Mátraháza conferentie 2023

27 juni 2023 -  | Allard Selles

Mátrahaza conferentie impressie

Na Pinksteren 2023 vindt deze inmiddels bekende predikantenconferentie plaats in Mátraháza, pakweg een uur rijden vanaf de Hongaarse hoofdstad Budapest. In verschillende media is hierover geschreven. Het artikel van de waarheidsvriend is als bijlage toegevoegd. Hieronder een verkort verslag van bestuurslid Jan Sander Heutink.

Bijzonder is het verblijf op zondag 4 juni in een lokale Hongaars Gereformeerde Kerk. Gastvrij worden Jaap Braaksma en ik onthaald door de familie Molnár in Ballasagyarmat, een grensstad gelegen aan de rivier die Hongarije en Slowakije van elkaar scheidt. Je zou deze stadsgemeente als centrum voor de regio kunnen typeren. De predikanten Molnár Ambrus en Melinda (broer en zus) bedienen maar liefst 62 dorpen, gehuchten en buurtschapjes. In een overwegend rooms-katholieke omgeving. Terwijl je door de regio rijdt, vertellen zij: hier wonen drie gemeenteleden, daar vijf… Een eigen kerkelijke taxi brengt leden naar de samenkomsten. Men heeft hart en oog voor elkaar en doet er veel aan om contact te houden. Overigens is ook moeder als emerituspredikant nog actief. En in het verleden vader, die helaas tien jaar geleden is overleden. Wel bijzonder, bijna Amerikaans: de hele familie geeft leiding aan de gemeente(n).

Ik ben opnieuw onder de indruk van de trouw van deze gemeenten. Ambrus en Melinda Molnár bedienen vanuit de stad mensen met het evangelie van Christus. De contacten met andere kerken zijn goed. Soms gaat Ambrus voor in een oecumenische huwelijksdienst. We delen ervaringen. Ondertussen wensen wij hun vrede van God toe. En de God van de vrede zij met hen.

Jan Sander Heutink


--- Ontdek meer over onze huidige campagne ---

Meer informatie over onze huidige campagne

28 februari 2024

Geloof delen verandert levens! Alleen God kan iemands leven veranderen én zet daar vaak Zijn kinderen voor in. Ons verlangen is om in Oost-Europa samen met de plaatselijke kerk het geloof te delen en te bouwen aan Gods Koninkrijk.... Lees meer

13 februari 2024

Welke acties doen we voor de ouderen van het Pentru Bunica sponsorprogramma? De ouderen ontvingen van de sponsors uit Nederland een mooi pakketje met warme kleding, een stukje zeep, tandpasta en nog wat andere cadeautjes. De pakketjes zijn uitgedeeld... Lees meer

26 januari 2024
Thema:

Stichting HOE zoekt een kantoorvrijwilliger die administratieve werkzaamheden op kantoor of thuis uitvoert voor een halve dag of twee dagdelen in de week. Voor meer informatie over deze functie, neem contact op per mail met bureaumanager Allard Selles aselles@stichtinghoe.nl of telefonisch... Lees meer