Onze helpers

Inleiding

‘HOE verder… samen optrekken’ was het thema van 2016 en dat was leidend voor de activiteiten van de Commissie Fondsenwerving en Publiciteit (CFP). De activiteiten stonden voor een groot deel in het teken van het 40-jarig bestaan van HOE.

Begin 2016 hebben we afscheid genomen van reclamebureau Frivista uit Amersfoort. Ons nieuwe reclamebureau is V1 uit Ermelo. De huisstijl is veranderd en we hebben een nieuwe logo. De nieuwe vormgeving is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de vrijwilligers van HOE gepresenteerd en in april tijdens de Jubileumdag van HOE officieel bekendgemaakt.