Jaarverslag 2015

Wat heeft onze stichting in 2015 gedaan? Het jaarverslag is een korte weergave van onze activiteiten. Stichting Hulp Oost-Europa zet zich al 40 jaar in ten dienste van onze naasten in centraal en Oost-Europa. In de loop van deze 40 jaar zijn er nogal eens accenten verschoven in onze activiteiten. In ons jubileumjaar 2016 zal dat zeker genoemd worden. Daarmee zijn de jaarverslagen die achtereenvolgens door onze stichting gepubliceerd werden, niet alleen een overzicht van feiten, cijfers en bijbehorende toelichting, maar als tijdsdocumenten een verzameling spiegels van de kerkelijke en maatschappelijke situatie in de loop der jaren, in Nederland en Oost-Europa.

Het jaarverslag 2015 is ook weer zo’n spiegel. Het geeft weer welke keuzes er gemaakt zijn en welke accenten gelegd werden. Soms beleidsmatig en voorspelbaar, soms onvoorzien en pragmatisch omdat de vraag zich voordeed. De activiteiten ter leniging van de nood in de vluchtelingencrisis zijn een voorbeeld van deze tweede categorie. Aan het begin van 2015 hadden we dit niet kunnen bedenken, maar we zijn dankbaar dat we van betekenis konden zijn.

In de opeenvolgende jaarverslagen zijn de accenten in beleid verschoven, maar naast verandering is er ook continuïteit. En die continuïteit zit meer op het niveau van drijfveren en motieven dan van plannen en activiteiten. Dragende ondergrond is de christelijke bewogenheid die onze achterban telkens weer in beweging brengt. Daar zijn wij als stichting dankbaar voor en die dankbaarheid willen we dan ook uitdrukkelijk op deze plaats uitspreken. In het Nieuwe Testament schrijft de apostel Paulus een brief aan de gemeente van Filippi, een gemeente aan de noordkant van de Egeïsche Zee. Zijn tekst inspireert tot op de dag van vandaag ons werk:

“Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in
nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan
zichzelf. Laat eenieder niet alleen oog hebben voor wat
van hemzelf is, maar laat eenieder ook oog hebben voor
wat van anderen is” (Filippenzen 2: 3 en 4).

Jaap Braaksma
voorzitter stichting Hulp Oost-Europa