Inkomsten HOE stijgen in 2020 dankzij RD-actie voor Moldavië

20 mei 2021 -  | Herbert van Daalen

Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) in Barneveld kijkt net als de rest van de wereld terug op een bewogen jaar 2020. De reguliere inkomsten daalden, maar dankzij een bijdrage van de RD-actie voor Moldavië kwam er uiteindelijk ruim 3 ton meer binnen dan begroot. In totaal waren de inkomsten 1,5 miljoen euro. Dit staat in het jaarverslag dat deze week is gepubliceerd.

De werkzaamheden van HOE verliepen in 2020 anders dan verwacht. Vanaf maart 2020 werden we wereldwijd getroffen door de coronapandemie, wat ook zijn impact had op de projecten van HOE. Dankbaar zijn we voor de campagne ‘Geloof in morgen’ die een deel van ontstane nood in Centraal- en Oost-Europa direct kon lenigen. Gelukkig kon, ondanks de pandemie, het overgrote deel van de geplande projecten (deels) doorgaan dankzij onze lokale contacten die moedig doorgingen met hun werk.

Veel geplande zomerevangelisatiekampen in Centraal- en Oost-Europa daarentegen werden afgelast. Op enkele plekken werden aangepaste programma’s verzorgd. De predikantenconferenties in Nederland, Hongarije en Slowakije moesten worden geannuleerd. Ook de geplande diaconale jongerenreizen gingen niet door. Vrijwilligers en medewerkers van HOE konden vanaf maart 2020 geen werkbezoeken meer afleggen. Vanaf dat moment vond overleg met de partners zoveel mogelijk digitaal plaats. Een gevolg van het niet ter plaatse zijn, is dat de HOE minder lokale hulp heeft kunnen geven.

Het aandeel voor HOE in de opbrengst van de RD-actie Moldavië bedroeg € 575.000, bestemd voor Moldavië. De beoogde projecten konden echter als gevolg van de coronapandemie nog niet worden opgestart. De planning is dat de realisering van vijf centra voor naschoolse opvang van kinderen en dagopvang voor ouderen medio 2021 start.

In april 2020 startte stichting HOE de campagne ‘Geloof in morgen’ om de meest kwetsbare mensen in Oost-Europa te helpen die financieel getroffen waren door de coronacrisis. De stijgende werkloosheid zorgde voor grote problemen. In totaal bracht de actie 50.905 euro op. Er kwamen 36 hulpaanvragen uit Centraal- en Oost-Europa binnen. Uiteindelijk konden 31 aanvragen worden gehonoreerd. Duizenden voedsel-, medicijn- en/of hygiënepakketten zijn uitgedeeld aan de meest kwetsbaren: ouderen, Roma en zieken.

Dit en nog veel meer werk is alleen mogelijk dankzij de steun van 5.291 donateurs, 226 kerkelijke gemeenten en inzet van zeven werkgroepen die zich verbonden weten met het werk van stichting HOE. Het bestuur van de stichting is dankbaar dat het werk in Centraal- en Oost-Europa toch voortgang mocht vinden.

Het volledige jaarverslag is te lezen op www.stichtinghoe.nl/jaarverslagen/jaarverslag-2020


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

27 januari 2023

De baptistengemeente Golgota in Obreja Veche (Moldavië) is bezig met de bouw van een multifunctioneel centrum voor naschoolse opvang van kinderen en dagopvang van ouderen. Stichting HOE ontving een nieuwe rapportage. Het geld dat beschikbaar gesteld is, is onderdeel... Lees meer

24 januari 2023

Mijn naam is Erzsébet Antal. Ik ben geboren in Szernye, een klein dorp in Transkarpatië. Ik ben moeder van drie kinderen. Ik heb de basisschool in Szernye afgerond. Ik heb in Munkács (Oekraïne) de opleiding voor leerkrachten gevolgd, in... Lees meer

20 januari 2023

De Hongaarse Hervormde Kerk in Oekraïne organiseerde in 2022 zomerkampen in plaatselijke kerkelijke gemeenten: Tivadar, Tiszapéterfalva, Tiszabökény, Dimicső, Tiszaágtelek, KisDobrony, Nagy-Dobrony noord- en zuidkamp, Badaló, NagyBereg, Mezővári, Beregszász en Szernye. In totaal namen 800 kinderen deel aan de zomerkampen.... Lees meer