En dat gaan we vieren

Stichting Hulp Oost-Europa bestaat 40 jaar. Dankbaar en in geloof kijken we terug, hoe wij vanaf 1976 de christelijke gemeente in Oost-Europa mochten ondersteunen in haar diaconale bewustzijn en werk. Zodat er nu meer oog en hart is voor de naaste in nood. Dit feestjaar willen wij ons speciaal richten op kinderen en, samen met u, ons sterk inzetten voor hun toekomst. Het Woord van God dé basis voor ons werk met kinderen.

bijlage:

Interview Jaap Braaksma (Reformatorisch Dagblad)

Artikel Albert Heldoorn (Waarheidsvriend)

Gerelateerd nieuws

14 november 2016

26 oktober 2016
Hulp Oost-Europa Jubileum 

20 september 2016
Jubileum 

Stichting Hulp Oost-Europa ziet terug op een zeer geslaagd jubileumconcert naar aanleiding van het 40-jarig bestaan. Op 10 september zong Kingá Bán en het IJsselmuidens mannenkoor in de Grote Kerk van Harderwijk. De collecte voor het jubileumdoel ‘Kansen voor kinderen’... Lees meer

14 september 2016
Gemeentecontact Jubileum 

Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de stichting Hulp Oost-Europa (HOE) verscheen het boek Nieuwe moed. Leven met de kerk in Oost-Europa in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond. In deze uitgave wordt omgezien, naar de tijd voor... Lees meer

7 september 2016

We kregen een bijzonder bericht van Gretha Kleiman, dochter van oud-bestuurslid Aalt Mulder: “Met onze Hongaarse vrienden, familie Szénási László, hadden we het nog over het 40-jarig jubileum van HOE. Zij zijn ook al in het eerste jaar dat pa... Lees meer

10 mei 2016
Fondsenwerving 

Dertien jongeren en ouderen hebben in de meivakantie 2016 een fietssponsortocht gehouden en daarmee ruim 16.000 euro opgehaald voor hulp aan kinderen in Oost-Europa. Ze fietsten van de Slowaakse hoofdstad Bratislava naar de Hongaarse hoofdstad Budapest. Deze sponsoractie werd... Lees meer

25 april 2016

Is de HOE nog wel nodig na de val van de muur? Aan tafel Jaap Braaksma, voorzitter van de Stichting en Margreet Agterhuis, landen-coördinator voor Servië. Hoe startte dit werk in de jaren ’70, hoe veranderde het en wat... Lees meer

19 april 2016

Er gebeuren veel wonderen in Oost-Europa vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw. Vooral omdat de ontmoeting met de plaatselijke gemeente centraal blijft staan. Medewerkers van de Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) kunnen daarvan getuigen. In samenwerking met Kruistochten (nu: Open Doors) en de stichting Kom Over En... Lees meer

19 april 2016

We zien terug op een prachtig concert op vrijdagavond 1 april 2016. tijdens dit concert trad Kinga Bán, zangeres, op met Marinus van Steenwijk aan de piano. Wim Huijser leidde het Interkerkelijk projectkoor. Het koor werd ondersteund met Hilde Ruitenberg op de... Lees meer

18 april 2016
Conferenties 

Als de hele wereld van globalisering spreekt, zou die ook in de kerk veel meer een plaats moeten hebben. vindt drs. Jaap Braaksma. “Internationale contacten verrijken de kerk en bieden de mogelijkheid om van elkaar te leren en belangrijke zaken uit te wisselen.” In... Lees meer

18 april 2016

“Hulp Oost-Europa heeft een Triple A-rating en wel in drie oudgedienden”, zei bestuurlid Zeger de Haan, zaterdag 16 april 2016, tijdens de jubileumbijeenkomst van HOE. Drie mannen van het eerste uur kregen uit handen van hem het eerste magazine in... Lees meer

Activiteiten

Folder jubileumjaar

We hebben voor het jubileumjaar een speciale brochure gemaakt. Deze kunt u hier downloaden.