Zijn mijn giften aftrekbaar van de belasting?

De Belastingdienst heeft stichting Hulp Oost-Europa als ANBI erkent.Daardoor hoeft de stichting geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. U heeft als donateur ook een groot voordeel. U kunt de gifen van de inkomsten- of vennotschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Meer weten? www.belastingdienst.nl.