Gebeds- en dankpunten

Diacones Tünde Erzsébet Barabs uit Roemenië vraagt te bidden voor het werk van de diaconale organisatie Érmelléki Református Diakónai Alapitvány (ERDA). "Bid de Heer om wijsheid voor mogelijkheden om de stichting zelfvoorzienend te maken. We bidden ook voor jullie, voor kracht en wijsheid."
3 March 2023
Stichting Hulp Oost-Europa vraagt om gebed voor oorlog Oekraïne en spanningen in Moldavië. Voor de toenemende oorlogsdreiging en hoe ontwikkelt zich de oorlog... De oorlog eist momenteel veel slachtoffers. Daarnaast de toenemende spanningen in Moldavië. Klein kwetsbaar land leeft in angst voor een Russische staatsgreep van binnen uit. Het land heeft een klein leger, die weinig weerstand kan bieden. Land met veel kwetsbare hulpbehoevende kinderen en ouderen en een land die nog steeds 10-duizenden Oekraïense vluchtelingen opvangt.
20 February 2023
Evangelist Aurel uit Oltenia ervaart een groot spanningsveld tussen wat hij op missionair gebied kan en wat gemeenteleden aan hem vragen. Hij vraagt gebed om wijsheid.
20 January 2023
Theofil Mihoc, baptistenvoorganger in Jibou (Roemenië) vraagt te bidden "voor nieuwe gelovigen die zich aansluiten bij de gemeente, voor voorgangers en evangelisten, voor wijsheid bij de hulp aan de vele armen, voor meer mogelijkheden om hulp te bieden aan mensen uit Oekraïne."
27 December 2022
Bid voor de mensen in Oekraïne. We horen dat in het westen, waar HOE actief is, dat de elektriciteit steeds vaker uitvalt. De situatie verslechtert.
7 December 2022
Evangelist Aurel Bazavan in Oltenia (Roemenië) vraagt gebed voor het missionaire werk in de regio. In zijn gemeenten ziet hij groei, zowel kwalitatief als kwantitatief. God bevestigt het werk. Hij ervaart dat als hij bij God blijft dat God dan ook bij hem wil blijven.
1 December 2022
Dankpunt: Vele Romakinderen in het westen van Oekraïne krijgen nu iedere dag een warme maaltijd.
17 November 2022
Van diverse kanten krijgen we de signalen dat de slechte economische situatie ook in Oost-Europa grote gevolgen heeft. Meer dan ooit is de hulp tijdens de wintermaanden welkom. Bid voor onze partners in Oost-Europa die arme, kwetsbare mensen helpen. Zij moeten keuzes maken wie geholpen wordt en wie niet. Daar is wijsheid voor nodig.
27 September 2022
Wilt u bidden voor de schoolgaande kinderen in Oekraïne. In het bijzonder voor de Romakinderen die onder andere door stichting HOE worden ondersteund. Wegens de oorlog heeft de overheid scholen verplicht een schuilkelder te bouwen. Helaas hebben de Romascholen geen mogelijkheden. Nu krijgen ze op straat bijbelles.
5 September 2022
Gebed gevraagd voor de vele zomerkampen die dit jaar worden georganiseerd in Oost-Europa, De organisatie Christian Endevour vraagt te bidden voor de kinderen dat het zaad van het evangelie in goede grond valt. maar in de meeste regio's waar HOE actief is. Daarom gebed gevraagd om zegen.
12 July 2022
Bid voor de leiding van het kindertehuis De Barmhartige Samaritaan in Oekraïne. De directeur verblijft wegens de oorlog in Hongarije. Zijn vrouw heeft de zware taak leiding te geven aan het kindertehuis.
27 June 2022
Dank God dat onze contactpersoon in Oekraïne voor de Romascholen niet het leger in hoeft. Hij had vorige week een oproep gekregen, terwijl hij nooit in het leger is geweest en geen ervaring heeft. Gelukkig hebben de autoriteiten besloten dat hij niet in militaire dienst hoeft om te strijden tegen de Russen.
14 June 2022
Vanuit Jibou (Roemenië) kregen we de vraag te bidden dat de oorlog in Oekraïne stopt, Gods bescherming voor alle Oekraïners, voor de vele moeders en kinderen de vluchten uit Oekraïne en voor de mannen die blijven, voor genoeg financiën en materiaal.
8 March 2022
Gebed gevraagd voor de vele gemeenteleden van diverse kerken in Oost-Europa die vluchtelingen opvangen in kerkgebouw en bij mensen thuis. Een voorganger schreef bemoedigende woorden: "In alles vertrouwen we op onze Heer Jezus Christus en we huilen mee met degenen die huilen."
