Het werk van de evangelisten in Oltenia

6 december 2021 -  | Herbert van Daalen

Ion Color

Evangelist Ion Color heeft zelf corona gehad. Het was een moeilijke periode, met financiële problemen: hij voelde zich ziek, maar moest eigenlijk gaan werken, omdat ze anders geen geld ontvangen. Gelukkig is hij weer hersteld, waar hij dankbaar voor is. In zijn gemeenten is de situatie ongewijzigd. Het was voor de kerkgangers erg moeilijk dat ze door coronacrisis niet naar de kerk konden komen. Gelukkig mogen ze nu weer naar de kerk. Wel met bepaalde restricties, net als in Nederland. De financiële diaconale ondersteuning werd besteed aan medicijnen en voedsel. Veel mensen hebben hiervoor niet voldoende middelen. Dit wordt een steeds groter probleem in Roemenië. Ion is dankbaar voor de ondersteuning. Hij beëindigt zijn brief met de oproep dat we de Heere God in alle tijden mogen en moeten danken, zoals ook geschreven staat in Psalm 34.

Aurel Bazavan (foto)

Broeder Aurel is verantwoordelijk voor drie gemeenten: Hinova, Gruia en Noaptesa. De gemeente van Noaptesa is vorig onder zijn verantwoording gekomen. Het is een kleine, maar levende gemeente. Aurel is dankbaar dat verschillende families tot geloof zijn gekomen. In Gruia komen meer kinderen in de kerk. Hij is teleurgesteld dat veel mensen banger zijn voor het virus dan voor hun zonden. Hij vindt het heel lastig om hiermee om te gaan. In de gemeenten waren zes mensen die corona hebben opgelopen en ziek zijn geworden. Aurel Bazavan is gelukkig gezond gebleven.

Door de coronapandemie was het voor Aurel moeilijker om mensen een pastoraal bezoek te brengen. Hij werd veel gevraagd om zieke mensen naar het ziekenhuis te rijden. Daarnaast zijn er veel verzoeken voor ondersteuning. Hij kon alleen de ergste situaties ondersteunen. Dankbaar is hij dat er afgelopen zomer in zowel Gruia als in Hinova een Vakantiebijbelweek is gehouden. In totaal kwamen er 62 kinderen! Door de coronapandemie kon in Noaptesa helaas geen Vakantiebijbelweek worden gehouden. Een andere reden voor dankbaarheid is dat in de Romagemeente van Gruia de mensen steeds meer zorg krijgen voor elkaar; het diaconaat krijgt vorm!

Titu Carstenoiu

Ook bij Titu heeft de coronapandemie grote invloed gehad op zijn werk. Zo kon hij de gevangenen veel minder frequent bezoeken en kwam zijn kerkelijke gemeente een aantal zondagen niet bij elkaar. Helaas is er iemand in zijn gemeente gestorven. Ook verliet een gemeentelid de kerk. Hierdoor daalde het aantal gemeenteleden. Het kerkgebouw heeft achterstallig onderhoud en Titu zoekt mogelijkheden om het gebouw te repareren. Met Pasen werd na de kerkdienst een maaltijd gehouden voor de onderlinge contacten en voor de arme gezinnen die minder hebben te besteden. Deze gezinnen krijgen ook ondersteuning van de diaconale gelden. Door een speciale gift konden de evangelisten Bijbels kopen. Titu schonk deze aan arme bejaarde gemeenteleden die op deze wijze Gods Woord weer kunnen lezen. Broeder Titu bedankt u, de donateurs, hartelijk voor zowel het gebed als de financiële ondersteuning.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

22 juni 2022
Thema:

De Baptisten Unie in Moldavië organiseerde van 30 mei tot 3 juni een zomerkamp voor vluchtelingenkinderen. Er kwamen zo’n 120 kinderen op af. Het thema was ‘Gezin, de hoeksteen van de samenleving’. Lees meer

21 juni 2022
Thema:

Ion Miron van de baptistenkerk in Moldavië stuurde een update van de werkzaamheden bij vijf nieuwe opvanglocaties voor kinderen en ouderen. De bouw van de opvanglocaties is financieel mogelijk gemaakt door een RD-actie die in 2019 werd gehouden: Stefan... Lees meer

16 juni 2022