HOE heeft een vacature voor een HBO stage

15 maart 2018 -  | Nelleke Ten Kortenaar - Stam

Stichting Hulp Oost Europa (HOE) is een vrijwilligersorganisatie die zich al meer dan 40 jaar richt op de naaste in Oost Europa. Hun missie is het ondersteunen van christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Ze doet dit vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. HOE is een diaconale organisatie die samenwerkt met plaatselijke kerkelijke gemeenten of christelijke organisaties in Oost-Europa om hen te helpen met gemeenteopbouw en missionaire, evangelisatorische, diaconale en onderwijskundige toerusting. Stichting Hulp Oost Europa is een vrijwilligersorganisatie met rond de honderd vrijwilligers en 4 kantoormedewerkers.

Wie ben jij?
Jij bent een jonge man of vrouw die een HBO opleiding (HRM of BKM) doet en die een stage wil doen bij een vrijwilligersorganisatie. Je kunt secuur werken en gaat voor een brede aanpak. Je hebt een groot hart voor het werk van HOE en je werkt vanuit een christelijke levensovertuiging.

Wat hebben we jou te bieden?
Wij schatten in dat de hieronder beschreven werkzaamheden een volle­dige stageperiode zullen omvatten. We bieden je een goede begeleiding bij de uitvoering van onderstaande taken en een prettige werksfeer.

Wat is je taakomschrijving en stage-opdracht?
In de loop van de jaren is er steeds meer behoefte gekomen aan structuur  in de coördinatie van de vrijwilligers. Er zijn de laatste jaren stappen gezet om dit op te zetten maar in die tijd is er ook een verlanglijstje ontstaan met zaken die we voor de toekomst graag geregeld zouden willen zien en is het idee ontstaan hiervoor de volgende stage-opdracht te formuleren.

  • Het ontwerpen en implementeren van digitale personaliaformulieren voor alle vrijwilligers.
  • Het opstellen van vrijwilligersovereenkomsten en het proces beschrijven en uitvoeren om dit mogelijk te maken.
  • Opstellen van een algemeen profiel vrijwilligers en verbijzondering taakomschrijving: Wat vraag je van welke vrijwilliger? (generalist/specialist)
  • Het beschrijven van een evaluatieproces voor de vrijwilliger.
  • Daarnaast ligt er de vraag die kan voortvloeien uit bovenstaande omschrijving: Hoe betrekken we de ‘nieuwe’ drukke 30-er erbij?

Meer info? Neem contact op met het kantoor van HOE: 0342-420554 of info@stichtinghoe.nl.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

5 december 2022

Aurel Bazavan Aurel studeert aan een Bijbelschool. Hij zit nu in het tweede jaar. Aurel is dit gaan doen, omdat hij meer van het Woord van God te weten wil komen, wil groeien als voorganger. Hij wil in de... Lees meer

5 december 2022

Roma in Oost-Europa hebben geen gemakkelijk leven. Dat meld Julianna Micik, onderwijsadviseur van de Hongaarse Hervormde Kerk in Oekraïne. Lage educatie heeft nog nooit zoveel problemen en serieuze consequenties gegeven als nu. Roma hebben altijd wel in armoede geleefd,... Lees meer

2 december 2022

Anasztásia in Oekraïne werd geboren in 2017 als het 4e kind in de familie. Haar moeder staat er alleen voor om de zes kinderen op te voeden. De oudste is Nikoletta, geboren in 2009, dan komt Vitalij, geboren in... Lees meer