8 March 2022
We vragen u te bidden voor onze broeders en zusters in Oekraïne voor vrede, voor de bevolking en mensen die op de vlucht zijn, voor de projecten van stichting HOE dat die doorgang kunnen vinden, wereldleiders
25 February 2022
De bisschop van de Hongaarse Hervormde Kerk in Oekraïne vraagt gebed wegens de dreigende oorlog met Rusland.
23 February 2022
Gebed gevraagd voor de nabestaanden van mama Ina (81) uit Boekarest. Zij is begin deze week plotseling overleden. Mama Ina organiseerde hulpverlening aan dak- en thuislozen in Boekarest.
23 February 2022
Bid voor mensen in Oekraïne die zich zorgen maken over de ontwikkelingen met Rusland. Esther Park uit Zuid-Korea is betrokken bij het evangelisatiewerk dat HOE ondersteunt. Ze moet z.s.m. Oekraïne verlaten.
14 February 2022
Gebed gevraagd voor het Roemeense dorp Cadea en omliggend gebied. De situatie m.b.t. covid is heel slecht. Er zijn veel infecties. Drie mensen zijn overleden, waaronder een moeder van 32 jaar en haar schoonvader. Slechts 10 procent van de bevolking is gevaccineerd omdat ze bang zijn voor de vaccinatie, maar tegelijk ook bang voor covid.
17 November 2021
De laatste twee weken lopen de coronacijfers enorm op in Roemenië. De laatste 24 uur zijn de meeste doden en bestemmingen sinds Covid genoteerd. Er zijn bijna 17.000 nieuwe besmettingen en 442 doden. Sommige steden zijn al in lockdown, anderen verwachten dat het niet lang meer duurt. De avondklok is weer ingevoerd. Na 20.00 uur nier meer de straat op. De IC's liggen vol met meer dan 1.600 opnames. Het werk op projecten die HOE ondersteunt, wordt weer ingewikkelder. Gebed is meer dan hard nodig!
13 October 2021
Een contact in Bosnië wil met zijn gemeente heel graag een gebouw kopen, zodat ze rustig hun activiteiten vorm kunnen geven zonder druk of regels van een verhuurder. Ook zou een gebouw als een 'getuigenis' fungeren en een aanwijsbare plek van samenkomst van gelovigen in een overwegend niet-protestant (moslim) land als Bosnië.
22 September 2021
Bid voor het herstel van een jonge predikant in het noorden van Servië die een beroerte heeft gehad.
6 September 2021
Afgelopen week ontvingen we bericht dat onze contactpersoon, Gál Katalin, predikant in Izsolfalva, in het noord-oosten van Hongarije, is overleden. Een actieve vrouw die met name oog had voor de mens aan de rand van de samenleving. Ze deelde voedsel- en zaadpakketten uit aan o.a. de Roma bevolking. Zomers organiseerde ze zomerkampen waar met name Roma kinderen kwamen. Ook dit jaar wilde ze graag weer een zomerkamp organiseren. In juli ontvingen we bericht dat ze vanwege haar gezondheid helaas geen zomerkamp kan organiseren maar sprak de hoop uit dat ze dit volgend jaar graag alsnog wil doen. Toen we haar drie jaar geleden bezochten, juni 2018, was dat in het ziekenhuis in Debrecen. Ze bleek een tumor in haar maag te hebben. De laatste keer dat we haar bezochten, in oktober 2019, was ze redelijk hersteld, mar ze bleef klachten houden. Aan het begin van deze zomer verslechterde haar situatie. Afgelopen zondag, 22 augustus, is ze overleden. We denken in het gebed aan haar vier kinderen, waarvan er twee zonen nog thuis wonen; Annemaria, Dávid, Daniël en Máté
30 August 2021
Bid voor Samuel en Renata Halasz in Servië: zij runnen een kinder- en jongerenministry daar. Bid voor de - geestelijke groei van de - kinderen/jongeren, maar ook voor medewerkers en financiën om het werk te doen.
16 August 2021
Bid mee voor 50 kinderen tussen de 1 en 5 jaar oud in Servië die het Kawasakivirus hebben opgelopen. Het is mogelijk een afgeleide ziekte van corona die voornamelijk voorkomt bij jonge kinderen. Veel voorkomende symptomen zijn: Koorts die dagen aan kan houden, huiduitslag, vervellingen, wondjes in het mondslijmvlies en opgezwollen lymfeklieren. De meeste kinderen met deze bijwerkingen moeten naar het ziekenhuis.
27 July 2021
Bid mee voor gevangenen in o.a. Roemenië: deze tijd met corona is zwaar voor hen ivm het gebrek aan contact en bezoek.
19 July 2021
Dank voor de voedselpakketten die uitgedeeld konden worden in Roemenië.
