2017 in een oogopslag

Het jaarthema 2017 was ‘Hoe verder… samen leren’. Nu we als stichting in dit jaarverslag verantwoording afleggen over het afgelopen jaar mag ons de vraag gesteld worden wat er geleerd is. We weten dat we een leven lang blijven leren. Dat geldt voor iedereen persoonlijk, in ons werk. Dat geldt in ons geloofsleven en dat geldt ook het werk van onze stichting. De manier van werken en de vormgeving van het werk was 40 jaar geleden heel anders dan nu. We blijven leren.

Wij leren van onze partners in Centraal- en Oost-Europa en zij leren van ons. Ook in 2017 waren er tal van voorbeelden waarbij de wederkerigheid bleek: de conferentie in oktober in Cluj onder de titel ‘Eigenaarschap in ontwikkeling’, de studiemiddag te Woudenberg n.a.v. het boek ‘Nieuwe Moed’ en de predikantenconferentie in Oene met Poolse voorgangers.  De vele individuele contacten in de landen in Oost Europa en in Nederland brachten ons studie- en oefenstof. Zoals die Roemeense studente die een aantal maanden in Nederland studeerde en bij haar vertrek ons liet weten lessen mee te nemen voor haar hele leven. De evangelist in Servië, die zelf in eigen land op zoek ging naar mogelijkheden hulp te verlenen aan anderen. De deelnemers aan werkvakanties, die levenslessen kregen.

En ondertussen ging het diaconale werk ook door: de actie voor de vergeten vluchtelingen in Servië, het opzetten van naschoolse studiebegeleiding en opvang in Moldavië, de ondersteuning van de Roemeens Evangelische Kerk (BER) en de ontwikkeling van een bewustwordingsprogramma voor het Roma-werk in Slowakije. Leest u vooral het jaarverslag –dan bent u beter op de hoogte. Ook al is in 2018 het jaarthema ‘Geloof(t) in opbouw– we zijn nooit uitgeleerd!

Gerrit Jan van Norel – voorzitter