HOE heeft een vacature voor een HBO stage

15 maart 2018 -  | Nelleke Ten Kortenaar - Stam

Stichting Hulp Oost Europa (HOE) is een vrijwilligersorganisatie die zich al meer dan 40 jaar richt op de naaste in Oost Europa. Hun missie is het ondersteunen van christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Ze doet dit vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid. HOE is een diaconale organisatie die samenwerkt met plaatselijke kerkelijke gemeenten of christelijke organisaties in Oost-Europa om hen te helpen met gemeenteopbouw en missionaire, evangelisatorische, diaconale en onderwijskundige toerusting. Stichting Hulp Oost Europa is een vrijwilligersorganisatie met rond de honderd vrijwilligers en 4 kantoormedewerkers.

Wie ben jij?
Jij bent een jonge man of vrouw die een HBO opleiding (HRM of BKM) doet en die een stage wil doen bij een vrijwilligersorganisatie. Je kunt secuur werken en gaat voor een brede aanpak. Je hebt een groot hart voor het werk van HOE en je werkt vanuit een christelijke levensovertuiging.

Wat hebben we jou te bieden?
Wij schatten in dat de hieronder beschreven werkzaamheden een volle­dige stageperiode zullen omvatten. We bieden je een goede begeleiding bij de uitvoering van onderstaande taken en een prettige werksfeer.

Wat is je taakomschrijving en stage-opdracht?
In de loop van de jaren is er steeds meer behoefte gekomen aan structuur  in de coördinatie van de vrijwilligers. Er zijn de laatste jaren stappen gezet om dit op te zetten maar in die tijd is er ook een verlanglijstje ontstaan met zaken die we voor de toekomst graag geregeld zouden willen zien en is het idee ontstaan hiervoor de volgende stage-opdracht te formuleren.

  • Het ontwerpen en implementeren van digitale personaliaformulieren voor alle vrijwilligers.
  • Het opstellen van vrijwilligersovereenkomsten en het proces beschrijven en uitvoeren om dit mogelijk te maken.
  • Opstellen van een algemeen profiel vrijwilligers en verbijzondering taakomschrijving: Wat vraag je van welke vrijwilliger? (generalist/specialist)
  • Het beschrijven van een evaluatieproces voor de vrijwilliger.
  • Daarnaast ligt er de vraag die kan voortvloeien uit bovenstaande omschrijving: Hoe betrekken we de ‘nieuwe’ drukke 30-er erbij?

Meer info? Neem contact op met het kantoor van HOE: 0342-420554 of info@stichtinghoe.nl.


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

10 maart 2023

De Hongaarse Protestantse Kerk (RCT) in Oekraïne heeft een update gestuurd over de situatie in de gemeenten na 1 jaar oorlog Oekraïne: “Het is een jaar geleden dat de oorlog tussen Oekraïne en Rusland begon. Helaas heeft deze oorlog... Lees meer

6 maart 2023

Een echtpaar in Nederland vierde vorig jaar hun beider verjaardag. Mensen konden giften geven voor het project Pentru Bunica, sponsoring ouderen in Roemenië. Het opgehaalde geld is gebruikt voor één oudere oma die samen met haar zoon in een... Lees meer

3 maart 2023

De Hongaarse hervormde kerk in Bratislava maakte eind vorig jaar 80 pakketten voor ouderen uit de gemeente en 220 winterhulppakketten voor dakloze mensen. Contactpersoon Zsolt Buza: “We organiseerden een diaconale avond voor ouderen op 10 december 2022. Zo’n 45... Lees meer