Het werk van evangelist Conteanu Traian

10 december 2020 - Thema: | Chiel Huizer

Evangelist Conteanu Traian is evangelist in de gevangenissen. Hij schreef ons op 2 april het volgende:

“Allemaal maken wij een speciale periode mee. Het Coronavirus kent geen grenzen en veroorzaakt angst voor ziekte en dood. Wij weten niet wat de gevolgen hiervan zullen zijn in Roemenië. Maar we weten zeker dat bij de Heere God alles onder controle is. Hij zal dit op Zijn tijd beëindigen. Op dit moment is er geen toestemming om in de gevangenissen te evangeliseren. Daarom kunnen de acties met Pasen helaas niet doorgaan. Vanuit de correspondenties die ik met vele gedetineerden heb kreeg ik het verzoek om  beschermende middelen zoals mondkapjes, handschoenen, zeep toiletpapier en desinfecterende middelen.  Mogelijk kunt u hier ons mee helpen.”

Tot zover deze brief. Deze evangelist hebben we ook kunnen voorzien van financiële middelen om een helpende hand in de gevangenis te kunnen bieden.

In juli zond hij ons het volgende activiteitenrapport:

  • 2 juli heb ik een bezoek gebracht aan Alexandru een ex-gedetineerde
  • 5 juli bezocht ik Popa een ex-gedetineerde en zijn zoon. Deze komen bij ons in de kerk. Ik heb voor beiden schoenen en voedsel gekocht.
  • 11 juli heb ik ex-gedetineerde Dimitru naar een werkplaats in de bouw gebracht . Met al zijn bezittingen in één koffer bleef hij op de bouwplaats ook slapen.
  • 12 juli opnieuw een ex-gedetineerde bezocht, een familie met negen kinderen. Hier heb ik kleding en voedsel gebracht.
  • 14 juli een alleenstaande vrouw (ex-gedetineerde) bezocht die er niet in geslaagd was een baantje te vinden. Overal werd ze afgewezen vanwege haar criminele achtergrond. Ik heb haar naar een Evangelische gemeente in Lazuri gebracht. Daar was nog een gastenkamer vrij waar ze voorlopig kan blijven. Ik heb haar ook van voedsel en wat basisbehoeften voorzien.

Met al deze eenvoudige maar onmisbare hulpverlening mag deze evangelist aan vele hulpbehoevenden en vergeten ex-gedetineerden nog tot zegen zijn. Zeker in deze Coronatijd waar niemand naar deze mensen omziet. Tijdens al deze bezoeken mag het Evangelie doorgegeven worden.

Dagelijks heeft hij telefonisch contact met ex-gedetineerden die met vele vragen en problemen zitten. Helaas kan hij niet iedereen helpen, maar ze wel bemoedigen en samen met ze bidden.

Hij ontvangt vele brieven uit de gevangenis. De volgende brief wil ik met u delen.

“Beste evangelist Coteanu, ik heb uw brief met grote vreugde ontvangen en  deze mogen delen met mijn mede-celgenoten in deze verschrikkelijke coronatijd. Uw brieven helpen mij veel om na te denken over mijn verhouding tot Jezus. Zoals u schreef is deze tijd nodig om jezelf te onderzoeken in het licht van de Bijbel, met de vraag “Wie ben ik en wie wil God voor mij zijn”.

Elke dag wanneer ik op mijn leven terugkijk en mijn zonden overdenk, bid ik tot de Heere Jezus of Hij mij verlossen wil van al mijn verkeerde gedachten. Ook mijn trots en alles wat zondig is. Ja, ik ben een mislukkeling, maar ik ben niet wanhopig, want ik bid of ik mag weten dat de Heere Jezus ook voor mij gestorven is. Deze dagen heb ik meer dan gebruikelijk veel in de Bijbel gelezen. Ik heb ook de film van Jezus gezien en Zijn offer aan het kruis.

 Wat heeft Hij geleden!!!… zodat onze zonden vergeven kunnen worden. Mijnheer Coteanu ik ben 56 jaar en niet zo jong meer. Ik weet niet of ik nog een voorbeeld kan worden voor allen hier in de gevangenis.  Mijn grootste verlangen is om Jezus te volgen. Als ik vrij mag komen is mijn wens van u meer te leren zodat mijn ogen geopend zullen worden om Jezus persoonlijk te leren kennen. Ik hoop dan lid te kunnen worden van uw gemeente om verder onderwijs te ontvangen. Ik dank u voor de stappen die ik nu reeds heb mogen zetten.”

Tot zover deze bemoedigende brief vanuit de gevangenis. Samenvattend kunnen we constateren we dat het werk van evangelist Coteanu ook in deze coronatijd gezegend wordt. Wij danken de Heere God dat Hij zondaarsharten opent en een verlangen wekt om Jezus te leren kennen.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

26 januari 2024
Thema:

Stichting HOE zoekt een kantoorvrijwilliger die administratieve werkzaamheden op kantoor of thuis uitvoert voor een halve dag of twee dagdelen in de week. Voor meer informatie over deze functie, neem contact op per mail met bureaumanager Allard Selles aselles@stichtinghoe.nl of telefonisch... Lees meer

23 januari 2024

Marinela en haar kinderen Claudia en Fabrizio wonen al 15 jaar in de Alexandru Macedonski-straat in Craiova, in een voormalig genationaliseerd huis, klein en oud. Het huis is niet hun eigendom, maar behoort toe aan het stadhuis. Marinela is... Lees meer