Levende bouwstenen van Gods Kerk

23 oktober 2017 - Thema: , , |

Zeven bejaarde vrouwen en een man zitten in een muffig klein kamertje van één van de vrouwen te zingen. Ze zingen psalmen en gezangen en daarna leest de man een gedeelte uit de Bijbel. Daarna wordt door een ieder verteld wat er in hun hart leeft en wat ze uit dit Bijbelgedeelte leren. Er wordt daarna gebeden, één voor één spreken ze dankwoorden uit naar God toe en bidden ze voor elkaar, in het bijzonder ook voor de vrouw waar ze op bezoek zijn op dat moment. Deze vrouw is ernstig ziek en gekluisterd aan huis. Via de ‘mobile Bible club’ komt ze in aanraking met leeftijdsgenoten die hetzelfde christelijke geloof delen en wordt ze bemoedigd.

Om de week worden twee van deze oude mensen bezocht, in of buiten de stad Tirgu Mures, waar men in de kleine huisjes de Bijbel samen leest en elkaar sterkt in het geloof. Hoe moeilijk hun dagelijkse leven ook is, hoe uitzichtloos vaak ook.. Ze verliezen hun God niet uit het oog en getuigen in hun oude leven over Hem en Zijn liefde voor hen.

Als stichting ondersteunen we dit werk omdat we het belangrijk vinden dat zij, die niet meer naar de kerk kunnen, wel worden bezocht door gemeenteleden. Want waar twee of drie samen zijn in de naam van Jezus, daar is Hij in het midden. Daar heb je geen kerkgebouw voor nodig!


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

[ssba]

23 november 2020

In Iszófalva (Hongarije) werd een bijbelstudiekamp voor kinderen georganiseerd. De predikante stuure ons een bericht: “Beste broeders en zusters in Christus! We hebben in augustus het bijbelstudiekamp voor kinderen gehad. Veel vragen, worstelingen en ongerustheid gingen aan de week... Lees meer

23 november 2020
Thema:

Op 22 oktober j.l. woonde ik een onlinebijeenkomst van Prisma bij waarin prof. dr. Roel Kuiper, schrijver van het boek De wereld liefhebben, Ecologische politiek en ethische paniek, sprak over het thema ‘De wereld liefhebben’. Omdat in deze lezing,... Lees meer

19 november 2020
Thema: , ,

Donderdag 3 december 2020 van 19.30 u.-21.00 u. hebben we een instructiebijeenkomst LRM met Jan Migchels. Daarin zullen we met elkaar dieper insteken op het onderwerp Local Resource Mobilisation, omdat het een thema is dat goed aansluit bij de... Lees meer