagschoolkinderen (9-14 jaar). Örömhír wordt ook gebruikt... Lees meer

5 mei 2023
Thema:

Wil jij je als vrijwilliger inzetten voor kinderen van ouders zonder scholing? Kinderen die alleen met speciale voorbereiding op de basisschool kunnen starten. Enthousiast om samen te werken met andere vrijwilligers, om te reizen en heb je interesse voor... Lees meer

5 mei 2023

Partner Sándor-Zsolt Szabó, directeur van Cristian Endor uit Oradea (Roemenië) bedankt alle giftgevers voor het financieel mogelijk maken van het zomerkamp in 2022. De wens is om in 2023 opnieuw een zomerkamp te organiseren voor kwetsbare kinderen. Dit geeft... Lees meer