Halleluja, God is groot!

25 juni 2019 - Thema: , , | Neelke de Fijter

Geliefde broeders en zusters,

Hier is weer een update over wat er in onze bediening is gebeurd.

Vorige keer schreef ik dat ik met een heel aantal dingen was gestopt en ik zie daar echt de vruchten van.
De laatste paar weken zijn ongeveer tien mensen tot Jezus gekomen; ze hebben vergeving gevraagd aan onze Vader en gingen een relatie met Hem aan.
We zijn ook een bediening begonnen in een nieuw dorp. Er zijn daar ongeveer tweehonderd Romakinderen, veelal uit Kosovo. Ze zijn erg arm, hebben geen kleding, geen schoenen, geen eten en ze moeten voor elkaar zorgen.
We gingen erheen met onze zusters Jacoline en Alette en we hebben cadeautjes voor de kinderen gebracht en kinderbijbels. We hadden zestig Bijbels voor tieners, maar we hebben er honderd meer nodig. Bid daar alstublieft voor: we willen graag verder hiermee, hen Bijbels brengen en hen dienen.

Hoe ik in dit dorp terecht ben gekomen is via een van onze zusters. Zij heeft een broer die in Backo Gradiste woont (het nieuwe dorp). Deze broer had besloten dat hij zelfmoord zou plegen, omdat hij geen goede dingen meer in zijn leven zag. Hij had de datum vastgesteld, een testament opgesteld, de begrafenis geregeld, etc. Satan had deze jongeman uitgelegd hoe hij zichzelf van het leven kon beroven… Toen ik hiervan hoorde, bad ik en ging ik erheen. In mijn auto bad ik de hele tijd om vrijheid voor deze man. We ontmoetten elkaar, praatten, baden samen; elke dag meer en meer. Op een gegeven moment zei de man: “Hé, ik leef nog steeds, ik wil leven, ik wil dienen, ik wil praten over mijn vrijheid.” HALLELUJA, GOD IS GROOT!

Djurdjevo
Ik wil jullie bedanken voor de gebeden en de steun voor Djurdjevo.
De situatie na de overstromingen is niet goed. Mensen kunnen hun huizen niet herstellen. Er is ongeveer 1500 euro nodig voor de renovatie en 3000 euro voor een afwateringssysteem, zodat het water niet meer naar de huizen stroomt. Djurdjevo heeft dit probleem met overstromingen al ongeveer zeventig jaar: hevige regenval zorgt hier voor chaos. Dus als je kunt helpen, doe dat dan alsjeblieft.

We hebben succes met onze kleine kleuterschool in Djurdjevo; er komen ongeveer dertig kinderen naartoe.
Met mijn tante gaat het niet zo goed. Ze gebruikt elk uur morfine en heeft veel pijn, maar toch blijft ze op de been, kookt ze, maakt ze schoon en werkt ze langzaam door. Bid alsjeblieft voor haar, ze heeft 150 euro nodig voor een CT-scan.

Velen van jullie kennen de kleine Miladin, het vuile jongetje met de grote glimlach. Zijn moeder is een prostituee en zit momenteel in de gevangenis, net als zijn vader die drugs had verkocht. Daarom zijn Miladin en zijn zusjes opgenomen in een adoptiegezin.
Mensen vertelden dat Miladin zoveel huilde en dat hij vroeg: “Help me alsjeblieft, ik wil thuisblijven.” Ook zijn zusjes huilden. De maatschappelijk werkers willen ons niet vertellen waar de kinderen zijn. Bid dat ik de kinderen kan vinden, dan kan ik ze bezoeken. We missen hen. We weten dat ze waarschijnlijk een beter leven hebben nu, maar we zouden wel graag contact met hen houden.

We zijn blij dat alle jongens en meiden uit groep 8 de school afgemaakt hebben en we zijn trots op hen.

In Selenca zijn veel mensen tot Jezus gekomen. Ook zijn we daar begonnen met een kerkplant onder Slowaakse mensen. Onze kinderen hebben de Bijbelcursus afgemaakt en een diploma gekregen. We hebben daar ook helpers voor de kinderen. In de Slowaakse huiskerk zijn twee mensen tot Jezus gekomen.
Onze poppenkastgroep reist van dorp naar dorp en laat de opstanding van Jezus zien.

In Tovarisevo hebben we elke zaterdag kinderclub en zijn twee vrouwen bij Jezus gekomen. Oom en Mirko zijn min of meer verantwoordelijk voor dit dorp.
Mirko is erg goed met de jeugd, ze hebben nu jeugdwerk in ons kamphuis. Morgen is daar een conferentie voor hen; bid daar alsjeblieft voor. Mirko is ook erg druk met zijn huisgemeentes, met discipelschap.

We hebben over het algemeen veel mensen tot Jezus zien komen. We doen ons best om eerst een relatie met God te hebben en daarna pas te gaan dienen.

We vragen ook voor gebed voor een vijfjarige jongen. Een paar dagen geleden was er een explosie in een auto en de jongen was betrokken bij het ongeluk. Tien procent van zijn huid is verbrand en hij wordt in coma gehouden, omdat de arts zegt dat het anders erg pijnlijk zou zijn voor hem. Bid voor een wonder. Zijn familie stort in, zijn ouders leven niet samen, er zullen meerdere operaties nodig zijn en er zijn gewoon veel problemen.

Ik ben erg dankbaar voor jullie gebeden en hulp. Het is geweldig om jullie steun te hebben.

Wees gezegend,
Alex en het team

 

 


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

25 maart 2020
Thema: , , ,

Geliefden in Jezus, Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Wij hier in Servië bidden voor jullie. Ik wil graag wat met jullie delen over het virus. In ons land zijn er 222 besmettingen en twee mensen zijn... Lees meer