Geven = liefde

21 december 2017 -  | Neelke de Fijter

Gaat het bij u in de kerk wel eens over geven? En dan specifiek over het geven van geld? Onlangs kwam dit onderwerp ter sprake op kantoor en wij constateerden dat het antwoord volgens ons ‘nee’ is. Wat gek. Ik denk namelijk dat het heel belangrijk is om als christenen te praten over geven en daar ook bijbels onderwijs over te krijgen. En nee, dat is niet omdat ik mij bezighoud met fondsenwerving en dus graag aan de ontvangende kant wil staan namens HOE. Waarom dan wel?

Geven is net als liefde
Liefde krijg je, van mensen, van God, maar als je er vervolgens niets mee doet en het voor jezelf houdt, levert het niet veel op. Sterker nog, je hebt er dan zelf ook maar beperkt iets aan. Liefde krijg je om door te geven. Met geld is het net zo. Je krijgt het, maar als je het alleen voor jezelf houdt, heb je er maar beperkt iets aan. Het is veel mooier om te delen. Om door te geven van wat je zelf ook maar hebt gekregen. Wij hebben lief omdat Hij ons eerst liefhad – 1 Johannes 4: 19

Geven maakt liefde zichtbaar
Amy Wilson-Carmichael die jarenlang zendeling in India is geweest zei: “Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet liefhebben zonder te geven.” Dat is een ferme uitspraak. Ik moet hierbij ook denken aan Jacobus wanneer hij zegt: “Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken?” (Jacobus 2: 14a) Waaruit blijkt uw en mijn liefde als we alles wat we krijgen voor onszelf houden? God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf wordt onder andere zichtbaar in het geven aan – God en – die naaste. En daarmee is geven onderdeel van het zijn van een volgeling van Christus. Uit liefde en dankbaarheid voor alles wat wij ontvangen hebben.

Geven kost wat
In het oude testament geeft God regels voor het geven: Hij wil alle tienden en eerstelingen (Leviticus 27: 30-32). Zoals ik het begrijp, was het de bedoeling dat de mensen het eerste van bijvoorbeeld de oogst aan Hem gaven. Dat kan best spannend zijn als de oogst bijvoorbeeld niet zo goed is. Zou er wel genoeg overblijven? Dat betekende dus ook dat ze niet pas gaven wat er overbleef. Nee, het ‘geven’ ging vóór het ‘uitgeven’. En daar is vertrouwen voor nodig. Vertrouwen dat God zal voorzien, dat Hij voor ons zorgt. Dat er genoeg zal overblijven om van te leven.

Durft u te geven vóór het uitgeven?

5 april 2018

Simone en Dennis wonnen als prijs een uitstapje naar Oost Europa. Ze gingen vandaag vanuit Slowakije terug naar Nederland. Hier het verslag van donderdag 5 april: Laatste dag (helaas). Ontbijt bij de gehandicaptenopvang in Ton met zure melk haaaha;... Lees meer

4 april 2018

Dennis en Simone hadden vandaag hun laatste actieve dag met bezoeken in Slowakije. Simone gaf ook getuigenis van een zware tijd waarin zij zonder inkomen zat, maar waarin God juist haar zegende en blijk gaf van Zijn grote trouw.... Lees meer

3 april 2018

Dennis en Simone zijn voor de eerste keer op bezoek in Slowakije, samen met HOE-regiocoördinator Albert Heldoorn. De 36-jarige Dennis heeft een zeer bewogen leven achter de rug: kreeg leukemie op jeugdige leeftijd, was meer dan 20 jaar verslaafd... Lees meer