Evangelist Florin Ciornea

19 november 2019 - Thema: , , , | Chiel Huizer

Vorig jaar zijn er door EO-Metterdaad filmopnames gemaakt bij evangelist Florin. Hierin komt duidelijk naar voren wat het doel van zijn werk is, te weten de zigeuners bewustmaken van het doel van hun leven en daarbij de Bijbel als een gids te gaan gebruiken.

Begin dit jaar heeft Florin op uitnodiging van zijn broeders van de BER-gemeenten, aan Amerika een bezoek gebracht. Hij heeft daar in verschillende gemeenten van zijn evangelisatiewerk onder de zigeuners in Roemenië verteld. Zijn spontane en enthousiaste lezingen werden zeer gewaardeerd. Hierdoor kreeg hij ook een groot bedrag aan dollars mee naar huis voor het bouwen van een nieuw zigeunerkerkje in het dorp Viziru. Hier kwamen ‘s zomers al vijftig en ’s winters honderd mensen in een oud huis bijeen.  ‘s Zomers werken velen in het buitenland. In korte tijd heeft men met man en macht dit kerkje gebouwd.

Jeugdbijeenkomsten

Sinds kort is Florin ook lid van de Counsel of Brothers binnen de BER (de SFT), welke uit 21 leden bestaat. Hierdoor dient hij 25 gemeenten in zijn district eenmaal per jaar te bezoeken. Daarnaast organiseert hij ieder kwartaal jeugdbijeenkomsten in verschillende gemeenten. Dit doet hij ter bevordering van onderlinge contacten en tot opbouw van het geloofsleven. Het evangelisatiewerk in zijn eigen omgeving heeft hij verdeeld over een vijftal evangelisten die hij zelf daarvoor heeft opgeleid.

Evangelisatie

We bezochten een grote evangelisatiebijeenkomst in het dorp Lanurile. Hiervoor waren een aantal sprekers uitgenodigd. Een van de sprekers sprak over de roeping van Zacheüs uit het Mattheüsevangelie. Dit was voor mij heel bijzonder, omdat ik vorige maand vijftig jaar getrouwd was en dit precies onze trouwtekst was, namelijk: “Haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven”. We waren ook aanwezig bij het “After School project” waar momenteel achttien kinderen aan deelnemen.

Zegen

Dit project is een zegen voor de kinderen uit het dorp, die hierdoor gestimuleerd worden om op school beter te presteren. Door het Bijbels onderwijs krijgen ze richtlijnen mee hoe ze naar Gods wil moeten leven. Hierover krijgen ze van huis uit niets mee. We zien dat dit eenvoudige werk een positieve uitwerking heeft. Door de groei van de vele activiteiten en de daarbij behorende werkzaamheden, zoals aanwezig zijn bij dopen, trouwen en begrafenissen, zijn de kosten voor dit werk aanzienlijk gestegen. Florin verzocht om een extra bijdrage van tweehonderd euro per maand om deze kosten enigszins te kunnen dekken.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

Gerelateerde projectinfo

Hulp gezinnen BER [263014]

17 mei 2024

Kom je ook naar de gratis HOE Adventure Race op zaterdag 15 juni in Wapenveld? Mail dan het aantal personen naar: info@stichtinghoe.nl Lees meer

28 februari 2024

Geloof delen verandert levens! Alleen God kan iemands leven veranderen én zet daar vaak Zijn kinderen voor in. Ons verlangen is om in Oost-Europa samen met de plaatselijke kerk het geloof te delen en te bouwen aan Gods Koninkrijk.... Lees meer

13 februari 2024

Welke acties doen we voor de ouderen van het Pentru Bunica sponsorprogramma? De ouderen ontvingen van de sponsors uit Nederland een mooi pakketje met warme kleding, een stukje zeep, tandpasta en nog wat andere cadeautjes. De pakketjes zijn uitgedeeld... Lees meer