Het werk van evangelist Cornel

19 november 2019 -  | Chiel Huizer

We bezochten evangelist Cornel Moldeveanu in Maldaeni. Dit is een afgelegen dorpje, 100 kilometer ten zuiden van Boekarest, richting de Bulgaarse grens. Tien jaar geleden zijn we begonnen deze evangelist voor een aantal jaren te ondersteunen.

In het dorpje zelf en in de omgeving  is er geen industrie. De werkeloosheid is daar groot. Zelf heeft Cornel sinds kort een vaste baan kunnen krijgen in de bouwsector in Boekarest. Daarvoor moet hij wel elke maandagmorgen om 4.00 uur met de fiets, de bus en de trein weg zodat hij om 7.00 uur op zijn werk is. Hij blijft daarom de hele week in Boekarest en komt pas vrijdagavond weer thuis. Het weekend vult zich dan met voorbereiding voor de gemeente- en evangelisatiewerk.

Dit jaar deed hij een beroep op ons voor een éénmalige bijdrage om een jeugdbijeenkomst te organiseren. De kleine gemeente waar hij voorganger is, bestaat uit 14 volwassenen en 6 jongeren. Deze 6 jongeren (tussen 9 en 20 jaar oud) zijn zijn eigen kinderen. Tijdens ons bezoek op zondag ontmoetten wij hem in zijn eigen kerk. In de dienst  hebben zijn kinderen ook een vaste taak, onder andere het opzeggen van teksten  uit de Bijbel en het zingen van liederen. Zelf heb ik hier een korte meditatie gehouden over Marcus 10, waar we lezen hoe de blinde Bartimeüs genezen werd.

Maaltijd

Na de dienst werden we bij hem thuis uitgenodigd voor de maaltijd. Wij hebben gesproken over zijn evangelisatieactiviteiten in zijn  dorp en de wijde omgeving. Het hele gezin is hierbij betrokken. Samen gaan ze regelmatig van huis tot huis en delen uitnodigingen uit voor een speciale evangelisatiebijeenkomst.

Ze zingen af en toe met de familie in het dorp en spreken dan mensen aan en delen evangelisatiemateriaal uit. Ondanks de vele inspanningen ziet men de kleine gemeente niet groeien. Toch blijft men volhouden en bidden of de Heere God zelf wil trekken uit de duisternis tot Zijn wonderbare Licht.  Ze vertelden hoe waardevol en gezegend de gehouden jeugdbijeenkomst was geweest.

Bemoediging

Er waren vijftig jongeren uit diverse BER-gemeenten gekomen. Het was een inspirerende en bemoedigende ontmoeting, waarbij vele contacten met jongeren en vrienden zijn gemaakt. Dit missen ze in hun eigen gemeente. Het was voor ons een bemoediging om te zien dat na zoveel jaren, ondanks de kleine gemeente, het werk toch doorgegaan is.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

Gerelateerde projectinfo

Hulp gezinnen BER [263014]

22 juni 2022
Thema:

De Baptisten Unie in Moldavië organiseerde van 30 mei tot 3 juni een zomerkamp voor vluchtelingenkinderen. Er kwamen zo’n 120 kinderen op af. Het thema was ‘Gezin, de hoeksteen van de samenleving’. Lees meer

21 juni 2022
Thema:

Ion Miron van de baptistenkerk in Moldavië stuurde een update van de werkzaamheden bij vijf nieuwe opvanglocaties voor kinderen en ouderen. De bouw van de opvanglocaties is financieel mogelijk gemaakt door een RD-actie die in 2019 werd gehouden: Stefan... Lees meer

16 juni 2022