HOE heeft een vacature voor een HBO stage

15 maart 2018 -  | Nelleke Ten Kortenaar - Stam

Stichting Hulp Oost Europa (HOE) is een vrijwilligersorganisatie die zich al meer dan 40 jaar richt op de naaste in Oost Europa. Hun missie is het ondersteunen van christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Ze doet dit vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. HOE is een diaconale organisatie die samenwerkt met plaatselijke kerkelijke gemeenten of christelijke organisaties in Oost-Europa om hen te helpen met gemeenteopbouw en missionaire, evangelisatorische, diaconale en onderwijskundige toerusting. Stichting Hulp Oost Europa is een vrijwilligersorganisatie met rond de honderd vrijwilligers en 4 kantoormedewerkers.

Wie ben jij?
Jij bent een jonge man of vrouw die een HBO opleiding (HRM of BKM) doet en die een stage wil doen bij een vrijwilligersorganisatie. Je kunt secuur werken en gaat voor een brede aanpak. Je hebt een groot hart voor het werk van HOE en je werkt vanuit een christelijke levensovertuiging.

Wat hebben we jou te bieden?
Wij schatten in dat de hieronder beschreven werkzaamheden een volle­dige stageperiode zullen omvatten. We bieden je een goede begeleiding bij de uitvoering van onderstaande taken en een prettige werksfeer.

Wat is je taakomschrijving en stage-opdracht?
In de loop van de jaren is er steeds meer behoefte gekomen aan structuur  in de coördinatie van de vrijwilligers. Er zijn de laatste jaren stappen gezet om dit op te zetten maar in die tijd is er ook een verlanglijstje ontstaan met zaken die we voor de toekomst graag geregeld zouden willen zien en is het idee ontstaan hiervoor de volgende stage-opdracht te formuleren.

  • Het ontwerpen en implementeren van digitale personaliaformulieren voor alle vrijwilligers.
  • Het opstellen van vrijwilligersovereenkomsten en het proces beschrijven en uitvoeren om dit mogelijk te maken.
  • Opstellen van een algemeen profiel vrijwilligers en verbijzondering taakomschrijving: Wat vraag je van welke vrijwilliger? (generalist/specialist)
  • Het beschrijven van een evaluatieproces voor de vrijwilliger.
  • Daarnaast ligt er de vraag die kan voortvloeien uit bovenstaande omschrijving: Hoe betrekken we de ‘nieuwe’ drukke 30-er erbij?

Meer info? Neem contact op met het kantoor van HOE: 0342-420554 of info@stichtinghoe.nl.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

13 september 2023
Thema: ,

Ons nieuwe impactmagazine is uit! We hopen dat we u kunnen inspireren met verhalen uit Oost-Europa. In deze uitgave kunt u lezen: Interview met Menno en Roeline die werken voor het project Pentru Bunica Een dag uit het leven... Lees meer

8 september 2023

In Oekraïne zijn 6 Bijbelvakantieweken gehouden, waaronder in Bótrágy. In totaal namen ruim 300 kinderen en tieners hier aan deel. Elke bijbelweek bestaat uit 4 of 5 dagen. Elke dag was een combinatie van zingen, Bijbelverhaal, verwerking, ontspanning met... Lees meer

5 september 2023
Thema:

Het project PENTRU BUNICA is in 2020 ontstaan. Hierbij waren de vrijwilligers Menno Zetzema en Roeline Peters betrokken, samen met de contactpersonen uit Roemenië van het CE huis (gemeenschapshuis). Zij zijn ervan overtuigd dat het een aansprekend en uniek... Lees meer