Ontvang ik automatisch een bedankbrief na een gift?

We sturen in principe alleen bedankbrieven naar organisaties, kerkelijke gemeenten en ondernemingen omdat bleek dat over het algemeen zo’n brief op prijs wordt gesteld.

Naar aanleiding van giften van personen sturen we niet automatisch een bedankbrief, tenzij daar om wordt gevraagd. De reden is om zo de kosten in de hand te houden. We vragen om uw begrip hiervoor.

Als u toch een bedankbrief of een jaaroverzicht van uw giften wilt ontvangen, kunt u dat telefonisch of per email (info@hulpoosteuropa.nl) doorgeven.