HOE gedacht – Erfenissen missen

21 juli 2017 - Thema: , | Klaas Witteveen

U heeft in het HOE–magazine van december 2016 gelezen over een dubbelganger van HOE: twee erfenissen die naar onze mening ten onrechte op naam van een gelijknamige stichting zijn gesteld. Wie dit artikel niet meer scherp voor de geest heeft die kan het nog eens herlezen door in de bovenste balk van onze website te klikken op: Help mee, vervolgens op: Hoe kunt u helpen? en tenslotte op: door een legaat. Hieraan is het bewuste artikel gekoppeld.

Als betrokken vrijwilliger van de stichting bent u vast benieuwd hoe dit is afgelopen. Dat wil ik u graag vertellen.

Wij vonden het als bestuur belangrijk dat de twee erfenissen onze kant zouden opkomen en niet naar de andere stichting zouden gaan. Daar zijn twee belangrijke redenen voor. De eerste en belangrijkste is dat wij van mening dat de erflaatsters onrecht is aangedaan. Hier geld echt het gezegde dat ze zich in hun graf zouden omdraaien als ze dit zouden weten; zoveel werd wel duidelijk uit de contacten met de executeurs testamentair. We wilden er dan ook alles aan doen wat in redelijkheid mogelijk is om dit recht te zetten. Maar in de tweede plaats gaat het om veel geld voor de stichting; u moet dan denken aan een bedrag in de orde van grootte van € 51.500.

Alles overziende kunnen we zeggen dat we ver zijn gekomen. Vanzelfsprekend is dat echter niet. En eenvoudig was het ook niet. Het begon er al mee dat erfrechtkwesties niet verzekerd zijn door onze

zakelijke rechtsbijstandsverzekering. Wij begrepen: bedrijven zitten er niet op te wachten, het is ingewikkelde materie en dus zou het zou de premie stevig verhogen. Maar daarmee moesten we voortdurend uitvinden of onze verzekeraar (de ARAG) iets voor zijn rekening nam of onze advocate (die de erfrechtelijke aspecten heeft behartigd).

Vervolgens moesten we er achter zien te komen of we moesten proberen om de twee testamenten door de rechter te laten vernietigen. Een lastige afweging, vooral ook omdat er niet of nauwelijks jurisprudentie over is (kennelijk wordt er veel geschikt). Op zich is een gang naar de rechter mogelijk op grond van het volgende artikel van het Burgerlijk Wetboek: “Wanneer een erflater zich klaarblijkelijk in de aanduiding van een persoon of een goed heeft vergist, wordt de beschikking naar de bedoeling van de erflater ten uitvoer gebracht, indien deze bedoeling ondubbelzinnig met behulp van de uiterste wil of met andere gegevens kan worden vastgesteld. ” Uiteindelijk hebben we deze weg niet gekozen, want deze route is duur en de uitkomst is lastig te voorspellen.

Wij hebben na een grondige afweging besloten om in overleg te treden met het andere stichtingsbestuur. Dat is in eerste instantie niet gelukt voor de eerste erfenis. Maar toen de tweede erfenis erbij kwam had een hernieuwde poging wel succes. Wel is het zo dat in dit soort gevallen je de tegenpartij niet met lege handen kunt achterlaten. Dus moesten we per erfenis een vergoeding afspreken.

Het moge duidelijk zijn dat we door de fout (want dat is het in onze ogen) van de notarissen schade geleden hebben. Immers, we moesten een vergoeding betalen aan de andere stichting en we moesten een advocaat inschakelen. Die schade hebben we wel geprobeerd te verhalen. In het ene geval hebben we een regeling kunnen treffen met de notaris: die heeft ons schadeloos gesteld voor de vergoeding aan de “dubbelganger” en voor een deel (meer zat er niet in) van de advocaatkosten. In het andere geval was de notaris niet bereid ons enige financiële tegemoetkoming te doen. Maar daar waren we het absoluut niet mee eens. Het enige wat we nog konden doen was onze schadeclaim en de weigering door de notaris om een regeling te treffen voor te leggen aan de geschillencommissie notariaat. Die zaak loopt echter nog.

Overigens was de andere stichting op verzoek uiteindelijk bereid om hun naam zodanig te wijzigen dat we denken dat vergissing in de toekomst uitgesloten is. En we hebben zwart op wit met hen kunnen regelen dat, mochten zich nog nieuwe gevallen openbaren, die op dezelfde wijze als deze twee erfenissen zullen worden behandeld.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

17 mei 2023

Het blad Örömhír (= Blijde Boodschap) is een christelijk jeugdblad met Bijbelvertellingen, christelijke verhalen, tekeningen en puzzels. Vanaf 2023 wordt materiaal ook online aangeboden. Een trend die aansluit bij de leeftijdsgroep van zondagschoolkinderen (9-14 jaar). Örömhír wordt ook gebruikt... Lees meer

5 mei 2023
Thema:

Wil jij je als vrijwilliger inzetten voor kinderen van ouders zonder scholing? Kinderen die alleen met speciale voorbereiding op de basisschool kunnen starten. Enthousiast om samen te werken met andere vrijwilligers, om te reizen en heb je interesse voor... Lees meer

5 mei 2023

Partner Sándor-Zsolt Szabó, directeur van Cristian Endor uit Oradea (Roemenië) bedankt alle giftgevers voor het financieel mogelijk maken van het zomerkamp in 2022. De wens is om in 2023 opnieuw een zomerkamp te organiseren voor kwetsbare kinderen. Dit geeft... Lees meer