Declareren

De gemaakte kosten (bijvoorbeeld voor het bezoeken van vergaderingen) worden per kwartaal gedeclareerd. De vergoedingen zijn gebaseerd op onze declaratieregelingen en passen binnen het toegestane fiscale kader.