Jaarverslag 2016

In dankbaarheid terugkijken

In dit jaarverslag kijken we terug op wat er in 2016 binnen onze stichting gebeurde. We stonden stil bij 40 jaar stichting Hulp Oost-Europa. Voor 1976 waren er al individuele contacten in Centraal en Oost-Europa. Er werden bijbels en andere verboden boeken naar landen achter het toenmalige ijzeren gordijn gebracht, predikanten werden bezocht en met het materieel en geestelijk ondersteunen van medechristenen werd een begin gemaakt. Vanaf 1976 gebeurde dat in stichtingsverband, samen met andere organisaties die in genoemde landen werkzaam waren. Na de val van het ijzeren gordijn in 1989 kwam het accent te liggen op de opbouw van het kerkelijke leven, het diaconale werk ten behoeve van de allerarmsten en met velen konden nieuwe contacten worden gelegd. Contacten die steeds meer gekenmerkt werden door wederkerigheid: het samen optrekken.

In dit jubileumjaar waren er mooie bijeenkomsten met vele vrijwilligers en oud-vrijwilligers, waarbij we dankbaar terugkeken. Er waren mooie maar ook moeilijke momenten. En soms werden relaties weer vernieuwd tussen mensen die elkaar uit het oog waren verloren. Er waren zegenrijke zangavonden, er was een geslaagde fietstocht langs de Donau en de presentatie van de bundel ‘Nieuwe Moed’ met bijdragen over het werk in het verleden, heden en in de toekomst was een hoogtepunt.

Maar ook het ‘gewone’ werk ging door en breidde zich uit. De relatie met christenen in Moldavië werd versterkt, de nood in Oekraïne bleef groot, er waren contacten met de kleine protestantse kerk in Polen, er waren Hongaarse predikanten in Nederland, het werk onder vluchtelingen op de Balkan vroeg aandacht en in Roemenië en Slowakije waren conferenties met voorgangers.

We zijn dankbaar dat we 40 jaar samen konden optrekken en voor de zegen die we door de jaren heen mochten zien, ook het afgelopen jaar. In dit jaarverslag leggen we als bestuur verantwoording af voor het werk dat we in 2016 met elkaar hebben kunnen doen. Met een dankbaar hart.

Dank, dank nu allen God
Met hart en mond en handen
Die grote dingen doet
Hier en in alle landen
Die ons van kindsbeen aan
Ja, van de moederschoot
Zijn Vaderlijke hand
En trouwe liefde bood

Gerrit Jan van Norel, voorzitter