“Luister mensen, deze man is een man van God. Zijn God heeft mij genezen!” – vluchteling in Servië

3 december 2018 - Thema: , , | Neelke de Fijter

Geliefden in Jezus,

Ik wil graag wat delen over vluchtelingen.
We wachten allemaal op nieuws om op de hoogte te blijven van wat er gaande is in de wereld. En natuurlijk komt dit nieuws van populaire tv-stations.
Velen denken dat er geen vluchtelingen meer zijn, omdat de Balkanroute gesloten is. De meesten bevinden zich nu in Griekenland of andere landen, en dat is waar.
Maar ik heb totaal ander nieuws, zoals in Handelingen in het Nieuwe Testament.

Wij blijven werken met vluchtelingen, met wat we hebben en met veel gebed.
Dragan en Danijela doen wat ze kunnen om hen te helpen, samen met broeders en zusters uit andere landen. Ze werken in Belgrado en in andere kampen. Ze krijgen vaak telefoon vanuit de kampen met verzoeken voor bijvoorbeeld hygiëneproducten, babyspullen, schoenen, medicijnen of voedsel.
Maar we geven wat we hebben.

We hebben ook contact met een stel uit Sid, die werken met vluchtelingen in Sid. Ik heb hen ontmoet op een conferentie, waar ze vertelden over hun werk met vluchtelingen. Dus we hebben samen veel spullen ingezameld en gesprekken gehad met families in de kampen.

Wat ik allereerst wil zeggen is dat 200 Iraanse vluchtelingen gedoopt zijn in Servië.
Ze hebben drie huiskerken in de kampen in Servië. Ze hebben al meerdere keren een gebedsnacht georganiseerd, er is een online Iraanse Bijbelschool, een Bijbelstudie. Een voorganger uit Iran is naar Servië gekomen om vluchtelingen te dopen.
Veel van de Iraanse gelovigen lopen 17 km. om naar de kerk te komen, om samen te aanbidden.

Dus hier zijn wat verhalen die WAAR zijn en die gebeuren door onze Heer Jezus Christus.

Dit verhaal is afkomstig van mijn vrienden in Sid die met vluchtelingen werken.
De broeder die met vluchtelingen in Sid werkt, vertelt: “Op een dag was ik in het kamp en er was een man. Hij zat op een bank en had zoveel wonden en pijn en bloed, dat zijn lichaam schudde van de pijn.” Dus onze broeder ging naar hem toe en zei tegen hem: “Luister, ik heb goed nieuws voor je. Geloof je dat Jezus Christus wonderen kan doen? Hij is onze Heer en Redder, Hij kan je genezen. Je hoeft alleen in Hem te geloven.” De man zei: “Ja, bid voor mij.” Onze broeder bad en gaf hem een knuffel, waarna ze elkaar een paar maanden niet zagen.
Een paar maanden later was onze broeder eten aan het uitdelen in het kamp. Een man riep hem: “Hé broeder, hé man van God!” Onze broeder keek hem aan en vroeg: “Ja, wat wil je?” “Herinner je je mij?” Onze broeder zei: “Ik weet het niet meer, ik bid voor veel mensen.” Er stond een lange rij en de andere vluchtelingen luisterden naar het gesprek. De man trok zijn schoenen uit en vroeg: “Herinner je je het nu?” Toen zei Paul: “Ja, ik heb voor jou en voor je been gebeden.” De man begon de anderen in de rij te vertellen: “Luister, ik had veel wonden, veel pijn en deze man van God kwam naar me toe. Hij vertelde me te geloven in Jezus en zei dat Hij kan genezen en hij bad voor mij. Na een paar dagen werd ik genezen. Zijn God heeft me aangeraakt en ik ben in Hem gaan geloven.” Halleluja.

Een ander verhaal. Broeder Paul kreeg een droom dat hij moest bidden voor een vluchteling: een grote, lange, zwarte man. Hij hoorde ook zijn naam in de droom. Dus in de morgen ging Paul naar het kamp en vroeg naar deze man. De mensen van het kamp zeiden: “Stop met bidden tot jouw God of anders moet je weg.” Onze broeder was terneergeslagen en bad: “Heer, u heeft me dit laten zien en moet ik nu?” Na een paar seconden raakte iemand hem aan en zei… “Hé broeder, hoe gaat het?” En Paul zag de man die hij in zijn droom had gezien. Hij noemde hem bij zijn naam en zei: “Luister, ik heb een droom gehad en God heeft me gezegd voor je te bidden. Wat is je nood?” De vluchteling antwoordde: “Mijn voeten waren bevroren en ze willen ze eraf halen.” Dus Paul bad voor de man en zei: “Heer, doet u uw werk.” De vluchteling ging weg en na een paar dagen zagen ze elkaar weer. De grote man pakte Paul bij de handen en begon te spreken met een hoge stem: “Luister mensen, deze man is een man van God. Zijn God heeft mij genezen. Mijn voeten waren bevroren en de dokter zei me dat ze eraf gehaald moesten worden. Deze man bad voor mij en toen ik naar de dokter ging om mijn voeten eraf te laten halen, waren er 36 mensen voor me in de rij. De dokter haalde hun voeten eraf. Toen ik aan de beurt was, deden ze onderzoek en zeiden tegen me: “We weten niet wat er gebeurd is, maar we zullen je voeten er niet af halen. Je voeten zijn genezen.””
Halleluja. De grote man was zo blij en vertelde anderen in deze God te geloven.

Ik hoorde al deze verhalen en moest huilen. Ik zei: “Dank u, Heer, dat u al deze dingen doet voor uw glorie.” God doet wonderen om deze vluchtelingen te bereiken. Dit is goed nieuws, dat meer en meer vluchtelingen tot Christus komen.

Onze broeders en zusters hebben noden. Ze bidden voor alles en geloven dat God zal voorzien. Ze hebben babyspullen nodig, warme kleding, schoenen, hygiëneproducten, voedsel, etc. We proberen manieren te vinden om hen te helpen en te bemoedigen.

Ik weet dat mijn nieuws misschien niet hetzelfde is als dat van de BBC of van CNN, maar dit is nieuws over de glorie van God.
Dus ik zegen jullie en bedank jullie voor de hulp voor vluchtelingen.

Gods zegen,
Alex


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

5 juni 2020

Het Christelijk Noodhulpcluster roept kerken op om zondag 28 juni extra tijd te nemen voor gebed voor de wereld. Stichting HOE ondersteunt, samen met andere christelijke organisaties, deze oproep van harte. Psalm 67 Psalm 67 is een gezamenlijk gebed... Lees meer

3 juni 2020
Thema: , , , ,

In de Gereformeerde Christelijke Kerken in Farná en Velké Ludince (Slowakije) steunen we 45 oude mensen, omdat de jonge familieleden geen steun kunnen geven of op bezoek kunnen in verband met de quarantainetijd. Deze mensen zijn al acht weken... Lees meer