Fondsenwerving

Een zorgvuldige afweging van kosten in relatie tot beoogde inkomsten blijft het uitgangspunt bij fondsenwerving. Spanningsveld is steeds of een activiteit ook voldoende kostendekkend is. Het gaat daarbij niet alleen om de directe inkomsten, maar ook om de zichtbaarheid van de stichting voor de achterban. Hulp Oost-Europa is voor haar inkomsten afhankelijk van giften en bijdragen van particulieren, kerkelijke gemeenten, organisaties, werkgroepen en bedrijven. Het onderhouden en versterken van die band is van groot belang.

Kooravonden

Op 1 april 2016 heeft het eerste jubileumconcert plaats in De Fontein in Nijkerk. Kinga Bán en een interkerkelijk projectkoor, onder leiding van Wim Huijser, treden op.

Op 10 september 2016 is het tweede jubileumconcert in de Grote Kerk in Harderwijk. Hier treedt Kinga Bán op, samen met het Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst o.l.v. Freddy Veldkamp. Harry Hamer bespeelt het orgel, Hans van Roest de vleugel en Marloes de Jong viool.

Verkoop kaarten

De heer Versluis uit Veenendaal verkoopt oude ansichtkaarten van voor 1960. Via ons blad worden lezers opgeroepen kaarten te geven. Daar werd goed gehoor aan gegeven. De opbrengst was in 2016 2.142 euro.

Inzet callcenter

In 2016 hebben we opnieuw een callcenter ingezet. De groep donateurs die is benaderd, maakte tot 2014 een bijdrage over. Ruim 2.500 mensen zijn gebeld, waarvan zo’n 450 mensen besluiten het werk van Hulp Oost-Europa weer te ondersteunen.