Functies bestuur en raad van toezicht

Bestuur

Gerrit Jan van Norel – voorzitter bestuur

hoofdfunctie: interim manager financiële sector

nevenfunctie:

 • penningmeester PCSO
 • preses Hervormde Gemeente Nijkerk – kerkenraad wijk 1
 • DGA Van Norel Nijkerk Holding BV

Gera Geluk – secretaris bestuur

hoofdfunctie: geen

nevenfunctie: geen


Adri Robijn–  penningmeester bestuur (per 1-1-2019)
hoofdfunctie: gepensioneerd

nevenfunctie: geen


Zeger de Haan – lid bestuur

hoofdfunctie: eigenaar van Organisatieadviesbureau Via Perspectief

nevenfunctie:

 • bestuurslid van MATC, vliegschool van de MAF, Teuge
 • voorzitter kerkenraad PKN-gemeente De Fontein in Nijkerk

Martin Holtland – tweede voorzitter

hoofdfunctie: docent Quvier en stagebegeleider PRO (praktijkonderwijs)

nevenfunctie: geen


Nelleke ten Kortenaar – lid bestuur

hoofdfunctie: secretaresse bij Driestar Onderwijsadvies Gouda
nevenfunctie: geen


Jacob Meijer – lid bestuur (lid per 1-1-2018)
hoofdfunctie: docent natuurkunde aan het Driestar College en senior docent natuurkunde bij het VAVO Rijnmond College

nevenfunctie:

 • lid werkgroep digitale media van de commissie evangelisatie van de HHK

Klaas Witteveen – lid bestuur

hoofdfunctie: gepensioneerd

nevenfunctie: geen


Gerth Westmaas – lid bestuur

hoofdfunctie: gepensioneerd

nevenfunctie:

 • voorzitter mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften” te Nieuwerkerk aan den IJssel
 • vrijwillig medewerker website Hervormde Gemeente te Nieuwerkerk aan den IJssel
 • coördinator van het PCOB-computerleercentrum te Nieuwerkerk aan den IJssel
 • secretaris/penningmeester van Stichting Vrienden van de Meander te Nieuwerkerk aan den IJssel

Raad van Toezicht (rvt)

 

Cees Gooijer – voorzitter rvt

hoofdfunctie: emeritus hoogleraar Chemie aan de Vrije Universiteit.

nevenfunctie: docent HOVO (Hoger Onderwijs Voor Ouderen) aan de VU.


Cor van Groningen – secretaris rvt

hoofdfunctie: gepensioneerd

nevenfunctie: Lid Media Raad MMV.


Jan Verhaar – lid rvt

hoofdfunctie: gepensioneerd

nevenfunctie: geen


Ton Tanghe – lid rvt

hoofdfunctie: rechter bij Rechtbank Noord-Nederland

nevenfunctie:

 • commissielid financiën Samenloop voor Hoop bij KWF Kanker Bestrijding
 • adviserend lid stichting administratiekantoor IJsselmeer Kotter B.V. bij IJsselmeer Kotter B.V. (holding)
 • adviserend lid (functioneel voorzitter) stichting administratiekantoor Assurantiekantoor E. van der Roest B.V
 • directeur bij Stefton Beheer B.V.
 • directievoering via personal holding: Stefton Beheer B.V. bij T. Tanghe Direktie B.V.
 • directievoering via personal holding: Stefton Beheer B.V. bij Stefton Pensioen B.V.
 • penningmeester Stichting Vrienden van de Haar
 • penningmeester Reformatorisch Gezinsvervangende Woonvoorziening
 • secretaris bij Stichting H.S.J. Hulp voor moeder en kind
 • lid commissie van beroep bij Erfgooierscollege
 • penningmeester bij St. Micha

Rijk van Dam – lid rvt

hoofdfunctie: gepensioneerd

nevenfunctie:

 • voorzitter van de PCOB, afdeling Barneveld
 • lid raad van toezicht stichting Welzijn Barneveld.
 • lid van het bestuur van de sectie 55-plus van de Reformatorische Maatschappelijke Unie
 • lid van wijkplatform Barneveld-Centrum
 • energie-ambassadeur gemeente Barneveld
 • vrijwillig reisleider voor Amicitia Reizen en Goed Idee Reizen
 • vrijwillig chauffeur buurtbus Barneveld-Nijkerk
 • vrijwillig chauffeur voor stichting Ontmoeting
 • vrijwillig chauffeur voor Automaatje, vervoersservice via Welzijn Barneveld
 • lid kascommissie Schietsportvereniging Griffioen en De Windcentrale.

Evert Raaijen – lid rvt

hoofdfuncties:

 • Business development manager, Alfen b.v. Almere
 • Actief dienend reserve officier Ministerie van Defensie (adviseur energie voorziening)

nevenfunctie:

 • Voorzitter van College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Harderwijk