HOE heeft een vacature voor een HBO stage

15 maart 2018 -  | Nelleke Ten Kortenaar - Stam

Stichting Hulp Oost Europa (HOE) is een vrijwilligersorganisatie die zich al meer dan 40 jaar richt op de naaste in Oost Europa. Hun missie is het ondersteunen van christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Ze doet dit vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. HOE is een diaconale organisatie die samenwerkt met plaatselijke kerkelijke gemeenten of christelijke organisaties in Oost-Europa om hen te helpen met gemeenteopbouw en missionaire, evangelisatorische, diaconale en onderwijskundige toerusting. Stichting Hulp Oost Europa is een vrijwilligersorganisatie met rond de honderd vrijwilligers en 4 kantoormedewerkers.

Wie ben jij?
Jij bent een jonge man of vrouw die een HBO opleiding (HRM of BKM) doet en die een stage wil doen bij een vrijwilligersorganisatie. Je kunt secuur werken en gaat voor een brede aanpak. Je hebt een groot hart voor het werk van HOE en je werkt vanuit een christelijke levensovertuiging.

Wat hebben we jou te bieden?
Wij schatten in dat de hieronder beschreven werkzaamheden een volle­dige stageperiode zullen omvatten. We bieden je een goede begeleiding bij de uitvoering van onderstaande taken en een prettige werksfeer.

Wat is je taakomschrijving en stage-opdracht?
In de loop van de jaren is er steeds meer behoefte gekomen aan structuur  in de coördinatie van de vrijwilligers. Er zijn de laatste jaren stappen gezet om dit op te zetten maar in die tijd is er ook een verlanglijstje ontstaan met zaken die we voor de toekomst graag geregeld zouden willen zien en is het idee ontstaan hiervoor de volgende stage-opdracht te formuleren.

  • Het ontwerpen en implementeren van digitale personaliaformulieren voor alle vrijwilligers.
  • Het opstellen van vrijwilligersovereenkomsten en het proces beschrijven en uitvoeren om dit mogelijk te maken.
  • Opstellen van een algemeen profiel vrijwilligers en verbijzondering taakomschrijving: Wat vraag je van welke vrijwilliger? (generalist/specialist)
  • Het beschrijven van een evaluatieproces voor de vrijwilliger.
  • Daarnaast ligt er de vraag die kan voortvloeien uit bovenstaande omschrijving: Hoe betrekken we de ‘nieuwe’ drukke 30-er erbij?

Meer info? Neem contact op met het kantoor van HOE: 0342-420554 of info@stichtinghoe.nl.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

22 juni 2022
Thema:

De Baptisten Unie in Moldavië organiseerde van 30 mei tot 3 juni een zomerkamp voor vluchtelingenkinderen. Er kwamen zo’n 120 kinderen op af. Het thema was ‘Gezin, de hoeksteen van de samenleving’. Lees meer

21 juni 2022
Thema:

Ion Miron van de baptistenkerk in Moldavië stuurde een update van de werkzaamheden bij vijf nieuwe opvanglocaties voor kinderen en ouderen. De bouw van de opvanglocaties is financieel mogelijk gemaakt door een RD-actie die in 2019 werd gehouden: Stefan... Lees meer

16 juni 2022