HOE gedacht

Vroeger – ja, inderdaad: in die goeie, ouwe tijd – zongen we op HGJB kampen een spelreislied: “Ik ga op reis en ik neem mee…” En wie had dan het beste geheugen om de hele lijst te reproduceren en er een nieuw item aan toe te voegen. CFP was creatief en maakte ervan: “Ik ga [...]

Zomer 2021 waren we in Berner Oberland – Zwitserland. Het is een schitterend wandelgebied. Maar dat doe je niet alle dagen. Op zekere dag bezochten we de Zwitserse hoofdstad Bern en daar de protestantse kathedraal. Het Munster Sankt Vinzenz is de hoofdkerk in Bern. Het is zelfs de hoogste kerk en het grootste religieuze gebouw [...]

Binnen stichting HOE is Hongarije en de Hongaars sprekende regio de bakermat van het werk van de stichting. Later zijn daar gebieden als Oost-Roemenië, delen van Servië, Polen en Moldavië bijgekomen. Het werk van de stichting ontstond toen er een IJzeren Gordijn hing op de grens van West- en Oost-Europa. Bijna letterlijk, omdat het passeren [...]

Even teruggedacht: Weet je nog dat Neelke ons in een bijeenkomst de Gouden Cirkel van Simon Sinek voorhield. Een pracht hulpmiddel om de boodschap van de communicatie vorm te geven, om het wezen van een organisatie te beschreven. Je weet wel; het ging over het Wat, het Hoe en het Waarom. Waarbij de waarom factor [...]

Afgelopen maandagavond was het bestuur samen met de kantoormedewerkers bijeen. Elk jaar doen we dat om in informele sfeer met elkaar de draad weer op te pakken na de zomerstop. De beleidscommissie werkt de hele zomer –zij het op min of meer halve kracht - door; de kantoormedewerkers hebben hun vakantieweken en het bestuur vergadert [...]

In het meerjarenbeleidsplan wordt geschreven over roeping van de christelijke gemeente. Lees daarvoor paragraaf 2.3.1 nog eens: “Het is onze roeping en verlangen om dáár aan te sluiten waar onze Heere en Leidsman bezig is.” Dat is een hoog doel, waar we allen wel achter zullen staan, maar hoe je dat doet en hoe je [...]

Stichting HOE kent naast de vier kantoormedewerkers ruim tachtig vrijwilligers: leden van de regioteams, van de bestuurscommissies, kantoorvrijwilligers, en het bestuur. Allemaal vrijwilligers, die bij tijd en wijle op de voorgrond treden. Er zijn ook veel meer op de achtergrond opererende vrijwilligers, zoals de leden van de raad van toezicht, van het comité van aanbeveling [...]

Koning winter deed afgelopen weekend zijn intrede in Nederland. De zogenoemde 'Russische beer' vanuit Noord-Scandinavië en Rusland zorgde voor een flink koudefront dat nu nog steeds aanhoudt. Temperaturen daalden flink en de sneeuw-, schaats- en zélfs Elfstedenkoorts liep afgelopen week flink op. Vanaf woensdag wordt er al geschaatst op natuurijs en dit weekend schijnen miljoenen [...]

Het is vandaag – vrijdag 29 januari 2021 – op de kop af 45 jaar geleden dat stichting HOE werd opgericht. Die dag zaten de oprichters bij wijlen notaris mr. W. de Visser te Lopik om de stichting formeel op te richten. En dus een gelukwens aan alle vrijwilligers, kantoormedewerkers, bestuursleden en leden van de [...]

In december besprak het bestuur de definitieve versie van de jaarplannen en –begroting 2021. Daarbij trokken we de conclusie dat de Commissie Gemeente Opbouw (CGO) een stevig en doorwrocht plan neerzette. Vroeger heette deze commissie Lectuur, Vorming en Toerusting, maar de nieuwe naam dekt beter de lading. Via onze matrixstructuur draagt CGO bij aan het [...]

Afgelopen dinsdag 1 december was het de ‘Internationale Dag van het Geven’. Wie het Financieel Dagblad (FD) leest, kon er die dag een hele beschouwing over lezen. Ik kan me niet herinneren ooit gehoord of gelezen te hebben dat er ook voor doneren een internationale dag is. Maar overal is tegenwoordig een dag of een [...]