19 July 2021
Bid voor Roma in Servië: er komen steeds meer verhalen van misbruik naar boven. Heel heftige en trieste verhalen van kindermisbruik.
19 July 2021
Bid voor twee gezinnen in Servië die recentelijk een kind hebben verloren.
19 July 2021
Bid voor financiele middelen om een kinderkamp voor kinderen uit arme gezinnen in Roemenië mogelijk te maken. En dat het kamp voor hen tot een zegen zal zijn!
9 June 2021
Bid dat de discriminatie van Roma in landen als Servië zal ophouden te bestaan.
10 May 2021
Bid mee voor Gods voorziening in materiële noden van mensen in Bosnië. Bid voor onze contacten daar die proberen tot zegen te zijn.
6 May 2021
Dank dat vaccinatie in Servië goed van start is gegaan.
19 April 2021
Dank voor de jonger Melinda uit een Romadorp in Roemenië die dankzij bijdragen van HOE een muziekopleiding kon doen. Zij kan haar skills nu inzetten voor de kerkelijke gemeente.
15 April 2021
Bid voor docenten voor huiswerkbegeleiding, voor middelen voor meer maaltijden, voor ouderenzorg en voor het team in Servië
24 March 2021
Bid voor de gezondheid van Aleksandar, een contactpersoon in Servië: hij heeft erg last van zijn astma.
24 March 2021
Derde coronagolf in Roemenië: bid voor predikanten/ouderlingen die hun taken nu anders in moeten vullen. Niet alleen online activiteiten, maar ook mensen die in quarantaine zitten boodschappen brengen.
22 March 2021
Bid voor gezondheid, wijsheid en inspiratie en mogelijkheden voor onze contacten in Bosnië
11 March 2021
Bid mee voor twee contacten in Bosnië die behoorlijk geveld zijn door covid. Bid voor verder herstel en opbouw van kracht/energie.
2 March 2021
Bid voor een Romakamp in Servië en het gezin van Aleksandar: er is schurft uitgebroken.
22 February 2021
We danken voor de zegen over het afgelopen jaar 2020, die we -ondanks alles- op het HOE-werk mochten ervaren.
25 January 2021
We bidden om enkele nieuwe leden voor de Commissie Fondsenwerving en Publiciteit, waarvan één ook bestuurslid wil worden
25 January 2021
Bid mee voor genezing voor de leidinggevende van een kindertehuis in Roemenië en een aantal kinderen daar: ze hebben corona en het hele huis is nu in quarantaine.
14 January 2021
Er zijn spanningen in Oekraïne ten opzichte van de Hongaarse minderheid in dat land. Bid voor bescherming voor de Hongaren.
7 December 2020
Bid voor Aleksandar, een van onze Servische contactpersonen: hij is positief getest op Covid.
17 November 2020
19 November 2020
Momenteel wordt zijn vrouw ook getest...hij vraagt dringend om gebed voor hen.
Bid voor evangelisat Florin en zijn gezin in Roemenië: bij hen is corona vastgesteld.
18 November 2020
Bid voor de Romagemeenschap in Servië: in Kucura lijkt een uitbraak te zijn.
17 November 2020
Michel en Janet van Boxtel, die in Hongarije werken, vragen gebed voor vruchtbare samenwerking met de Baptist Union en bescherming van hun gezondheid, zeker nu het aantal besmettingen in Hongarije snel oploopt. Ze vragen gebed om wijsheid, inzicht, leiding en kracht vanuit de Heilige Geest.
28 September 2020
Gebed gevraagd voor de nabestaanden van Árpád Tóth. Hij was predikant in Pohronsky Ruskov (Slowakije) en was erg betrokken bij de zigeunerzending in Csata. Hij overleed 16 september 2020 na een auto-ongeluk.
17 September 2020
Gebed gevraagd voor thuiszorg voor ouderen in Oradea (Roemenië). Medewerkers van de kerkelijke gemeente bezoeken wekelijks ouderen en helpen ze met aankleding, eten geven en doen pastoraal werk.
8 September 2020
Geld voor alle benodigde schoolmaterialen voor Roma kinderen in Servië. En dat ze inderdaad weer naar school zullen kunnen gaan.
18 August 2020
Dank voor het zomerkamp dat plaats kon vinden in Slowakije en dat de kinderen zo goed heeft gedaan.
4 August 2020
Bid voor bescherming voor mensen (Roma!) in Servië, nu er een nieuwe uitbraak is en men gespannen is over werk, ziekte, scholing van de kinderen, etc.
6 July 2020
Voor het al dan niet doorgaan van de kinderzomerkampen in Servië.
11 June 2020
Middelen in Servië om voor ouderen te zorgen en kinderen te helpen met hun schoolwerk.
