Uitleg kerststolactie HOE

Samen met Bakkerij Van Looijengoed in Nijkerk heeft stichting HOE een kerststolactie opgezet. Deze actie wordt in het najaar van 2020 gehouden. De opbrengst van deze actie is bestemd voor het werk van HOE in Oost-Europa. Het doel is in principe de hulp aan kwetsbare mensen tijdens de wintermaanden (actie ‘Broodnodig’), maar er mag ook gekozen worden voor een ander doel/project van stichting HOE.

Hoe gaat het in zijn werk?

 • Zorg voor één contactpersoon die de kerststolactie in jouw plaats/gemeente/groep regelt.
 • Stel een coördinator aan, die de gehele bestelling ontvangt en ervoor zorgt dat de bestellingen uiteindelijk op de goede plek terecht komen.
 • Stichting HOE stelt een bestellijst beschikbaar. Meld je groep aan en je ontvangt de bestellijst.
 • Tijdspad: datum van start actie is 1 november en de datum van bezorging bij de contactpersoon is 17/18 december.
 • Prijzen:
  Kerststol met spijs 750: € 7,50
  Kerststol met spijs 1000 gram: €10,00
  Winstmarge is bijna de helft
  Op de intekenlijst kunnen mensen aangeven hoeveel stollen van welk gewicht ze willen hebben.
 • De intekenlijsten worden uiterlijk 9 december gestuurd naar info@stichtinghoe.nl. Een week voor de leverdatum geeft HOE aantallen door aan de bakker.
 • Stichting HOE zorgt ervoor dat Bakkerij Van Looijengoed weet hoeveel stollen er waar gebracht moeten worden.
 • De bakker ontvangt van HOE stapels folders om mee te leveren met de broden. De contactpersoon zorgt ervoor dat deze bij de broden geleverd worden, bijvoorbeeld door ze eraan te nieten.
 • De bakker distribueert de stollen op de afgesproken datum in het verspreidingsgebied Utrecht- Ede- Holten- Zwolle- Almere. Wanneer de stollen in de route passen qua kilometers en bezorgtijden dan is dit geen enkel probleem. Buiten dit gebied komen er extra bezorgkosten bij, tenzij de contactpersoon de stollen zelf ophaalt in Nijkerk.
 • De opbrengst van de actie wordt gestort naar het rekeningnummer NL84 INGB 0000 0088 87 t.n.v. Stichting Hulp Oost-Europa, Barneveld.
 • Na aftrek van de kosten zal het overige geld bestemd worden voor de actie ‘Broodnodig’, of het eigen HOE-gerelateerde doel dat gekozen is.