HOE richt zich komende jaren op eigenaarschap en partnering in Oost-Europa

4 oktober 2019 -  | Herbert van Daalen

Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) gaat zich de komende jaren meer richten op eigenaarschap en partnering in Oost-Europa. Dit betekent dat HOE in principe vraag gestuurd en goed onderbouwde ondersteuning geeft aan lokale christelijke gemeenten of organisaties in Oost-Europa. Uitgangspunt daarbij zijn de christelijke gemeenten in Oost-Europa en hun ontwikkeling en niet de mogelijkheden en visie van HOE. Dit staat te lezen in het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2019-2024. Bij hulp aan lokale gemeenten en hun ontwikkeling is de eer en verheerlijking van Gods naam voor HOE het belangrijkste aspect en niet de operationele projectuitvoering.

In de afgelopen vijf jaar is er in het meerjarenbeleid een sterke focus gelegd op de interne organisatie. Efficiënt handelen en effectieve hulpverlening waren daarbij de drijfveren, naast benutten van de capaciteiten van onze medewerkers. In de komende periode is de focus gelegd op de doorontwikkeling van de partnerorganisaties en wat dat van HOE vraagt. De organisatie gaat zich de komende jaren focussen op vier programma’s (hoop voor kwetsbaren, toekomst voor kind en jongeren, hart voor Roma en opbouw van Gods Koninkrijk). ‘Jeugd en jongeren’ en ‘Roma’ zijn enkele bijzondere doelgroepen waarvoor de expertise verder ontwikkeld moet worden. Opbouw van expertise en uitbouw van programma’s is voor ons belangrijker dan kennis van landen of landsgrenzen. Ontwikkeling van visie op hulp en hulpverlening, eigenaarschap en leiderschap op deze gebieden krijgen aandacht.

De rol van HOE is in de afgelopen 43 jaar al enkele keren bijgesteld, m.n. door (politieke) omstandigheden en hulpmogelijkheden. Bij de start van HOE speelden naast geestelijke bemoedigen, bijbeltransport en ‘stille hulp’, veelal via betrouwbare predikanten, een belangrijke rol. Na de Wende kwam daar materiële hulp bij. Deze periode is gevolgd door een periode van gerichtheid op diaconale en materiële hulp. In de komende periode zal gemeenteopbouw in Oost-Europa nadrukkelijker aandacht krijgen. Het gaat daarbij om de (geestelijke) ontwikkeling van mensen en de opbouw van christelijke gemeenten en organisaties.

Stichting HOE houdt rekening met een lichte stijging van de bestemde giften van 1,5 % per jaar. Deze stijging moet zowel van particuliere donateurs als van grote gevers, scholen en diaconieën komen. Gedurende de looptijd van de meerjarenbegroting 2014 – 2018 daalden de algemene giften jaarlijks. Verondersteld wordt dat deze daling vanaf 2019 wordt omgebogen in een lichte stijging van 1,5 % per jaar.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

17 mei 2024

Kom je ook naar de gratis HOE Adventure Race op zaterdag 15 juni in Wapenveld? Mail dan het aantal personen naar: info@stichtinghoe.nl Lees meer

28 februari 2024

Geloof delen verandert levens! Alleen God kan iemands leven veranderen én zet daar vaak Zijn kinderen voor in. Ons verlangen is om in Oost-Europa samen met de plaatselijke kerk het geloof te delen en te bouwen aan Gods Koninkrijk.... Lees meer

13 februari 2024

Welke acties doen we voor de ouderen van het Pentru Bunica sponsorprogramma? De ouderen ontvingen van de sponsors uit Nederland een mooi pakketje met warme kleding, een stukje zeep, tandpasta en nog wat andere cadeautjes. De pakketjes zijn uitgedeeld... Lees meer