HOE gedacht

Vroeger – ja, inderdaad: in die goeie, ouwe tijd – zongen we op HGJB kampen een spelreislied: “Ik ga op reis en ik neem mee…” En wie had dan het beste geheugen om de hele lijst te reproduceren en er een nieuw item aan toe te voegen. CFP was creatief en maakte ervan: “Ik ga [...]

Zomer 2021 waren we in Berner Oberland – Zwitserland. Het is een schitterend wandelgebied. Maar dat doe je niet alle dagen. Op zekere dag bezochten we de Zwitserse hoofdstad Bern en daar de protestantse kathedraal. Het Munster Sankt Vinzenz is de hoofdkerk in Bern. Het is zelfs de hoogste kerk en het grootste religieuze gebouw [...]

In het meerjarenbeleidsplan wordt geschreven over roeping van de christelijke gemeente. Lees daarvoor paragraaf 2.3.1 nog eens: “Het is onze roeping en verlangen om dáár aan te sluiten waar onze Heere en Leidsman bezig is.” Dat is een hoog doel, waar we allen wel achter zullen staan, maar hoe je dat doet en hoe je [...]

Stichting HOE kent naast de vier kantoormedewerkers ruim tachtig vrijwilligers: leden van de regioteams, van de bestuurscommissies, kantoorvrijwilligers, en het bestuur. Allemaal vrijwilligers, die bij tijd en wijle op de voorgrond treden. Er zijn ook veel meer op de achtergrond opererende vrijwilligers, zoals de leden van de raad van toezicht, van het comité van aanbeveling [...]

Partners delen gaven

‘Partnerschap’, een boeiend thema dat werd besproken tijdens de bezinningsbijeenkomst van 1 oktober jl. Heel waardevol om er met betrokken vrijwilligers van HOE over te spreken. Een thema dat ons allemaal raakt en verbindt. Het woord ‘betrouwbaarheid’ bleef bij mij haken. Elkaar vertrouwen en onze relaties leggen in de handen van God, onze trouwe Vader. […]

In 2016 verscheen in de Artios-reeks het boek Nieuwe Moed. Het boek stond  onder redactie van onze toenmalige voorzitter Jaap Braaksma en Piet Vergunst (algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond). Het boek kwam uit bij uitgeverij Jongbloed in Heerenveen ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van stichting HOE. Het bevat uiteenlopende bijdragen over het werk [...]

Polsbroek-Bágy

Het dorp Polsbroek ligt in de Lopikerwaard in het zuidwesten van de provincie Utrecht. Het telt zo’n 1200 inwoners en maar één kerk: de Ned. Hervormde Gemeente. Samen met het naastgelegen dorp Vlist (dat in Zuid Holland ligt) vormt het één kerkelijke gemeente. Heel vroeger waren Polsbroek en Vlist ook burgerlijk één gemeente, samen met […]

HOE gedacht – Daar word ik blij van

Mensen van HOE die regelmatig reizen naar onze broeders en zusters in Oost-Europa kennen dat gevoel wel. In de gesprekken wordt de nood van kerk en maatschappij gedeeld. Dan mag je als christen de mensen daar bemoedigen in woord en gebed. Wat mooi is het dat je dan, ondanks de taal- en cultuurverschillen, elkaar geestelijk […]

HOE gedacht – Erfenissen missen

U heeft in het HOE–magazine van december 2016 gelezen over een dubbelganger van HOE: twee erfenissen die naar onze mening ten onrechte op naam van een gelijknamige stichting zijn gesteld. Wie dit artikel niet meer scherp voor de geest heeft die kan het nog eens herlezen door in de bovenste balk van onze website te […]

Bezinning op wat in de achterliggende periode gebeurde, doen we meestal rond de jaarwisseling. En in het voorjaar komen de formele jaarverslagen over het verleden jaar. Inmiddels is ook het HOE-jaarverslag gereed en heeft de accountant zijn goedkeurende verklaring afgegeven. Maar het zou logischer zijn in de zomer met elkaar te evalueren. Het vergadercircuit ligt [...]

HOE gedacht – 3 verhalen, 3 leerpunten

Het gebeurt niet zo vaak dat je in één week drie verhalen hoort met  leerpunten voor jezelf. Enkele weken geleden overkwam het me wel. Eerste verhaal: In een kerkelijke gemeente in de Krimpenerwaard werd een avond georganiseerd over omzien naar elkaar en duurzaamheid. Het was een donkere, koude avond en het miezerde. Vlakbij de kerk […]

HOE gedacht – Een avondje Delft

Vorige week donderdag moest ik ’s middags  voor een zakelijke afspraak in Delft zijn – dat was eerlijk gezegd ook wel een beetje zo gepland. En dus kon ik ’s avonds naar de (samen-)zangavond in de Marcuskerk in Delft. Ultile Dulci – het nuttige met het aangename verenigend. Nelleke ten Kortenaar, de organisator van de […]

HOE gedacht – The year after

Iedereen heeft dat vast en zeker weleens meegemaakt. Een katerig gevoel een dag nadat er iets bijzonders gebeurde. De dag nadat één van je kinderen trouwde en het huis verliet; de dag na je eigen verjaardag; de dag na kerst, de dag na – the day after. Vorig jaar hadden  Engelsen hun day after na […]