Het is belangrijk trouw te zijn

26 januari 2021 - Thema: , , , , | Neelke de Fijter

Het is alweer enige tijd geleden, maar deze week zetten we weer eens een vrijwilliger in de spotlight, met dit keer: Tineke het Lam uit Harderwijk.

We stellen een paar vragen.

Tineke, wat is je taak bij stichting HOE?
“Ik ben vrijwilliger. Ik ga voor toerusting aan een Romagemeente in Servië en voor pastoraat aan Hongaarssprekende voorgangers en voor kinderwerk.”

En hoe en waarom ben je betrokken geraakt?
“Via de kledinginzameling voor Servië in Harderwijk ben ik hierbij betrokken geraakt.”

Wat raakt je in het vrijwilligerswerk?
“Mij raakt het vertrouwen dat mensen ons geven en hoeveel we van hen mogen leren.”

Mooi dat je ook aangeeft dat je van hen mag leren, dat is een andere mindset dan wanneer je alleen gaat om te ‘helpen’. Kun je een voorbeeld geven van iets wat je van de mensen daar hebt geleerd?
“Relativeren. Waar maken we ons in Holland druk om…”

En wat vind je mooi/krachtig aan het werk van HOE?
“HOE is een kleinere organisatie. Alles is overzichtelijk, iedereen kent elkaar, er wordt moedig gezocht naar nieuwe wegen, dat vind ik mooi.”

Waarom blijf je het werk doen?
“We komen terug! We bouwen een band op. Het is belangrijk om trouw te zijn. Zo is God ook.”

Heb je een spreuk of motto die je met ons wilt delen?
“Mattheus 25: ‘…wat je voor de minste van Mijn broeders hebt gedaan…’, dat inspireert mij om te dienen. Daarbij vind ik het belangrijk dat zij bepalen waaraan behoefte is!”


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

26 mei 2021
Thema:

Helaas, u bent niet gemachtigd deze pagina te bekijken. Wellicht moet u eerst inloggen om toegang te krijgen tot deze pagina. Lees meer

20 mei 2021

Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) in Barneveld kijkt net als de rest van de wereld terug op een bewogen jaar 2020. De reguliere inkomsten daalden, maar dankzij een bijdrage van de RD-actie voor Moldavië kwam er uiteindelijk ruim 3 ton... Lees meer

Als jongerencommissie van stichting HOE willen we jongeren uit Nederland in verbinding brengen met mensen in Oost-Europa. We hopen jongeren bewust te maken van de welvaart en vrijheid die we in Nederland soms als vanzelfsprekend ervaren. We willen ze... Lees meer