Jaarthema ‘Samen leren’

Het jaarthema 2017 is ‘HOE verder… Samen leren‘

‘Samen’ geeft de verbinding tussen HOE en zowel achterban als doelgroep. We voeren zelf geen projecten uit, maar faciliteren door financiën beschikbaar te stellen. De achterban stelt ons in staat om dat te doen.

‘Leren’ geeft op diverse niveaus de verbinding binnen HOE, tussen HOE en de achterban, tussen HOE en onze doelgroep (in het bijzonder de kinderen).

Binnen HOE: We zijn bezig om een nieuwe organisatiestructuur op te zetten. We zullen moeten leren de goede weg te vinden in de nieuwe structuur. De jaarplannen hebben een nieuwe opzet. Het zal oefenen en leren worden hoe we de jaarplannen praktisch gaan uitwerken. We gaan ons richten op het verder opzetten van het handboek om zo te leren wie wat doet en wat taken en verantwoordelijkheden zijn. We krijgen een nieuwe medewerker die zich bezig gaat houden met fondsenwervende activiteiten en Jongerencommissie-activiteiten. We gaan door ons lidmaatschap van Prisma veel informatie krijgen en hoe maken we die informatie vruchtbaar voor onze stichting.

Tussen HOE en de achterban: We gaan een leerproces in van hoe de achterban goed te benaderen en van dienst te zijn, fondsenwervend en bouwend aan relaties. Belangrijke vragen zijn in 2017 hoe houden we donateurs vast en hoe kunnen we ze beter betrekken bij het werk.

Tussen HOE en onze doelgroep: Leren doen we zowel bij HOE, als bij onze doelgroep. We leren van elkaar. Ook willen we in 2017 partners in de gelegenheid stellen om van anderen te leren. Deelname aan conferenties kunnen daarbij helpen.