Jaarverslag 2014

Als stichting Hulp Oost-Europa brengen wij u graag op de hoogte van onze activiteiten in 2014. Dat is het doel van het jaarverslag dat u nu onder ogen heeft. Al vele jaren lang willen we als stichting een brug slaan tussen Nederland en de landen in Centraal– en Oost-Europa. Via deze brug is al heel veel heen en weer gegaan. Dankzij uw steun was dat ook in 2014 weer het geval.

Een goed jaarverslag is zakelijk, nauwkeurig en overzichtelijk. Velen hebben hun best gedaan om dit jaarverslag aan deze eisen te laten voldoen. Maar we realiseren ons dat het om veel meer gaat: het gaat om relatie en verbinding, het gaat om hulp en bemoediging, het gaat om zorg en om zegen. Dat is niet zo gemakkelijk in cijfers en grafieken uit te drukken. Dat is eigenlijk alleen te ervaren door direct betrokken te zijn. We hopen dat dit jaarverslag voor u niet alleen een hulpmiddel is om onze verantwoording te beoordelen, maar vooral dat het bijdraagt en zo nodig nog meer uitnodigt om betrokken te zijn en zo meer kennis te nemen en deelgenoot te zijn van ons werk.

Wij weten ons als stichting gedreven door een bijbelse roeping. Een roeping die in het hierboven gebruikte beeld van de brug leidt tot tweezijdig verkeer:

“Uit het oogpunt van gelijkheid is er op dit moment uw overvloed om wat hun ontbreekt aan te vullen, opdat ook hun overvloed er is om wat u ontbreekt aan te vullen, opdat er gelijkheid zal zijn.” (2 Kor. 8: 14)

We danken u voor de wijze waarop u bijgedragen hebt om aan deze opdracht concreet invulling te geven.

Jaap Braaksma
voorzitter stichting Hulp Oost-Europa