Op 22 oktober j.l. woonde ik een onlinebijeenkomst van Prisma bij waarin prof. dr. Roel Kuiper, schrijver van het boek De wereld liefhebben, Ecologische politiek en ethische paniek, sprak over het thema ‘De wereld liefhebben’. Omdat in deze lezing, naar mijn mening, belangrijke aandachtspunten voor onze organisatie naar voren kwamen, wil ik een korte samenvatting [...]

Tegenwoordig vlogt men. Nou ja – de jongeren onder ons vooral. In de social media zijn allerlei nieuwe manieren ontstaan, waarop met elkaar wordt gecommuniceerd. Vroeger schreef je een brief of belde je met elkaar. Toen kwam het telegram,  de telex en daarna de fax: je kon snel een heel bericht verzenden naar geadresseerden – [...]

Voor melkveehouders in Noord Nederland was vroeger de afkorting CCF een bekend gegeven. Het was de centrale coöperatie van melkfabrieken in Friesland – later Noord-Nederland, ontstaan in 1913. CCF was de afkorting van de Coöperatieve Condensfabriek Friesland, met een fabriek in Leeuwarden. De meesten van ons kennen vast wel de Friesche Vlag koffiemelk. Die werd [...]

Partners delen gaven

‘Partnerschap’, een boeiend thema dat werd besproken tijdens de bezinningsbijeenkomst van 1 oktober jl. Heel waardevol om er met betrokken vrijwilligers van HOE over te spreken. Een thema dat ons allemaal raakt en verbindt. Het woord ‘betrouwbaarheid’ bleef bij mij haken. Elkaar vertrouwen en onze relaties leggen in de handen van God, onze trouwe Vader. […]

In 2016 verscheen in de Artios-reeks het boek Nieuwe Moed. Het boek stond  onder redactie van onze toenmalige voorzitter Jaap Braaksma en Piet Vergunst (algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond). Het boek kwam uit bij uitgeverij Jongbloed in Heerenveen ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van stichting HOE. Het bevat uiteenlopende bijdragen over het werk [...]

Het wordt zomervakantie. De tijd waarin we vroeger vanaf ons vakantieadres een kaartje stuurden naar familie, vrienden, buren, je collega’s op het werk, wellicht een enkel gemeentelid. Groeten uit Middelburg, uit mooi Drenthe, van de Costa Brava, uit Canada. Vandaag de dag sturen we niet zoveel kaartjes meer. En als we al een kaartje sturen, [...]

Misschien wordt het wel het woord van het jaar: TRIAGE. Ik had nog nooit het woord gehoord, en toen ik het voor het eerst hoorde vallen op de TV dacht ik dat het een Frans leenwoord is. Even googelen leverde op dat het inderdaad een Franse meisjesnaam is. Maar de meeste verklaringen waren: beoordelen, schiften, [...]

En dus zaten we afgelopen maandagmiddag en -avond weer virtueel te vergaderen – eerst met de Beleidscommissie en daarna met de Calamiteitencommissie. En we hadden al afgesproken dat de komende reguliere bestuursvergadering op dv 22 april ook via Skype zal worden gehouden. Conform de statuten kunnen we besluiten nemen als iedereen er maar akkoord mee [...]

Verbazing en verwondering was er. Dankbaarheid klonk door in de reacties van de aanwezigen tijdens de afsluiting van de RD-actie ‘Moldavië’. Vertegenwoordigers van Dorcas, HOE en het RD waren maandagmiddag 2 maart aanwezig in de directiekamer van het RD. De bijna ronde tafel werd bezet door met name mannen in pakken, al dan niet met [...]

Onlangs is de campagne Gedeeld Geloof van start gegaan. Het doel is daarmee middelen voor gemeenteopbouw te werven. Stichting HOE ondersteunt gemeenteopbouwwerk, zoals zomerkinderkampen, predikantenconferenties en vorming en toerusting van voorgangers en ambtsdragers. Naast het diaconale werk is gemeenteopbouwwerk altijd al een belangrijk onderdeel van het werk van HOE geweest. In het communistische tijdperk werden [...]

