Hartelijk dank uit Bosnië!

8 februari 2021 - Thema: , , , , | Neelke de Fijter

“Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe.”
(Fil. 1:2-5)

Vanuit Bosnië ontvingen we bovenstaande groet en bede en hartelijke dank voor de ontvangen winterhulp.

Ook Bosnië is hard geraakt door het coronavirus: veel mensen zijn ziek geworden en velen zijn overleden. Ook raakten velen hun baan kwijt. De economie van het land was al slecht en is dankzij de pandemie alleen maar slechter geworden.

Stichting HOE heeft bijgedragen aan winterhulp en daarvan werden voedsel, medicijnen en brandhout (voor verwarming) gekocht. Veel mensen hebben om hulp gevraagd. Tien families (dertig mensen) hebben hulp ontvangen.

Helaas moest de hulp – vanwege de pandemie – aan de deur worden afgeleverd. Toch is er ook gebed aangeboden aan hen die hulp ontvingen. Onze contactpersonen proberen het contact te onderhouden.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

De laatste jaren ben ik iemand geweest die echt probeert te vermijden om over discriminatie op basis van nationaliteit en religie te spreken. De reden is dat ik me heb gerealiseerd dat we als Roma en evangelische christenen in... Lees meer