Jaarverslag 2021

Het ging anders

Eind 2020 schreven we de jaarplannen 2021. Er werden plannen gemaakt de vertragingen in het realiseren van plannen uit 2020 in het nieuwe jaar 2021 in te halen. Bestuur en Raad van Toezicht stelden eind december de plannen vast. Iedereen en ook wij gingen ervan uit dat dankzij de vaccinatie de gevolgen van de corona pandemie in 2021 veel beperkter zouden zijn dan in 2020. Inmiddels is 2021 afgesloten. Met elkaar weten we dat het jaar heel anders verliep dan verwacht. Ook bij de stichting HOE ging veel anders. In dit jaarverslag leggen we verantwoording af van het verloop van de uitvoering van de plannen, de besteding van de ontvangen donaties en ook hoe we onze middelen ontvingen.

Met name in het derde kwartaal kon er door vrijwilligers gereisd worden naar de landen in het werkgebied. Op die manier konden projecten worden bezocht, gesprekken met contactpersonen worden gevoerd en nieuwe contacten worden gelegd. Ook al zijn we met de digitale middelen in staat ook prima op afstand te communiceren – toch blijft het persoonlijk contact boven alles gaan. Diaconale werkvakanties konden in 2021 niet doorgaan, hoewel er een aantal groepen wel plannen hadden gemaakt.

We zijn dankbaar dat de gevolgen van corona in de kring van de vrijwilligers relatief beperkt zijn, ook al zijn er individuele uitzonderingen. Vacatures in de bestuurscommissies en regioteams konden vrijwel allemaal worden vervuld dankzij de instroom van nieuwe vrijwilligers. Neelke de Fijter, kantoormedewerkster voor de jongerenreizen en jongerenfondsenwerving verliet eind september de organisatie, omdat ze elders een functie had aanvaard. We herinneren haar als een betrokken, enthousiaste medewerkster. We hopen de vacature in de loop van 2022 in te kunnen vullen.

Ook in 2021 ontvingen we toereikende middelen om alle plannen uit te kunnen voeren. En daar waar we door Corona de plannen niet konden realiseren, worden de fondsen aangehouden om die komende tijd alsnog te besteden. We zagen een verschuiving van grotere gevers naar meer kleinere gevers. Daarmee is een groep nieuwe donateurs betrokken bij het HOE-werk.

We danken alle vrijwilligers voor het door hen verzette werk in soms lastigere omstandigheden. Die dank betreft ook de kantoormedewerkers, waarvoor hetzelfde geldt. Bovenal danken we onze God en Vader voor Zijn zegeningen op ons werk, voor Zijn beschermende handen onder alle betrokkenen:

Dankt, dankt nu allen God

Met hart en mond en handen

Die grote dingen doet

Hier en in alle landen

Gerrit Jan van Norel – voorzitter

Download hier het jaarverslag 2021