We dronken met elkaar een borrel (met of zonder alcohol en met vegetarische bitterballen en zo) na afloop van een nieuwjaarsmeeting op het werk. De leiding van ons bedrijfsonderdeel had verteld welke successen we vorig jaar boekten en deed uit de doeken wat de plannen en uitdagingen voor het nieuwe jaar zijn. Als collega’s praten [...]

Het stond in de krant: “Actie kabinet om Moldaviërs af te schrikken”.  Het Reformatorisch Dagblad  kwam op pagina 6 op dinsdag 17 december met dit bericht. In november hadden 480 Moldaviërs asiel aangevraagd in Nederland. Op  de TV was te zien dat ze met bussen naar het AZC in Ter Apel kwamen. De regering ging [...]

Afgelopen dinsdagavond vergaderde de beleidscommissie ter voorbereiding van de komende vergaderingen van het bestuur en de gecombineerde vergadering van raad van toezicht en bestuur. Volgende week wordt die vergadering gehouden en worden jaarplannen en begroting 2020 besproken en hopelijk vastgesteld. Het eerste jaar waarin het meerjarenbeleidsplan (mjbp) 2019-2024 vorm krijgt in de jaarplannen. Er ligt [...]

Mijn HOE-gedachten over het boek ‘Als de tak wil boeien…’ van Henk Jochemsen geven me stof voor nog een blog. En daarom deze tweede HOE-gedachte n.a.v. dit lezenswaardige boek. Op kantoor liggen -vermoed ik-  vast en zeker nog wel een paar exemplaren om van de inhoud kennis te kunnen nemen. De titel van het boek [...]

Prof.dr.ir. H. Jochemsen was tot twee jaar geleden directeur van Prisma en hij was ook bijzonder hoogleraar in de Calvinistische Wijsbegeerte aan de Landbouw Universiteit te Wageningen – tegenwoordig Wageningen University. Bij zijn afscheid in Wageningen presenteerde Henk Jochemsen een door hem geredigeerde bundel over ontwikkelingssamenwerking. De bundel bevatte de weerslag van diepgaande gesprekken in [...]

Regelmatig betrap ik mezelf erop dat ik nadenk over het aantal christenen in Gouda, de plaats waar ik woon. Het zijn er best veel, het CBS becijfert dat 21,2 procent van de mensen in Gouda minimaal maandelijks een kerk bezoekt. Toch betekent het dat bijna 4 van de 5 mensen niet naar de kerk gaan. [...]

Tot het repertoire van Kinga Ban behoort het lied ‘In goede handen’. Zij zong het lied vol overgave. Ze schreef en zong dit lied voor het eerst in 2016, allereerst voor haar 3 kinderen: “In goede Handen, ik weet dat ze er zijn. Wees maar niet bang, want jullie zullen in goede Handen zijn.” Ze [...]

Kennen jullie de chionodoxa luciliae alba? Nou, ik wel: dat is de witte grote sneeuwroem. Een prachtige voorjaarsbloeier. Pas de laatste jaren heb ik ook genoegen gevonden in het bijhouden van de tuin. In een border vlak naast ons huis wilde ik graag een strook van die witte grote sneeuwroem. Na enig zoekwerk bij de [...]

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Of – met de woorden van Prediker: “…er is een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken… een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen… een tijd om te huilen en een tijd [...]

Zomervakantie is voor mij, naast genieten met je gezin, van rust, cultuur en natuur, ook het lezen van de nodige boeken. Boeken die vaak al wat langer liggen te wachten om gelezen te worden. Soms ook een nieuw boek, zoals afgelopen zomer het boek ‘De spoken van Visegrad ‘,  geschreven door Ivo van de Wijdeven, [...]

Onder leiding van de Prins van Oranje (de latere koning Willem II) werd in 1831 de tiendaagse veldtocht in  België gevoerd. Tegenwoordig gebruiken predikanten onder ons de term nogal eens voor de laatste tien dagen van het jaar. Dan hebben ze niet alleen de reguliere zondagse erediensten te vervullen, maar ook de diensten met kerst [...]

In deze periode zijn we binnen het bestuur van HOE veel bezig met dit thema: afscheid nemen en het uitzien om iemand welkom te heten. Onze bureaumanager gaat weg, het zal niemand ontgaan zijn… Het duurde even voordat het nieuws helemaal doordrong. Weg? Dat kan toch eigenlijk niet? Hij is er al zo lang en [...]

