Diaconale jongerenreizen

Wat ging goed:

Deze zomer zijn 46 jongelui naar Oost-Europa gereisd om daar te helpen. Er worden drie groepen begeleid. De zogenaamde VakantiePlus-reizen hebben met name als doel jongeren in Nederland in contact te laten komen met jongeren en ouderen in Oost-Europa.

Eind mei 2016 bezoeken studenten van het Hoornbeeck College in Amersfoort Oost-Europa. Een groep gaat naar Budapest in Hongarije. Een andere groep gaat naar Oradea in Roemenië. De jongeren bezoeken projecten die te maken hebben met zorg, verpleging en sociale hulpverlening. Ook verrichten ze sociaal diaconaal werk.

In het plaatsje Pohronsky Ruskov in Midden-Slowakije wil de gemeente van ds. Arpád Tóth een kerkje annex gemeentecentrum bouwen. De jeugd van de hervormde gemeente van Ermelo zet zich al twee jaar in voor de realisatie van het gebouw en dat levert niet alleen een fraai bouwwerk op, maar zowel in Ruskov als in Ermelo ook saamhorigheid. Verschillende groepen zijn inmiddels aan de slag geweest in Ruskov en er zijn mooie wederzijdse banden ontstaan. Ook een groep leerlingen van de Pieter Zandt-scholengemeenschap uit Kampen kwam er samen met leraren de handen uit de mouwen steken. Ds. Tóth en zijn gemeente zijn er heel dankbaar voor.