“Hij reisde langs alle steden en dorpen…”

20 februari 2019 - Thema: , , , | Neelke de Fijter

Geliefden in Jezus,

Allereerst wil ik bedanken voor alle financiële en gebedssteun die we laatste maanden hebben ontvangen.
Recentelijk hebben we hard gewerkt met vierhonderd kinderen en we proberen ze te helpen waar we kunnen. Het was vaak zwaar voor ons om antwoorden en oplossingen te vinden.
Ik zal proberen per dorp toelichting te geven.

Djurdjevo
Djurdjevo, een plaats waar sterk sprake is van discriminatie op basis van ras en geloof. Omdat onze kinderen Roma zijn en Protestants en dus niet Orthodox, krijgen ze meteen problemen. Andere kinderen maken grappen; leerkrachten maken er een probleem van dat ze deel zijn van een Protestantse gemeenschap; bij de Orthodoxe les op school provoceert de leerkracht de kinderen door te zeggen dat ze deel zijn van een erg slechte sekte.
We hebben geprobeerd om contact te leggen met de directeur van de school, waar we vervolgens geprobeerd hebben om oplossingen te vinden zodat de leerkrachten geen problemen meer creëren.
Iets anders wat juist heel erg goed is, is dat alle kinderen van het kamp in Djurdjevo de eerste periode van school – tot december – afgemaakt hebben. Dat is nog nooit gebeurd. Eerder stopten ze vaak voortijdig, maar nu gaan ze door met school.
Verder hebben we in Djurdjevo diverse activiteiten voor kinderen waar we mee bezig zijn.

Zmajevo
In Zmajevo hebben we ontdekt dat er veel huiselijk geweld van ouders tegen kinderen plaatsvindt. Daarom hebben we een informatiebijeenkomst georganiseerd met maatschappelijk werkers. Die hebben uitgelegd dat als ouders zo hard zijn tegen hun kinderen, de sociale dienst komt om de kinderen bij hen weg te halen.
We hebben schoolspullen uitgedeeld aan de kinderen. Er is grote behoefte aan schoenen. Verder hebben ook hier alle kinderen de eerste periode van school afgemaakt.

Vrbas
In Vrbas is het erg moeilijk, want de meeste kinderen zijn steeds op straat en bedelen mensen om geld. Van de groep van zestig kinderen waar we mee werken, zijn er twintig ‘dieven’, vijf zijn waarschijnlijk betrokken bij drugspraktijken en twee zijn prostituee. De helft van de ouders van de kinderen wil met ons samenwerken, de andere helft wil dat niet…
Om op straat te lopen en te zien hoe de kinderen geld stelen en ook op de markt stelen, is erg moeilijk. Zeker als de mensen uit de stad mij met hen zagen en me dan vragen wat ik hen leer!
Van de twintig ‘herrieschoppers’, hebben er tien straf gekregen: ze mochten niet meer naar onze activiteit komen. Ze moesten eerst nadenken over hun gedrag en hoe ze hun leven kunnen veranderen. De ouders van deze tien kinderen willen niet met ons samenwerken en dat maakt het nog moeilijker. Vanwege al deze problemen, hadden we ook een probleem met de plaats van samenkomst waar we onderwijs konden geven. Na veel overleg heeft het Rode Kruis van Vrbas ons geholpen en toegezegd dat ze ons een ruimte willen verhuren.
Toen zijn we met het onderwijs begonnen en we hebben nu vijftig kinderen die komen.

Kucura
We hebben veel activiteiten met kinderen in ons dorp: een kleuterschool waar vijftien kinderen komen, een zondagsschool waar een aantal leraressen bij betrokken is en een jeugdgroep waar we met ongeveer dertig jongeren elke vrijdag bij elkaar komen.
Mirko geeft les aan de jongeren en is nu ook begonnen met gitaarlessen.
In ons Romakamp delen we ook voedsel uit in alle straten waar Roma wonen. We zijn ook voor het eerst begonnen om in een huis van Roma zondagsschool te doen en de ouders doen ook mee.
Alle kinderen gaan naar school, net als in Vrbas.

Selenca
Selenca, een dorp waar ik niet welkom was en waar ik veel problemen met de politie heb. Ik kwam om de kinderen te onderwijzen…als een protestantse voorganger. Daarom hadden we ‘geheime’ activiteiten, zoals spelletjes doen, uitdelen van kleding, voedsel en kerstcadeaus en het organiseren van ‘feestjes’. Ook in dit dorp is veel discriminatie, de school heeft aparte klassen voor de Romakinderen en er is geen sprake van inclusief onderwijs.
Na vele jaren kreeg ik eindelijk toestemming om de burgemeester te bezoeken en te praten over mijn bediening.
Prijs de Heer: ik heb nu toestemming gekregen om daar te werken, dus vanaf januari werken we er nu officieel. We hebben nog geen ruimte en daarom werken we buiten waar het koud is, maar de kinderen zijn blij dat we komen en hen blij kunnen maken.

Tovarisevo
Tovarisevo, een plaats waar de directeur van de school heeft gezegd dat als hij de burgemeester was, hij alle Roma weg zou sturen uit het dorp…
Maar de kinderen daar zijn erg blij, ze gaan naar school, ze willen leren en ze beginnen ook betere leerlingen te worden.
We helpen ook kinderen met medicijnen. Het is nu koud en veel kinderen hebben geen schoenen, ze hebben het koud en worden ziek.
We hebben alle kinderen waar we mee werken kerstcadeaus gegeven.

Hartelijk bedankt!
Aleksandar en het team

PS: de foto’s zijn van de schoenendozenactie van januari en geven een impressie van de mensen en leefomstandigheden waar het in dit verhaal over gaat.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

28 mei 2020
Thema: , , , ,

In en rond Craiova proberen we in deze coronatijd zo goed mogelijk oudere mensen en enkele behoeftige families te helpen. Elke week hebben we (mijn vrouw!) zes maaltijden voor oudere en alleenstaande mensen in onze gemeente gemaakt of hebben... Lees meer

26 mei 2020
Thema:

Vanwege de wereldwijde coronacrisis heeft stichting HOE (Hulp Oost-Europa) moeten besluiten om de diaconale jongerenreizen die voor dit jaar gepland waren niet door te laten gaan. Op dit moment geldt voor een aantal landen in Oost-Europa dat het niet... Lees meer