Afgelopen zaterdag waren we als vrijwilligers en medewerkers bij elkaar in Barneveld om na te denken over het komende meerjarenbeleidsplan. In ons midden waren twee Oost-europese gasten: ds. Istvan Visky en Vitalie Pupazan. Het was mooi om met hen en een stevige groep betrokken vrijwilligers over de toekomst na te denken: leden van de raad [...]

Afgelopen zaterdag 29 september was een zonovergoten dag – eentje waarvan we er dit jaar al zoveel hadden. Schitterend weer voor werken in de tuin, een fietstocht, een buitenactiviteit, een rommelmarkt voor de kerk, noem verder maar op. Voor HOE was het ook een druk dagje. Overdag waren Herbert, Teen en Kees  druk in de [...]

De jongerenwerkvakanties van deze zomer zijn weer voorbij. Acht groepen gingen op reis naar Servië, Hongarije, Roemenië en Slowakije. Via blogs op Hoeliday.nl konden we een klein beetje volgen wat er zoal gebeurde. Het waren enthousiaste verhalen van de jonge werkers. Zelfs op Puntuit.nl, de jongerenwebsite van het Reformatorisch Dagblad, gaf een jongere verslag van [...]

Het is onze conclusie na een lang gesprek met de dorpspredikant van Parhida in Roemenië. We hebben kennisgemaakt met de situatie van een kerklid, István, die in het voorjaar uit een psychiatrisch ziekenhuis is gekomen. Hij heeft last van depressie en gebruikt medicijnen. Zijn situatie lijkt het meest op ‘ga heen en wordt warm’. Naar [...]

Vorig jaar was ons jaarthema ‘HOE verder… samen leren’. Het jaarverslag 2017 is eind april 2018 vastgesteld (door het bestuur) en goedgekeurd (in een gezamenlijke vergadering van raad van toezicht en bestuur). Het staat sinds medio mei op de site. Er doorheen scrollend denk je dan: wat een werk is er door alle vrijwilligers en [...]

Het is hier op kantoor een dankbaar onderwerp... de zondagse preek. De diensten worden vrijwel elke week geëvalueerd. En we weten (soms) hoe het beter zou kunnen. U zult dat wel herkennen... En we kunnen wel concluderen... de beste predikanten zitten zondags in de kerkzaal :). In dat licht moet u ook de volgende HOE [...]

Focus is een woord wat in het beleidsgesprek nogal eens wordt gebruikt.  Vaak weten we niet precies wat het is en wat er mee bedoeld wordt. De situatie waarin het gebruikt wordt herkennen we wel. We gebruiken daarvoor woorden als ‘het gaat niet snel genoeg, er is geen beweging, ze weten niet wat ze willen.’ [...]

Wij hebben een bijzondere coördinator in Oekraïne voor de Roma scholen: Karci is missionair en heeft in de afgelopen 20 jaar onder Roma zijn bestemming gevonden. Anderen uit de Oekraïnegroep kunnen daarover vast meer vertellen dan ik. Ik ontmoet hem op een morgen omdat hij met Jaap van der Ham naar Nederland is gekomen en [...]

Het is donderdag 31 mei als ik om 12.00 uur de laatste leerlingen uit mijn lokaal laat gaan. Niet lang erna doe ik ook het licht uit… Mooie baan als onderwijzer. 😉 Nou dat is het ook, maar dat is niet de reden dat ik zo snel weg ben. Ik ga namelijk als een speer [...]

Het is een prachtige zaterdagochtend en we zitten al vroeg in de kerk. Om 8.30 uur verzamelen zich de bijna 100 kinderen van de hervormde basisschool van Siklós in Zuid-Hongarije, met enkele ouders en de leraren, in dit oude godshuis want vandaag is het Schooldag: de dag waarop de gezinnen van de kinderen die de [...]

Het woord “Datakwaliteit” was een aantal jaren geleden onbekend. Nu is het een veel gebruikt woord. Er wordt mee aangeduid hoe actueel de gegevens binnen een organisatie zijn. En elke instelling heeft gegevens van klanten, van organisaties, van de financiën in computersystemen vastliggen. Zo is het  samenstellen van de jaarrekening van een organisatie, ook van [...]

