Functies bestuur en raad van toezicht

Bestuur

Gerrit Jan van Norel – voorzitter bestuur

hoofdfunctie: interim manager financiële sector

nevenfunctie: DGA Van Norel Nijkerk Holding BV


Adri Robijn–  penningmeester bestuur

hoofdfunctie: gepensioneerd openbaar accountant

nevenfunctie:

 • Voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Palliatieve Zorg Dirksland (Calando)
 • Penningmeester Stichting Voorzieningenfonds Palliatieve Zorg Dirksland
 • Adviseur – Accountant bij Robijn Accountancy BV
 • Adviseur van Visier Support BV

Martin Holtland – tweede voorzitter bestuur

hoofdfunctie: docent Quvier en stagebegeleider PRO (praktijkonderwijs)

nevenfunctie: geen


Nelleke ten Kortenaar – lid bestuur

hoofdfunctie: secretaresse bij Driestar Onderwijsadvies Gouda

nevenfunctie: geen


Jacob Meijer – lid bestuur

hoofdfunctie: docent natuurkunde en NLT aan de GSR

nevenfunctie: lid werkgroep digitale media van de commissie evangelisatie van de HHK


Eefje van de Werfhorst – lid bestuur

hoofdfunctie: docent ‘Driestar Hogeschool’

nevenfunctie:

 • mentor Global Rize

Menno Zetzema – lid bestuur

hoofdfunctie: tolk Nederlandse gebarentaal

nevenfunctie: geen


Jan Sander Heutink – lid bestuur

hoofdfunctie: predikant hervormde gemeente Katwijk

nevenfunctie: geen


Raad van Toezicht (rvt)

Rijk van Dam – voorzitter rvt

hoofdfunctie: gepensioneerd

nevenfunctie:

 • lid raad van toezicht stichting Welzijn Barneveld.
 • lid van het bestuur van de Reformatorische Maatschappelijke Unie Senior
 • energie-coach gemeente Barneveld
 • vrijwillig reisleider voor Amicitia Reizen en Goed Idee Reizen
 • vrijwillig chauffeur buurtbus Barneveld-Nijkerk
 • vrijwillig chauffeur voor Automaatje, vervoersservice via Welzijn Barneveld

Ton Tanghe – secretaris rvt

hoofdfunctie: Raadsheer bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

nevenfunctie:

 • DGA van Stefton Beheer B.V.
 • Ouderling hervormde gemeente Huizen (Meentkerk)
 • penningmeester Stichting Vrienden van de Haar
 • penningmeester Reformatorisch Gezinsvervangende Woonvoorziening
 • penningmeester bij St. Micha

VACATURE – lid rvt

hoofdfunctie:

nevenfunctie:


Evert Raaijen – lid rvt

hoofdfuncties:

 • Business development manager, Alfen b.v. Almere
 • Actief dienend reserve officier Ministerie van Defensie (adviseur energievoorziening)

nevenfunctie:

 • Voorzitter van College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Harderwijk

Henk Russcher – lid rvt

hoofdfuncties: predikant hervormde gemeente Barneveld

nevenfunctie: geen