Hoop voor gevangenen

23 juni 2021 - Thema: , , , | Neelke de Fijter

Evangelist Traian Coteanu uit Roemenië stuurde ons een verslag over zijn werkzaamheden in gevangenissen daar. Vanuit Zijn eigen besef van de goedheid van God en de opstanding van Christus vindt hij veel reden om mensen over Gods grote liefde te vertellen.

Hij heeft contact met diverse gevangenissen en overlegt met het management wat voor contact er met de gevangenen mogelijk is en wat de noden zijn. Veel van deze noden zijn nu het gevolg van de coronapandemie (tests, desinfecteermiddelen, etc.). Er is ook voedsel en christelijke literatuur naar de gevangenissen gebracht. Daarnaast zijn er postzegels gegeven, zodat de gevangenen met hun familieleden in contact kunnen blijven.

De ontmoetingen met de gevangenen vinden nu online plaats, dus pakketjes voor hen moeten worden afgeleverd bij de poort.

Per brief vindt er ook correspondentie plaats, waarin Traian probeert om hun blik (steeds weer) op Jezus te richten. Want Hij is de enige hoop, ongedacht onze omstandigheden!


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

19 juli 2021
Thema: , ,

Helaas, u bent niet gemachtigd deze pagina te bekijken. Wellicht moet u eerst inloggen om toegang te krijgen tot deze pagina. Lees meer

Stichting HOE  … gelooft dat kinderen en jongeren recht hebben op goed onderwijs. In combinatie met het delen van het evangelie helpt dit kinderen en jongeren te bouwen aan een betere toekomst.  Dit volgt uit onze missie: we willen christelijke... Lees meer

Bericht vanuit Servië, van Aleksandar Subotin, Roma-evangelist in Kucura en omgeving. Geliefden in Jezus, Hopelijk gaat het goed met jullie. Ik wil graag delen wat er de laatste maanden in onze bediening is gebeurd. Het is een van de... Lees meer