HOE bouwt mee aan de kerk in Roemenië (CIP)

21 april 2020 - Thema: , , | Uit de pers

In Oost-Europa ziet de kerk er heel anders uit dan in Nederland. Ondanks dat je zou verwachten dat familiegevoel en naastenliefde er vanzelfsprekend zouden zijn, hebben mensen toch behoefte aan training in diaconaat. Teunie van de Water, vrijwilliger van HOE (Hulp Oost-Europa), ging afgelopen maart samen met Eefje van de Werfhorst naar Roemenië om hier trainingen te geven. “Door gesprekken over het geloof en de kerk in Roemenië kom ik zelf ook weer tot nieuwe inzichten.”

Wout, de man van Teunie, is al jaren vrijwilliger bij stichting HOE. Waar de organisatie zich eerst richtte op het zenden van Bijbels naar de andere kant van het IJzeren Gordijn en op het financieren van kerkelijke gebouwen, richt HOE zich nu op het toerusten van gemeenten. “Het is goed om te kijken naar wat mensen ook zelf kunnen doen. Nog steeds zijn de financiële middelen in Roemenië en de rest van Oost-Europa beperkt. Hierin kunnen we hen nog steunen, maar de mensen kunnen ook daar omzien naar elkaar en elkaar helpen. Hier is visievorming voor nodig en door middel van interactieve cursussen hopen wij mensen hierbij te helpen.” In het aanbod van de hulp wordt gekeken naar de vraag die gemeenten hebben, zo breiden de cursussen en ondersteuning van stichting HOE zich steeds verder uit. “Vaak worden we gevraagd om nog eens terug te komen. Je bouwt een band op met de mensen. We hebben vrienden in Roemenië gemaakt. Het voelt daar als een tweede thuis.”

Het geloof wordt gedeeld aan de hand van een afwisselend programma, waarbij er wordt samengewerkt tussen de plaatselijke kerk en HOE. De dag begint met een opening door de plaatselijke voorzitter, vervolgens wordt door ‘beeldtaal’ het gesprek geopend. Mensen kiezen afbeeldingen die passen bij hun geloofsbeleving en gaan hierover in gesprek. Vervolgens wordt er aan de hand van verschillende Bijbelgedeelten gesproken over diaconaat en worden taken in de kerk bekeken en verdeeld. Er wordt gekeken naar hoe mensen elkaar en hun omgeving kunnen helpen als gemeente. Daarnaast besteedt de cursus aandacht aan het aangeven van grenzen door middel van een rollenspel.

Gedeeld geloof
Gedeeld geloof is een belangrijk aspect van de cursussen van HOE. Vanuit eigen ervaringen in de kerk, met de Bijbel en in haar persoonlijke leven leidt Teunie de cursus. “Dat bemoedigt wederzijds. We herkennen elkaar in het geloof en rond de Bijbel. Wij gaan hen niet vertellen hoe het moet, maar laten hen in groepjes spreken over een Bijbelgedeelte.  We willen mensen op een interactieve manier betrekken, kijken samen naar wat er in de Bijbel staat over bijvoorbeeld ‘dienen’ en maken plannen die de gemeente praktisch toe kan passen.”

Door het kiezen van plaatjes die passen bij hoe je je werk ervaart of waar je aan denkt bij een thema in het geloof gaan mensen met elkaar in gesprek. Er wordt nagedacht over hoe de besproken thema’s kunnen worden toegepast in de dagelijkse praktijk. Teunie vond het bijzonder toen ze met de cursisten uit Roemenië sprak over hoe Daniël omging met zijn stille tijd en zijn werk. Hij had een verantwoordelijke taak, maar nam ook nadrukkelijk de tijd om zich steeds weer terug te trekken en te praten met God. Hij liet zijn agenda niet bepalen door de wet van Meden en Perzen, terwijl koning Darius dat wel deed en ging voor eigen eer.  “Ik had hier eerder nooit zo bij stil te staan. Het is zo mooi om het geloof te delen en op die manier weer tot nieuwe inzichten te komen.”

Naastenliefde en het aangeven van grenzen
Lange tijd kreeg diaconaat geen vorm in de Hongaarse Gereformeerde Kerk in Roemenië. De kerken hebben een hiërarchische structuur en gemeenteleden leunen vooral op de voorganger. Dit maakt dat sommige voorgangers veel doen wat niet bij de kern van hun taak hoort. “Zij nemen hun taak erg serieus en als ze niet kunnen ingaan op een verzoek van iemand uit de gemeenschap kan het zijn dat ze mensen tegen zich krijgen. We proberen hen uit te leggen hoe ze op een goede manier toch hun grenzen kunnen aangeven en oefenen dit bijvoorbeeld door middel van een rollenspel. Hierbij komen soms emoties los bij de predikanten. Dit kan boosheid zijn of irritatie. Ook zij verdienen tijd met hun gezin en ook voor de predikanten is het belangrijk om persoonlijke tijd te hebben voor geloofsverdieping.” Hoe kun je het anders volhouden? Een van de onderwerpen in de cursussen was namelijk het voorkomen van een burn-out. Niet alleen predikanten doen mee met deze cursus; zo gaat Teunie ook over het geloof en naastenliefde in gesprek met social-workers in Roemenië.

Het rollenspel is één van de interactieve werkvormen waarmee ze aan de slag gaan. “In Roemenië zijn veel mensen niet gewend om met elkaar in gesprek te gaan tijdens een cursus. Onderwijs wordt hier vooral gegeven op een ‘top down’ manier. De leraar geeft frontaal les en vertelt hoe het zit en de leerlingen moeten dit maar gewoon tot zich nemen. Zo gaan wij als HOE niet aan het werk. Het gaat ons om bewustwording van wat de Bijbel ons te zeggen heeft en om het delen van geloof.” De sporen van het communisme zijn de voornaamste redenen dat het diaconaat niet van de grond kon komen. “Er was bijvoorbeeld een vrouw die vertelde dat ze voor de cursus in de overtuiging leefde dat iedereen genoeg zou moeten hebben aan het pensioen. Ze zei: ‘Als ik rondkom, dan kunnen anderen dat ook.’ Door de cursus is ze hier anders over na gaan denken. Ze begon te begrijpen dat we als christenen net als Jezus naar armen om mogen zien.”


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

Gerelateerde projectinfo

Gedeeld geloof [904492]

17 mei 2024

Kom je ook naar de gratis HOE Adventure Race op zaterdag 15 juni in Wapenveld? Mail dan het aantal personen naar: info@stichtinghoe.nl Lees meer

28 februari 2024

Geloof delen verandert levens! Alleen God kan iemands leven veranderen én zet daar vaak Zijn kinderen voor in. Ons verlangen is om in Oost-Europa samen met de plaatselijke kerk het geloof te delen en te bouwen aan Gods Koninkrijk.... Lees meer

13 februari 2024

Welke acties doen we voor de ouderen van het Pentru Bunica sponsorprogramma? De ouderen ontvingen van de sponsors uit Nederland een mooi pakketje met warme kleding, een stukje zeep, tandpasta en nog wat andere cadeautjes. De pakketjes zijn uitgedeeld... Lees meer