11 June 2020
Bid voor de Local Resourse Mobilization training die ontwikkeld wordt: voor de trainers, trainees, materialen, etc.
4 June 2020
Voor middelen in verband met de nieuwe regels in Roemenië: arme mensen hebben geen geld om eraan te voldoen.
28 May 2020
Youth For Christ Moldavië vraagt gebed voor gezondheid van kinderen en hun gezinnen, voor ouders dat ze werk zullen vinden, voor kinderen dat ze onderwijs kunnen blijven volgen.
22 May 2020
Bid voor ouderen, ook in Roemenië, want voor sommigen is deze tijd heel moeilijk. Zeker voor hen die geen familie en hulp hebben.
20 May 2020
Roemenië: Bid voor creativiteit om op een goede manier met de ouderen te werken, om hen te laten weten dat ze niet vergeten worden door ons en om hen de pastorale ondersteuning aan te bieden die ze in deze periode zo nodig hebben.
20 May 2020
Dank vanuit Roemenië voor de hulp die al geboden kon worden: soms hadden mensen al dagen geen eten meer en kregen ze toen een voedselpakket.
19 May 2020
Gelovigen in Bosnië en hen die in nood zijn: voor middelen om elkaar te kunnen helpen. Voor een gebouw waar ze - met afstand - bij elkaar kunnen komen.
18 May 2020
Bid voor Roma die niet kunnen werken, geen inkomen hebben en daardoor soms echt hongerig zijn. Bid dat er in eten voorzien kan worden.
14 May 2020
Dank voor het feit dat Roma in Servië zelf in actie zijn gekomen om hun kamp op te ruimen en dat de overheid nu gedesinfecteerd heeft.
14 May 2020
Bid voor evangelist Ion in Roemenië. Hij werkt maar vier uur per dag wegens de situatie en dit betekent dat hij ook maar de helft van zijn salaris ontvangt.
11 May 2020
Bid voor de Roma in Haranglab (Roemenië). De lockdown zorgt voor onderlinge geharrewar en ruziënde kinderen.
30 April 2020
Dat God het virus een halt zal toeroepen en ons in deze periode genadig wil zijn.
21 April 2020
De stichting: dat mensen betrokken zullen blijven op het werk in Oost-Europa en blijven bidden en blijven geven voor het werk dat wordt gedaan.
21 April 2020
HOE-vrijwilligers die nu geen werk hebben en inkomsten missen.
21 April 2020
HOE-vrijwilligers die met ziekte te maken hebben (zelf of in hun omgeving).
21 April 2020
CEF (kinderevangelisatie) in Servië: de werkers moeten nu thuisonderwijs combineren met online en telefonisch in contact blijven met jongeren en kinderen om hen over Jezus te kunnen blijven vertellen.
21 April 2020
Moldavië, waar de gezondheidszorg slecht (geregeld) is en waar men verontrust is over de gevolgen voor de economie – toch al zwak was – in en na deze crisis.
21 April 2020
Financiële steun voor organisaties zoals Bonus Pastor in Roemenië die hun inkomsten (uit giften) terug zien lopen.
21 April 2020
Gezondheidszorg in diverse landen.
21 April 2020
Mensen die hun baan kwijtraken door deze crisis en met grote zorgen de toekomst tegemoet zien.
21 April 2020
Voldoende voedingsmiddelen en medicijnen voor mensen in het zuiden van Roemenië. Bid ook voor kracht voor bijvoorbeeld evangelisten die nog bij mensen mogen komen en dan proberen benodigdheden voor de mensen mee te nemen.
21 April 2020
Onze contactpersoon in Bosnië die ook schrijft over moeilijke omstandigheden wegens de beperkingen (om naar buiten te gaan, te werken, boodschappen te doen), zeker voor ouderen. Mensen zijn bang hun baan kwijt te raken. Een ander probleem is de toestroom van migranten.
21 April 2020
Stichting Oltalom in Hongarije, dat God zal voorzien in de materialen en het voedsel dat ze nodig hebben.
21 April 2020
Voedsel voor Roma in Servië.
21 April 2020
Gezondheidszorg in Roemenië, angst voor nieuwe besmettingen met veel uit het buitenland terugkerende Roemenen, voor de economie, de lonen van de mensen en de langetermijngevolgen van de huidige situatie (stijgende prijzen, mensen die hun huis of baan kwijtraken).
21 April 2020
Voor de kinderen van het kindertehuis De Barmhartige Samaritaan in Oekraïne: voor bescherming voor hen en kracht bij het volgen van digitaal onderwijs.
21 April 2020
Kwetsbare groepen zoals ouderen, daklozen en Roma in landen zoals Servië en Roemenië.
21 April 2020