Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 is onze verantwoording voor de activiteiten van Hulp Oost-Europa in het achterliggende kalenderjaar. De kernvraag hierbij: wat hebben we ontvangen en hoe hebben we de ontvangen middelen ingezet? En bij dat laatste bedoelen we natuurlijk vooral: wat is ermee bereikt?

2013 was voor ons een jaar waarin we met een daling van onze ontvangsten geconfronteerd werden. In het verslag kunt u lezen wat dat betekende en hoe we daarmee zijn omgegaan.  Uiteraard willen we ons vooral richten op wat we wel gekregen hebben en wat we wel hebben kunnen doen. En dan is er veel waarvoor we dankbaar kunnen zijn en veel waar we met voldoening op terug mogen zien.

In 2014 is ons jaarthema Dienen en doorgeven. Twee werkwoorden die karakteristiek zijn voor het werk van Hulp Oost-Europa. De diepste laag in het woord dienen is dat je iets doet voor de ander opdat die ander tot zijn recht komt, zichzelf kan zijn, toekomt wat hij waard is. Het werkwoord doorgeven geeft de verbinding aan: verbinding tussen gevers en ontvangers. Anders gezegd: ingebed in een relatie.

Het werk van Hulp Oost-Europa wordt geïnspireerd door christelijke bewogenheid. We weten ons geroepen om te dienen en om door te geven. Allen die op welke manier dan ook een bijdrage leverden,  zodat Hulp Oost-Europa in 2013 kon dienen en doorgeven, wil ik hartelijk danken.

Jaap Braaksma,
voorzitter stichting Hulp Oost-Europa