Soms gebeurt het. Je bent in gesprek met iemand die je nog niet kent. Je merkt een klik. Het gesprek loopt goed. Je maakt kennis met elkaar en toont interesse. Je hebt een geanimeerd gesprek met elkaar. Op andere momenten gaat het heel anders, je hebt kennis met elkaar gemaakt en weet een beetje wat [...]

Polsbroek-Bágy

Het dorp Polsbroek ligt in de Lopikerwaard in het zuidwesten van de provincie Utrecht. Het telt zo’n 1200 inwoners en maar één kerk: de Ned. Hervormde Gemeente. Samen met het naastgelegen dorp Vlist (dat in Zuid Holland ligt) vormt het één kerkelijke gemeente. Heel vroeger waren Polsbroek en Vlist ook burgerlijk één gemeente, samen met […]

Als vrijwilligerscoördinator zorg je voor de vrijwilliger. En daarom denk je ook na over de vrijwilliger. Wat is eigenlijk de definitie van de vrijwilliger? Volgens Van Dale is het iemand die vrijwillig iets doet. Volgens Wikipedia is een vrijwilliger iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een vast dienstverband. In het algemeen zijn deze [...]

Nadenken over helpen. Dat wil ik graag met jullie doen. Helpen, dat hoort bij het DNA van HOE. Het gaat immers om Hulp in Oost Europa! Dat is de missie, daar gaat het om, dat hoor je ook terug van de vrijwilligers die soms al tientallen jaren actief betrokken zijn op het werk van onze [...]

Nog niet zolang geleden heb ik samen met anderen de studiebijeenkomst van HOE i.s.m. de Gereformeerde Bond bezocht. Bijzonder om na te denken over wat we al jaren doen als HOE: de diaconale handreiking naar Oost-Europa. Vanuit verschillende gezichtspunten werd er naar dit onderwerp gekeken. Wat zegt de bijbel er over? Heel mooi werd aangehaald [...]

Het is weer de tijd van plannen maken voor volgend jaar, van begroten. De derde dinsdag van september ligt al weer even achter ons, maar de meeste organisaties maken in het 4e kwartaal hun plannen voor het komende jaar. Zo ook wij: Klaas Witteveen - onze penningmeester – had in september al de begrotingsbrief gereed, [...]

HOE gedacht – Daar word ik blij van

Mensen van HOE die regelmatig reizen naar onze broeders en zusters in Oost-Europa kennen dat gevoel wel. In de gesprekken wordt de nood van kerk en maatschappij gedeeld. Dan mag je als christen de mensen daar bemoedigen in woord en gebed. Wat mooi is het dat je dan, ondanks de taal- en cultuurverschillen, elkaar geestelijk […]

Bezinning op wat in de achterliggende periode gebeurde, doen we meestal rond de jaarwisseling. En in het voorjaar komen de formele jaarverslagen over het verleden jaar. Inmiddels is ook het HOE-jaarverslag gereed en heeft de accountant zijn goedkeurende verklaring afgegeven. Maar het zou logischer zijn in de zomer met elkaar te evalueren. Het vergadercircuit ligt [...]

HOE gedacht – 3 verhalen, 3 leerpunten

Het gebeurt niet zo vaak dat je in één week drie verhalen hoort met  leerpunten voor jezelf. Enkele weken geleden overkwam het me wel. Eerste verhaal: In een kerkelijke gemeente in de Krimpenerwaard werd een avond georganiseerd over omzien naar elkaar en duurzaamheid. Het was een donkere, koude avond en het miezerde. Vlakbij de kerk […]

HOE gedacht – Een avondje Delft

Vorige week donderdag moest ik ’s middags  voor een zakelijke afspraak in Delft zijn – dat was eerlijk gezegd ook wel een beetje zo gepland. En dus kon ik ’s avonds naar de (samen-)zangavond in de Marcuskerk in Delft. Ultile Dulci – het nuttige met het aangename verenigend. Nelleke ten Kortenaar, de organisator van de […]

HOE gedacht – The year after

Iedereen heeft dat vast en zeker weleens meegemaakt. Een katerig gevoel een dag nadat er iets bijzonders gebeurde. De dag nadat één van je kinderen trouwde en het huis verliet; de dag na je eigen verjaardag; de dag na kerst, de dag na – the day after. Vorig jaar hadden  Engelsen hun day after na […]