Voorlichting en Publiciteit

Een van de statutaire doelen van de stichting is het informeren van de achterban in Nederland over de situatie van kerken en bevolking in Oost-Europa. Publicaties van de stichting staan daarom deels ook in het teken van voorlichting.

Nieuwsbrieven en magazines

In 2016 starten we met de nieuwe vormgeving van het magazine. Er verschijnen drie magazines, waarvan de eerste uitgave een speciaal nummer is wegens het 40-jarig jubileum. Er word vier keer een brief met acceptgiro gestuurd.

Advertenties

In de periode tot april 2016 wordt de advertentielijn ‘maar een hartslag bij ons vandaan’ gebruikt in offline- en onlineadvertenties. Vanaf 1 april 2016 wordt de nieuwe advertentielijn ingezet. We adverteren in (kerkelijke) weekbladen, in kerkbodes en websites van christelijke organisaties.

Foldermateriaal

Op verzoek van enkele kerkelijke gemeenten hebben we folders gemaakt. Deze folders worden tijdens de kerkdienst uitgedeeld. Het materiaal wordt op maat gemaakt en aangepast aan het collectedoel.

Free publicity

In 2016 worden 26 persberichten aangeboden aan dagbladen en plaatselijke en regionale kerkbladen. Ze zijn meestal afgestemd op nieuws uit de nieuwsbrieven maar soms ook geënt op de actualiteit. Vanuit de bestuurscommissies van de stichting worden regelmatig onderwerpen aangeboden. Er verschijnen diverse interviews met contactpersonen uit Oost-Europese landen in de gedrukte media. De Waarheidsvriend publiceert ook in 2016 bijdragen van stichting Hulp Oost-Europa. Op de website www.cip.nl werden regelmatig interviews met vrijwilligers van de stichting geplaatst.