Heb jij hart voor Romakinderen?

19 juli 2021 - Thema: , , , , | Neelke de Fijter

Stichting HOE 

… gelooft dat kinderen en jongeren recht hebben op goed onderwijs. In combinatie met het delen van het evangelie helpt dit kinderen en jongeren te bouwen aan een betere toekomst. 

Dit volgt uit onze missie: we willen christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen om inhoud te geven aan de opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste  in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs. 

Het project 

In Oekraïne bevinden zich aan de rand van veel dorpen wijken/kampen met Romamensen. De leefomstandigheden zijn daar vaak zeer armoedig, soms zelfs erbarmelijk. Kinderen leven vaak op straat, zonder veel zorg. De lokale bevolking (ook de kerk) minacht de Roma en doet er niets aan om hun omstandigheden te verbeteren. 

Enkele evangelisten hebben zich hun lot aangetrokken. Rondom deze initiatieven zijn – o.a. met hulp vanuit Nederland – scholen gebouwd. Op deze scholen worden kinderen van 4 tot 8 jaar basisbeginselen bijgebracht, zoals hygiëne, tekenen, schrijven, discipline, ontwikkeling fijne motoriek: basisbegrippen voor het onderwijs.  

Ook leren ze Bijbelverhalen en christelijke liederen. Omdat de ouders veelal analfabeet zijn, krijgt een aantal van deze kinderen ’s middags huiswerkbegeleiding. 

Doel is dat de kinderen op deze manier voorbereid worden om de overstap naar de reguliere (staats-)basisschool te kunnen maken. 

HOE ondersteunt momenteel zeven (kleuter)scholen waar zo’n 400 kinderen onderwijs en een maaltijd krijgen. 

Jij 

… vindt het leuk om je in te zetten voor de missie van stichting HOE. 

… wilt graag je talenten gebruiken om Romakinderen in Oekraïne kansen te geven voor de toekomst. 

… hebt tijd om je hier structureel mee bezig te houden (inschatting: 1 avond/dagdeel per week, gewoon vanuit huis) en vergaderingen bij te wonen (1x per 2 maanden). 

… bent creatief en enthousiast en weet hoe je anderen kunt betrekken bij dit project. 

… bent organisatorisch/secretarieel en communicatief sterk. 

… gaat je inzetten: 

Sponsorverantwoordelijke… 

  • zorgt ervoor dat sponsors na aanmelding een persoonlijk bedankbriefje krijgen; 
  • zorgt ervoor dat het sponsorbestand bijgehouden wordt en actueel is; 
  • levert een emaillijst van sponsors aan voor nieuwsbrieven; 
  • doet 1x per jaar een telefoontje naar sponsors; 
  • Bezoeken alle Romascholen om kennis te maken; 
  • Werven/bedenken van campagnes samen met coördinator fondswerving;  
  • Werven jongeren voor reizen, reisprogramma opzetten i.s.m. met coördinator Romascholen en jongerencommissie; 
  • Lid van het regioteam Oekraïne. 

Voor meer informatie: neem contact op met Neelke (neelke@stichtinghoe.nl) of via info@stichtinghoe.nl 


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

19 juli 2021
Thema: , ,

Helaas, u bent niet gemachtigd deze pagina te bekijken. Wellicht moet u eerst inloggen om toegang te krijgen tot deze pagina. Lees meer

Bericht vanuit Servië, van Aleksandar Subotin, Roma-evangelist in Kucura en omgeving. Geliefden in Jezus, Hopelijk gaat het goed met jullie. Ik wil graag delen wat er de laatste maanden in onze bediening is gebeurd. Het is een van de... Lees meer

2 juli 2021

Helaas, u bent niet gemachtigd deze pagina te bekijken. Wellicht moet u eerst inloggen om toegang te krijgen tot deze pagina. Lees meer